Kritiky.cz > Krátké recenze > Gangs of London (2020) (seriál)

Gangs of London (2020) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gareth Evans ser­ví­ru­je v 9 hodi­nách gan­gs­ter­ský Opus Magnum a je to udá­lost roku mož­ná i sto­le­tí.

Evans se režij­ně evol­vo­val snad o 2 úrov­ně a nato­čil nám sil­ný osu­do­vý pří­běh s hut­ný­mi cha­rak­te­ry, pou­ta­vým pří­bě­hem, úžas­nou akcí, kde nási­lí dostá­vá abso­lut­ně jiný a nový roz­měr.

Boss brit­ské mafian­ké rodi­ny je zastře­len a syn poza­sta­vu­je vše­chen obchod a vydá­vá se do vál­ky za pacha­te­lem a pomá­hat mu bude Sope Dirisu, což je poli­cis­ta v uta­je­ní i hlav­ní hrdi­na.

Evans oprav­du nato­čil nej­lep­ší gan­gs­ter­ku od Scarface, kde kaž­dá posta­va vypa­dá jako oprav­do­vý Gangster niko­li herec a sešla se zde vel­ká sku­pi­na rodin. Britští gan­gs­te­ři, Britští ciká­ni, Irové s flin­ta­ma, Nigerijci s mače­ta­ma, vycvi­če­ní Turci, Dánská spe­ci­ál­ní jed­not­ka a dal­ší. Osudovost z toho stří­ká na všech­ny svě­to­vé stra­ny a Evans baví i zají­ma­vý­mi zvra­ty a pod­ra­zy.

Raidovská Akce je opět abso­lut­ní skvost. Soubojů je sice méně, než by se čeka­lo, ale když na ně došlo, tak pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu v žán­ru a vyni­ka­jí­cí jsou i pře­střel­ky, kte­ré svou reál­nos­tí vyrá­že­jí dech. Řekl bych, že kaž­dá jed­na akč­ní scé­na už teď nese kul­tov­ní nádech. Krom kla­sic­ké akce zde dojde i na muče­ní ( trhá­ní neh­tů a zubů včet­ně) a hod­ně nepří­jem­ných způ­sobů jak zabít člo­vě­ka ( zabe­to­no­vá­ní zaži­va či popra­va střel­nou zbra­ní pou­ží­va­ná na jat­kách k zabí­je­ní kráv byla síla).

Vrcholem je pro mne 5 díl, což je 35 minu­to­vý Home Invasion a je to tako­vý masa­kr, že jsem si nad­še­ním málem urval hla­vu.

Nádherných infark­to­vě strá­ve­ných 9 hodin, kde jsem se potil, řval, fan­dil a nemá­lo­krát kou­kal s ote­vře­nou brá­ni­cí.

K seri­á­lu mám výtku pou­ze jedi­nou a to, že od 5. dílu Evans pře­dá­vá reži­sér­ské křes­lo Xavieru Gensovi a ten se sou­stře­dí spí­še na pří­běh a vývoj postav.

Doufám, že se seri­ál dočká 2.série.

Příběh*****, Akce*****, Humor>Ne, Násilí*****, Zábavnost*****, Hudba****, Vizuál****, Atmosféra*****, Napětí*****. 10/10:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07477 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61641 KB. | 04.10.2023 - 04:22:17