Kritiky.cz > Profily osob > Götz George

Götz George

George

Götz George (* 23. čer­ven­ce 1938 Berlín – 19. červ­na 2016), byl němec­ký herec. Popularitu zís­kal pře­de­vším svou rolí duisbur­gské­ho komi­sa­ře Horsta Schimanského v kri­mi seri­á­lu Místo činu.

Rodinný život

Narodil se 23. čer­ven­ce 1938 v Berlíně do herec­ké rodi­ny: otec Heinrich George byl zná­mou fil­mo­vou a diva­del­ní hvězdou své doby, jeho mat­ka Berta Drews zná­mou hereč­kou. Křestní jmé­no zís­kal dle oblí­be­né otco­vy hryGötz von Berlichingen. Otec zemřel v Sověty říze­ném spo­je­nec­kém inter­nač­ním tábo­ře Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen. Vyrůstal spo­lu se svým star­ším bra­t­rem Janem (* 1931) s mat­kou v Berlíně, kde navště­vo­val Berthold-Otto-Schule a poz­dě­ji Lyceum Alpinum ve švý­car­ském Zuozu. Jan se stal foto­gra­fem, natá­čel doku­men­tár­ní fil­my a rekla­my.

V letech 1966 až 1976 byl žena­tý s hereč­kou Loni von Friedl, s níž měl dce­ru. Od roku 1997 žil s novi­nář­kou Marikou Ullrich.

Profesní kariéra

Debutoval roku 1950 v Hebbelově diva­dle v Berlíně ve hře Williama Saroyana Mé srd­ce je v horách. Ve fil­mu se obje­vil popr­vé v malé roli roku 1953 po boku Romy Schneiderové v titu­lu Šeříky až bílé začnou kvést (Wenn der weiße Flieder wie­der blüht). V hlav­ní fil­mo­vé roli účin­ko­val popr­vé v roce 1956 ve fil­mu Alter Kahn und jun­ge Liebe. V šede­sá­tých letech vešel v šir­ší pově­do­mí účin­ko­vá­ním ve fil­mech na moti­vy romá­nů Karla Maye(Poklad na Stříbrném jeze­ře, Mezi supyVinnetou a míšen­ka Apanači), v nichž hrál roli Freda Engela. V osm­de­sá­tých letech se popr­vé obje­vil jako komi­sař Schimanski v tele­viz­ním seri­á­lu.

Poslední Georgeho role před kame­rou byla v kri­mi­nál­ním dra­ma­tu němec­ké tele­vi­ze ARD Špatné poča­sí (Böse Wetter). Zemřel v 77 letech 19. červ­na 2016.


Detaily o článku Götz George


Fotografie

PopisGötz George and Janina Stopper whi­le fil­ming „Nur die Guten ster­ben jung“ in Munich
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorFlorian Adler


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...