Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > GEMMA ARTERTON

GEMMA ARTERTON

Emmma
Emmma

Po ukon­če­ní stu­dia na Královské aka­de­mii diva­del­ní­ho umě­ní v roce 2007, už měla Gemma Arterton na svém kon­tě cenu Empire Film za Objev roku a nomi­na­ci na cenu BAFTA Orange Rising Star. Gemma nedáv­no v Portoriku dokon­či­la natá­če­ní thrille­ru Brada Furmana „Runner, Runner“ , kde ztvár­ni­la hlav­ní žen­skou roli Rebeccy Shafranové ved­le Bena Afflecka a Justina Timberlakea. Gemmu uvi­dí­me také v hlav­ní roli Mařenky ve fil­mu „Jeníček a Mařenka – Lovci čaro­děj­nic“, kte­rý napsal a reží­ro­val Tommy Wirkola, a kte­rý bude mít pre­mi­é­ru v led­nu 2013. Mezi dal­ší Gemminy fil­my pat­ří kome­di­ál­ní dra­ma „Song for Marion“ po boku Vanessy Redgrave a Terence Stampa nebo uzná­va­né „Byzantium“ reži­sé­ra Neila Jordana a scé­nárist­ky Moiry Buffini, kde Gemma zazá­ři­la po boku Saoirse Ronan jako upír­ka Clara. Podle posled­ních zpráv by měla Gemma pat­řit to týmu her­ců živo­to­pis­né­ho dra­ma­tu Jeffa Buckleyho „Mystery White Boy“ a kome­di­ál­ní­ho thrille­ru „The Wright Girls“ reži­sé­ra Andyho Fickmana.

Emmma

Minulý rok Gemma pro­půj­či­la svůj hlas posta­vě Shelley v ani­mo­va­ném fil­mu „Sammyho dob­ro­druž­ství“. Zazářila také v titul­ní roli ve fil­mu „Tamara Drewe“režiséra Stephena Frearse, ve kte­rém si zahrá­la po boku Dominica Coopera, Lukea Evanse a Tamsin Greig. V roce 2010 se Pod vede­ním reži­sé­ra Louise Letteriera se Gemma obje­vi­la v rema­ku dra­ma­tu „Souboj Titánů“ z roku 1981. Na svém kon­tě má také hlav­ní žen­skou roli prin­cez­ny Taminy v disneyov­ce „Princ z Persie: Písky času“ reži­sé­ra Mikea Newella, kde hrá­la spo­lu s holly­wo­od­skou hvězdou Jakem Gyllenhallem a Sirem Benem Kingsleym. V roce 2009 si Gemma zahrá­la v nezá­vis­lém thrille­ru J. Blakesona „Zmizení Alice Creedové“ pří­bě­hu o úno­su a intri­kách, ve kte­rém hra­je hlav­ní roli spo­lu s Martinem Compstonem a Eddiem Marsanem.

Mezi dal­ší fil­mo­vé role Gemmy Arterton pat­ří role v kome­dii Richarda Curtise „Piráti na vlnách“zasazené do šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kde se v dal­ších rolích obje­vi­la tako­vá herec­ká jmé­na jako Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh, Bill Nighy a Emma Thompson. V roce 2008 Gemma zazá­ři­la jako obdi­vo­va­ná Bond girl Strawberry Fields v bon­dov­ce „Quantum of Solace“režírované Marcem Forsterem, s Danielem Craigem a Judi Dench v hlav­ních rolích. Objevila se také v gan­gs­ter­ce fil­mu Guye Ritchieho „RocknRolla“, „Three and Out“režiséra Jonathana Gershfielda. Za roli v kla­sic­kém rema­ku „Holky z naší škol­ky“ v režii Olivera Parkera a Barnabyho Thompsona zís­ka­la nomi­na­ci na Empire Award a zís­ka­la cenu National Movie.

Gemmino srd­cervou­cí ztvár­ně­ní hrdin­ky Tess v tele­viz­ní adap­ta­ci BBC romá­nu Thomase Hardyho „Tess z rodu D’Urbervillů“ ve kte­ré hrá­la spo­lu s Eddie Redmaynem a Hansem Mathesonem jí vynes­lo nad­še­né recen­ze a nomi­na­ce na řadu oce­ně­ní. Hrála také roli Elizabeth Bennett v kos­tým­ním dra­ma­tu tele­vi­ze ITV „Lost in Austen“. V roce 2007 zazna­me­na­la fil­mo­vý debut v tele­viz­ním fil­mu BBC „Taková jsem byla“režiséra Stephena Poliakoffa, kde si zahrá­la posta­vu Lízy po boku Maggie Smith, Davida Walliamse a Ruth Wilson.

Gemmin diva­del­ní debu­te ve West End se ode­hrál v roce 2010 v Garricku, kde si zahrá­la ved­le Ruperta Frienda a Tamsin Greig v oce­ně­né Broadway kome­dii Douglase Cartera Beanea „The Little Dog Laughed“.Na scé­nu se vrá­ti­la v lis­to­pa­du 2010 v mezi­ná­rod­ně uzná­va­ném diva­dle Almeida v Ibsenově „Stavitel Solness“. Za svůj výkon v roli Hildy Wangelové si vyslou­ži­la nad­še­né kri­ti­ky. Mezi dal­ší její diva­del­ní role pat­ří Rosaline v Shakespearově Globe Theathe „Marná lás­ky snaha“v režii Dominica Dromgoolea. Poté, co zís­ka­la oce­ně­ní ‘Nejlepší hereč­ka Kentu ve ved­lej­ší roli’, dosta­la Arterton plné sti­pen­di­um na Královské aka­de­mii diva­del­ní­ho umě­ní, kde ztvár­ni­la hlav­ní role např. v pro­duk­cích „Ideální man­žel“, „Titus Andronicus“ a „Žebrácká ope­ra“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,31770 s | počet dotazů: 229 | paměť: 56328 KB. | 29.05.2022 - 03:50:51