Kritiky.cz > Filmové recenze > Good bye Lenin

Good bye Lenin

112

Chcete si zavzpo­mí­nat na sta­ré časy? Pobrečet si, poba­vit se?

Díky his­to­ric­ké­mu pod­tex­tu toho­to fil­mu bude hod­no­ce­ní fil­mu jis­tě zále­žet na stá­ří jeho divá­ka. Lidem mlad­ší gene­ra­ce jis­tě nic moc neřek­ne devě­ta­osm­de­sá­tý rok u nás nato­ž­pak v Německu, kde se tohle celé ode­hrá­vá. Nicméně asi jim nebu­de dělat pro­blémy zasmát se nad letí­cí sochou Lenina nebo nad myš­len­kou Coca Coly jako soci­a­lis­tic­ké­ho výrob­ku.

Více zážit­ků však můžou oče­ká­vat lidé his­to­rie zna­lí, nemluvě o těch, kte­ří tuto dobu při „plném vědo­mí“ zaži­li. Demonstrace, pro­hi­bi­ce, lži, taj­nos­ti a všech­no kolem sice pří­liš nepře­svěd­ču­je o kome­di­ál­nos­ti toho­to kous­ku, ale to jsme se ješ­tě nedo­sta­li k pří­bě­hu.

Při jed­né z demon­stra­cí se mla­dý hoch nespo­ko­jen s reži­mem dosta­ne do pod ruku poli­cis­tů pří­mo před zra­ky své mat­ky Christiane - zastán­ky­ně své doby. Takový šok vyús­til v pád do koma­tu na 8 měsí­ců. Christiane tak pro­spa­la revo­lu­ci, pád Berlínské Zdi, změ­nu reži­mu a dok­to­ři jí nedá­va­jí moc vel­ké šan­ce na dlou­hý život. Chce se vrá­tit ješ­tě ale­spoň na chvil­ku domů, ale dok­to­ři varu­jí její děti, že jaké­ko­liv roz­ru­še­ní nebo napě­tí by moh­lo při­vo­dit dal­ší srdeč­ní zásta­vu.

Nabízí se šíle­ný nápad. Protože by tu zaspa­nou změ­nu nemu­se­la pře­žít, kdy­by se o ní dozvě­dě­la, sna­ží se Alexandr a Ariane, jeho sest­ra, zacho­vat jeden poko­jík, v kte­rém bude jejich mat­ka „uvěz­ně­na“, v původ­ním sta­vu před pře­vra­tem a to se vším všu­dy. Alexandr dokon­ce pro ni natá­čí svo­je vlast­ní smyš­le­né zprá­vy, aby pře­svěd­čil mat­ku, kte­rá časem začne tou­žit po tele­vi­zi, že se nic zvlášt­ní­ho nedě­je. Problém s nový­mi dová­že­ný­mi potra­vi­na­mi řeší po popel­ni­cích shá­ně­ním sta­rých lah­ví, oba­lů a eti­ket, aby do nich mohl pře­lít a pře­sy­pat nové výrob­ky.

Je na vás na kolik se nechá­te do toho vše­ho stáh­nout a pono­řit. Nechte se pře­kva­pit jak to všech­no dopad­ne, zavzpo­mí­nej­te si na to co se vám dřív líbi­lo i co se vám nelí­bi­lo. A mož­ná se vám poda­ří zažít ješ­tě i něco jiné­ho… 🙂

 
 

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • 3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 200723. července 2012 3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 2007 Westernů je v dnešní době jako šafránu. Málo. A když už, tak se většinou jedná o nějaký "crossover" s jinými žánry (např. Wild Wild West). Klasický western je ohrožený. Existuje však […] Posted in Filmové recenze
  • Pád do tmy - The Descent9. srpna 2006 Pád do tmy - The Descent Pád do tmy je důkazem, že někdy neprávem končí zajímavé filmy rovnou ve videopůjčovnách, aniž by se někdo namáhal nabídnout je v našich kinech. Je to škoda, jelikož The Descent je kvalitní […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […] Posted in Filmové recenze
  • Maturita (2013)7. prosince 2013 Maturita (2013) Jaká to hrůza! Pardon, musel jsem si trochu ulevit... Jsou filmová představení, kde vám rozdávají před projekcí různé dárkové předměty (před filmem Štěstí jsem dostal úhledný balíček […] Posted in Filmové recenze
  • Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí.10. dubna 2015 Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude šťastný. Velký a hranatý, znamená život plný hořkosti, nástrah a nepředvídaných změn. Průvodce, v […] Posted in Filmové recenze
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)26. dubna 2012 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%) Událost roku, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha (Anděl […] Posted in Filmové recenze
  • Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980)21. srpna 2012 Kanibalové (Cannibal Holocaust 1980) Jsou filmy, které si sebou nesou nálepku "kontroverzní". Některé z nich ji mají čistě účelově, těší se, že kontroverznost zvýší počet diváků v kinech a prodej digitálních nosičů. Některé […] Posted in Filmové recenze
  • Ararat (2002)5. května 2015 Ararat (2002) Atom Egoyan patří mezi mé oblíbené režiséry (získal si mě jednoho večera na čt2 snímkem Exotica), ale z relativně skromné sbírky jeho filmů (není to rozhodně nějaký filmový "grafoman") […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...