Gauč je důležitý pro každého člena rodiny

Sedačka bývá nej­čas­tě­ji v kaž­dé rodi­ně umís­tě­na v obý­va­cím poko­ji. Snad kaž­dý člen rodi­ny ji vyu­ží­vá a neji­nak tomu bude zřej­mě i u vás. co vše je potře­ba zvá­žit ješ­tě před­tím, než zajde­te do obcho­du a začne­te vybí­rat sedač­ku, kte­rá se má stát stře­dem vaše­ho obý­vá­ku?

Rozhodně je potře­ba vědět, jak vel­ký máte pro­stor, do kte­ré­ho ji musí­te vtěs­nat. Zdá se to jako samo­zřej­mě, ale divi­li bys­te se, kolik lidí nad veli­kos­tí pro­sto­ru pro sedač­ku, uva­žu­je až v obcho­dě. Při samot­né objed­náv­ce sedač­ky pak odha­du­jí veli­kost mís­ta. Nezbývá jim pak nic jiné­ho než do obcho­du při­jít ješ­tě jed­nou a ten­to­krát již s roz­mě­ry. Nebo odha­du­jí a dou­fa­jí, že se jim pak sedač­ka do míst­nos­ti vejde.

Bude upro­střed míst­nos­ti nebo u zdi? Podle toho se bude­te roz­ho­do­vat o zad­ní stě­ně gau­če. Některé gau­če nema­jí své zad­ní stě­ny oča­lou­ně­né a při jejich umís­tě­ní doprostřed míst­nos­ti by nevy­pa­da­ly nej­lé­pe.  

Velikost sedač­ky bude­te jis­tě určo­vat nejen pod­le počtu čle­nů ve vaší rodi­ně, ale tře­ba také pod­le čet­nos­ti návštěv. Míváte čas­to návštěvy, kte­ré se rády uve­le­bí na gau­či? Dále je tře­ba při­hléd­nout ke zvy­kům v kaž­dé rodi­ně.  Někde je zvy­kem, že se celá rodi­na posklá­dá na sedač­ku, ale jin­de má tře­ba otec s mat­kou své křes­lo a gauč je určen spí­še pro děti. Podle toho tedy určí­te, jak vel­ký gauč bude potře­ba prá­vě do vaší rodi­ny. Samozřejmostí je při­hléd­nu­tí k veli­kos­ti míst­nos­ti.

Více na Kritiky.cz
Tajemství jejich očí - DALŠÍ HEREC - Základní kostrou je Los Angeles „Vždycky, když píšu scénář, pokládám si otázku, proč jsou na tom hrdinové špatně a j...
Dokonalé štěstí aneb 1789 Barokní padlo mělo svoji krásu, která spočívala zejména v jeho nikterak neskrývané okázalo...
Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha Příběh začíná v Oslu, hlavním městě Norska, kde se banda zlodějů rozhodne, že ukradne ve...
Krvavá nevěsta (Ready or Not) – Recenze – 70% Svatba. Nevěsta Grace (Samara Weaving) je obyčejná osiřelá dívka, žijící donedávna u pěst...
Ať vejde ten pravý (Låt den rätte komma in) 2008 Marná sláva, krev se vyjímá nejlépe na sněhu a strach a děs nejlépe vynikne v okamžiku, kdy...

Barva sedač­ky se bude jis­tě odví­jet od ostat­ní­ho nábyt­ku ve vašem domě. Jistě si nepo­ří­dí­te čer­nou sedač­ku, pokud máte tma­vý byt a tma­vý náby­tek. Naopak, neboj­te se svět­lých barev. Váš byt se najed­nou roz­jas­ní a vy se bude­te cítit lépe. Pokud máte malé děti, není nut­né se svět­lých barev vzdá­vat. Můžete se roz­hod­nout pro ochra­nu růz­ný­mi pře­ho­zy či pota­hy.

Nebo sice pro světlou, ale žíha­nou bar­vu. Případné nečis­to­ty se pak ztra­tí.
Někdo dává před­nost gaučům kože­ným, kožen­ko­vým a jiný zase lát­ko­vým. Všechny mate­ri­á­ly mají své výho­dy a nevý­ho­dy a je urči­tě správ­né se zamys­let nad svý­mi zvy­ky a svý­mi limi­ty v uklí­ze­ní.

Ať už si sedač­ku vybe­re­te jakou­ko­li, pře­je­me vám, ať dlou­ho a dob­ře slou­ží.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kuchyň podle nejnovějších trendů21. února 2020 Kuchyň podle nejnovějších trendů Je vaření, pečení a zkoušení nových receptů vašim koníčkem a v kuchyni se cítíte jako ryba ve vodě? Převlečete si vaši kuchyň do nového kabátku, abyste získali váš malý ráj pro vaření, […]
  • LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné?7. února 2020 LAPAČE SNŮ - trendy amulety do vaší ložnice se skrytou symbolikou a živly přírody - mohou být nebezpečné? Nosíte si po kapsách významné památeční předměty, které vám darovali členové vaší rodiny? Věříte na amulety a nemůžete bez nich usnout? Pak je tato oblíbená dekorace, kterou znali již […]
  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […]
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]