Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > George Miller

George Miller

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

George Miller vlast­ním jmé­nem George Miliotis se naro­dil 3.3.1945 v Austrálii. Po vystu­do­vá­ní střed­ní ško­ly se dal na medi­cí­nu v Novém Jižním Walesu a vystu­do­val ji. Díky jeho brat­ru Chrisovi, se kte­rým spo­leč­ně nato­či­li krát­ký sní­mek, zís­kal svo­jí prv­ní fil­mař­skou cenu.

V roce 1971 začal stu­do­vat na Melbournské uni­ver­si­tě fil­mo­vé semi­ná­ře. Jeho prv­ním fil­mo­vým debu­tem byl film Violence In the Cinema, Part 1. V roce 1979 nato­čil s začí­na­jí­cím her­cem Melem Gibsonem prv­ní díl Šíleného Maxe. Rozpočet fil­mu byl pou­ze 350 000 dola­rů, kte­ré si reži­sér vydě­lal jako začí­na­jí­cí lékař. Film byl úspěš­ný a vydě­lal něko­li­ka­ná­sob­ně více, než byly jeho nákla­dy.

Do roku 1985 nato­čil ješ­tě dvě pokra­čo­vá­ní. Do roku 2015 nato­čil něko­lik kome­dií a ani­mo­va­ných fil­mů. Mezi nimi byly nej­zná­měj­ší Čarodějky z Eastwicku a 2. díl pra­sát­ka Babe. Jeho před­po­sled­ní­mi fil­my byla ani­mo­va­ná série Happy Feet.

V roce 2015 má pre­mi­é­ru jeho nej­ú­spěs­něj­ší film Šílený Max: Zběsilá ces­ta. Tento film nato­čil už s novým hlav­ním před­sta­vi­te­lem Tomem Hardym a sní­mek má pre­mi­é­ru v ČR 15.5.2015.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28332 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58122 KB. | 11.08.2022 - 14:36:41