Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Videa > Génius

Génius

g nius 1

Záznam z 11. 5. 2017 dru­hé bonu­so­vé a záro­veň závě­reč­né před­náš­ky celé­ho tří­le­té­ho cyk­lu Fyzika jako dob­ro­druž­ství pozná­ní, kte­rý pro­bě­hl v rám­ci semi­ná­ře Filosofické pro­blémy fyzi­ky.

Tato před­náš­ka, podob­ně jako před­cho­zí, pood­ha­lu­je záku­li­sí natá­če­ní dese­ti­díl­né­ho seri­á­lu Génius o Albertu Einsteinovi. Na pří­pra­vě seri­á­lu, natá­če­né­ho v Praze v pro­duk­ci National Geographic, se podí­le­li i pra­cov­ní­ci MFF UK. O hlub­ším fyzi­kál­ním poza­dí někte­rých scén ten­to­krát méně hek­tic­ky povyprá­ví:
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (Ústav teo­re­tic­ké fyzi­ky MFF UK v Praze) a
prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc. (Ústav čás­ti­co­vé a jader­né fyzi­ky MFF UK v Praze).

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,05666 s | počet dotazů: 242 | paměť: 53221 KB. | 02.12.2021 - 22:05:52