Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Look Into My Eyes

Gotham - Look Into My Eyes

570ab7eb6b 103505272 o2
570ab7eb6b 103505272 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Na scé­nu při­chá­zí Mad Hatter. Gotham už nikdy nebu­de stej­ný jako dřív.
Ano, je to tak. Jeden z neji­ko­nič­těj­ších padou­chů, kte­ří se kdy posta­vi­li tem­né­mu rytí­ři, koneč­ně dora­zil i do seri­á­lo­vé­ho Gothamu. Jervis Tetch, mis­tr hyp­no­ti­zér, ale záro­veň i tak tro­chu mani­ak, dora­zil do ponuré­ho měs­ta, aby vyhle­dal svou údaj­nou sest­ru Alice. Sám na tuto prá­ci ale nesta­čí, pro­to se ná scé­ně obje­vu­je nej­lep­ší lovec odměn James Gordon. Tato lin­ka pří­bě­hu nemá abso­lut­ně žád­nou sla­bi­nu a ply­ne poho­do­vě. Doufejme, že Mad Hatter v seri­á­lu jen tak neskon­čí!
Do děje tře­tí epi­zo­dy dále výraz­ně pro­mlu­vi­la vra­ce­jí­cí se Lee Thompkins (Morena Baccarin), býva­lá pří­tel­ky­ně Jima Gordona, kte­rá si s sebou do Gothamu vza­la něco, co se její­mu ex líbit nebu­de. Návrat Lee i její náhod­né setká­ní s Gordonem urči­tě vyeska­lu­je v dal­ší novou důle­ži­tou pří­bě­ho­vou lin­ku.
Bruce Wayne a Alfred Pennyworth celou epi­zo­du řeší, jest­li mají pomo­ci „mon­st­ru s tvá­ří pana Waynea“ nebo ne. Otázka, kdo je ten­to klon nutí fanouš­ky ke spe­ku­la­cím, zda-li se jed­ná o Hushe. Osobně si mys­lím, že v tom­to pří­pa­dě se o Hushe nejed­ná. Kdo to tedy je? To nám před­sta­ví tvůr­ci v dal­ších dílech.
Úplně nej­lep­ší udá­lost toho­to dílu je ale návrat Vita Corleoneho Carminea Falconeho! Legendární Batmanův pro­tiv­ník z Millerova komik­su Batman: The Year One, kte­rý pořád­ně zatá­pěl Gordonovi i Bullockovi v prv­ní sérii, se krát­ce mihl i ve sérii dru­hé, ale až teď to vypa­dá na jeho plno­hod­not­ný návrat. Výborně, skvě­lé­ho Johna Domana bude­me sle­do­vat i nadá­le.
Falcone je zpět!
Gotham se opět skvě­le roz­jel, dou­fej­me, že tato jíz­da myto­lo­gií DC Comics jen tak neskon­čí.
Zdroj obráz­ků: panels.net, game.square7.ch

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25586 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61694 KB. | 25.09.2023 - 12:07:45