Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Grafomotorika. Moje první písanka

Grafomotorika. Moje první písanka

Graf
Graf
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chystáte se s dítě­tem k zápi­su nebo už doma prv­ňáč­ka máte? Chcete dítě­ti usnad­nit nácvik psa­ní pís­men a čís­lic? Pořiďte si domů písan­ku s názvem Grafomotorika. Moje prv­ní písan­ka od Heleny Uhlířové.

Jde o dal­ší z kní­žek – bro­žur, zamě­ře­ných na prv­ňáč­ky. Rodiče dob­ře zna­jí Grafomotoriky s podti­tu­lem Už se můžu smát, už se učím psát!, pří­pad­ně Slečno i klu­ku, roz­cvi­čuj ruku!
V pří­pa­dě Mojí prv­ní písan­ky jde o písan­ku, tak jak ji zná gene­ra­ce dneš­ních rodi­čů – psa­cí a tis­ka­cí pís­men­ka se děti učí psát „na eta­py“ – nej­pr­ve oblouč­ky, pak spo­jo­vá­ní, až vznik­ne celé pís­men­ko. Podobně je to s čís­ly. Dbá se na správ­ný sklon a veli­kost, psa­ní usnad­ňu­jí lin­ky a mezi­lin­ky.

Každému pís­men­ku, pří­pad­ně čís­lu, je v písan­ce věno­va­ná jed­na strán­ka. Postupuje se pod­le abe­ce­dy, jen Q si autor­ka necha­la nako­nec, až po Ž.

Každou dvou­strán­ku zpes­t­řu­je barev­ně napsa­né pís­men­ko, začá­tek bás­nič­ky. Ta pro­vá­zí celou bro­žu­rou, – „A je stříš­ka, B má dvě bříš­ka, C se jen culí, Čert oči kulí. Dortu půl­ka, Ema se ulká…“

Knížka je jed­no­du­chá, obrá­zek a barev­né pís­men­ko nepů­so­bí nijak ruši­vě, neod­vá­dí pozor­nost. Linie pís­men a čís­lic jsou čis­té a for­mát A4 vhod­ný pro začí­na­jí­cí „písa­ře“.
Za abe­ce­dou a čísel­nou řadou je vol­ná nalin­ko­va­ná strán­ka, urče­ná na pro­cvi­čo­vá­ní, tře­ba na napsá­ní prv­ní­ho dopi­su nebo počet­ní úlo­hy.

Knížku shle­dá­vám vhod­nou jako dopl­něk ke kla­sic­kým výu­ko­vým mate­ri­á­lům. Dětem, kte­rým škol­ní hodi­ny „nesta­čí“, může doma pomo­ci natré­no­vat prv­ní psa­ní a pro­cvi­čit ruku.

Grafomotorika. Moje prv­ní písan­ka
Autor: Helena Uhlířová
Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
Rok vydá­ní: 2018
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.
Počet stran: 88
Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43260 s | počet dotazů: 252 | paměť: 60831 KB. | 04.10.2022 - 08:13:47