Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Grace Lee Whitneyová

Grace Lee Whitneyová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Grace Lee Whitneyová ( 1. dub­na 1930 Ann Arbor, Michigan, USA - 4. dub­na 2015) rod­ným jmé­nem Mary Ann Chaseová, byla ame­ric­ká hereč­ka a zpě­vač­ka.

Narodila se jako Mary Ann Chaseová, byla ale ado­p­to­vá­na rodi­nou Whitneyů, kte­ří ji pojme­no­va­li Grace Elaine Whitneyová. Poté, co se odstě­ho­va­la, zača­la pou­ží­vat jmé­no Lee Whitneyová, zná­mou se sta­la jako Grace Lee Whitneyová.

Svoji kari­é­ru zahá­ji­la již ve 14 letech jako zpě­vač­ka v roz­hla­su, poz­dě­ji vystu­po­va­la i v klu­bech spo­leč­ně s Billie Holidayovou, Buddym Richem, aj. Na začát­ku 50. let zača­la hrát na Broadwayi, vystu­po­va­la v muzi­ká­lu Top Banana. Díky jeho úspě­chu se obje­vi­la i v holly­wo­od­ském fil­mu stej­né­ho jmé­na z roku 1954. Grace Lee Whitneyová zača­la být obsa­zo­vá­na do men­ších rolí v růz­ných seri­á­lech i fil­mech, zahrá­la si i ve sním­ku Někdo to rád hor­ké.

V roce 1966 hrá­la posta­vu Janice Randové ve sci-fi seri­á­lu Star Trek. Randová byla poboč­ní­kem kapi­tá­na Kirka, vysky­to­va­la se ale pou­ze v prv­ní polo­vi­ně prv­ní řady seri­á­lu (cel­kem osm epi­zod). Postavu Randové si Whitneyová zopa­ko­va­la ve čtyřech fil­mech ze svě­ta Star Treku v letech 1979 až 1991 (Star Trek: Film, Star Trek III: Pátrání po Spockovi, Star Trek IV: Cesta domů a Star Trek VI: Neobjevená země) a v epi­zo­dě „Vzpomínka“ seri­á­lu Star Trek: Vesmírná loď Voyager (1996).

V 70. a 80. letech 20. sto­le­tí půso­bi­la jako zpě­vač­ka a spo­lu­pra­co­va­la s mno­ha orchest­ry a kape­la­mi.


Detaily o článku Grace Lee Whitneyová


Foto

Toto je vol­né dílo, neboť bylo vydá­no ve Spojených stá­tech mezi roky 1923 a 1977 bez copy­righ­to­vé výhra­dy. Pokud není jeho autor již mno­ho let mrtev, je stá­le autor­sko­práv­ně chrá­ně­no v zemích, kte­ré na ame­ric­ká díla neu­plat­ňu­jí pra­vi­dlo krat­ší doby ochra­ny, jako jsou napří­klad Kanada (50 p.m.a.), Čína (50 p.m.a., netý­ká se Hongkongu či Macaa), Německo (70 p.m.a.), Mexiko (100 p.m.a.), Švýcarsko (70 p.m.a.) a dal­ší země s indi­vi­du­ál­ní­mi smlou­va­mi. Více infor­ma­cí najde­te v tom­to pře­hle­du.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,71917 s | počet dotazů: 261 | paměť: 58113 KB. | 10.08.2022 - 12:48:59