Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Golden Axe

Golden Axe

401c90dea9 64262432 o2
golden
Golden Axe, jmé­no, jehož vyslo­ve­ní mno­hým roz­bu­ší srd­ce na míru mís­ty až nezdra­vou.
Ano, tak se hlá­sí pra­vá legen­da.
Na počát­ku byla jed­nič­ka a nula. Z jejich vzá­jem­ných neko­neč­ných kom­bi­na­cí se zača­ly rodit počí­ta­čo­vé pro­gra­my. Člověk je pocho­pi­tel­ně tvo­rem hra­vým, tak­že mu neči­ni­lo vel­kých pro­blé­mů si i z toho­to utvo­řit zába­vu. Jedna z prv­ních počí­ta­čo­vých her byl slav­ný Pong, pri­mi­tiv­ní, leč zábav­ný. Pro mě osob­ně počí­ta­čo­vá his­to­rie však začí­ná až s pří­cho­dem hry Golden Axe.
Žánrově se jed­ná o fan­ta­sy akč­ní řež­bu (doslo­va). Hra sice má jaký­si pří­běh, ale ten je prost­ší než _________ (doplň­te si jmé­no neob­lí­be­né popu­lár­ní osob­nos­ti), či dokon­ce než ___________ (doplň­te jmé­no ješ­tě více neob­lí­be­né osob­nos­ti). To vůbec ale neva­dí, neboť o pří­běh zde ani nejde. Na začát­ku si vybe­re­te jed­nu ze tří mož­ných posta­vi­ček. Zde se mož­ná nachá­zí jed­na z výraz­ných chyb ve hře, neboť posta­vič­ky nejsou dosta­teč­ně her­ně vyvá­že­né. Z celé plejá­dy (Barbar, Amazonka a Trpaslík) to zce­la jas­ně vyhrá­vá - pře­kva­pi­vě - malý, zele­ný trpas­lík s nabrou­še­nou seke­rou. Jelikož hra pod­po­ru­je i mul­tipla­yer (rozu­měj na jed­nom počí­ta­či, o síti se teh­dy pocho­pi­tel­ně neu­va­žo­va­lo), tak tato situ­a­ce vel­mi čas­to ved­la k doha­dům, „kdo že to bude hrát za toho trpas­lí­ka“.
Hra vyšla v roce 1989 ve spo­leč­nos­ti SEGA, kte­rá se tím­to poči­nem etablo­va­la jako jed­nič­ka mezi her­ní­mi arká­da­mi. Obsahuje cel­kem - pokud si pama­tu­ji - 8 leve­lů, kte­ré jsou s při­bý­va­jí­cí dobou stá­le obtíž­něj­ší. Celkově však hra neby­lo nijak moc těž­ká a po krát­kém tré­nin­ku došel do finá­le hry sko­ro kaž­dý. V dneš­ní době si pod win xp, vis­ta, apod. hru pocho­pi­tel­ně neza­hra­je­te, ale díky exis­ten­ci růz­ných emu­lá­to­rů to nako­nec stej­ně jde.
Trocha vzpo­mí­ná­ní na časy podiv­ně září­cích moni­to­rů a pixe­lo­vě odpor­ných posta­vi­ček, jejichž pohyb je pod­kres­len midi hud­bou, není nikdy na ško­du. Snad se jed­ná jen o sen­ti­ment, ale když jsem na inter­ne­tu hle­dal něja­ký her­ní obrá­zek z Golden Axe, tak mě pře­pa­dl tako­vý zvlášt­ní pocit.
Ano, hry typu Golden Axe měly ve své době jis­té kouz­lo i kvů­li tomu, že se roz­hod­ně nejed­na­lo o pro­dukt smě­řu­jí­cí k širo­kým masám (jak je tomu u počí­ta­čo­vé zába­vy hoj­ně dnes).

  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […] Posted in Filmové recenze
  • Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem15. srpna 2014 Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem Kde se vzal nápad na film FAKJŮ PANE UČITELI? Lena Schömannová: Bora Dagtekin uvažoval o námětu na tento film dlouhou dobu. Hlavní myšlenkou bylo - přivést drobného zlodějíčka na místo […] Posted in Rozhovory
  • Nejlepší gangsterské filmy7. května 2016 Nejlepší gangsterské filmy Oblíbený žánr světové kinematografie. Odrazový můstek v kariérách Al Pacina či Roberta De Nira. To jsou gangsterské filmy. Sledujeme v nich příběhy mafiánských donů, kteří řeší problémy […] Posted in Kritický Klub
  • RECENZE – Zavátá sněhem21. října 2019 RECENZE – Zavátá sněhem Autor: Martin StručovskýNakladatelství: MottoRok vydání: 2019Počet stran: 304ISBN: 978-80-2671-584-9Anotace:Sníh ukrývá různá tajemství...Pod sněhem se mohou ukrývat různá tajemství. Jenže […] Posted in Recenze knih
  • Killer Instinct Season 219. ledna 2017 Killer Instinct Season 2 Dostupné:16/01 - 15/02 - s Games with Gold na Xbox One. https://youtu.be/WhpBxri34V8 Posted in Novinky ze světa her
  • Hra7. června 2004 Hra Vynikající psychologický thriller balancující na hranici reality a hodně sofistikované hry typu LARP (Live Action Role Playing). Milionář Nicholas Van Orton (Michael Douglas) dospěl […] Posted in Filmové recenze
  • Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017?26. července 2017 Snadný tarot Barbary Moore. Tak jaký bude srpen 2017? Recenze a pořádné otestování! Závidím vám to počáteční vzrušení, když vstupujete do kouzelného světa tarotu! Autorka opravdu umí čtenáře navnadit! A musím jí dát za pravdu. Vezmete-li […] Posted in Recenze knih
  • Menna van Praag: Dům v ulici Naděje4. března 2016 Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako na chvíli, kdy otevřete sladkou bonboniéru vonící těžkou čokoládovou vůní a vezmete si… Bylo mi […] Posted in Recenze knih
  • Víla Amálka opět s původním hlasem Jiřího Hrzána24. května 2017 Víla Amálka opět s původním hlasem Jiřího Hrzána Legendární večerníček Říkání o víle Amálce se po dvaačtyřiceti letech dočká původních barev i zvuků. Všech třináct dílů totiž prošlo v laboratořích České televize nejen kompletní […] Posted in Videa
  • Star Trek V: Nejzazší hranice17. února 2016 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...