Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gandhi

Gandhi

114

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout. Pamatuj na to. Vždy.“Každý už urči­tě někdy sly­šel tohle jmé­no. Patřilo člo­vě­ku, kte­rý pomo­cí nená­si­lí bojo­val za svo­bo­du ostat­ních lidí a celé své země. Ne vždy byl pocho­pen a také se ten­to boj nemohl obe­jít bez vel­kých obě­tí, jako žád­ný jiný boj nemů­že. Ale věřil, že když se člo­věk jed­na­jí­cí v prav­dě a lás­ce nevzdá, nako­nec nemů­že nikdy pro­hrát.

Hlavní roli geni­ál­ně ztvár­nil Ben Kingsley. Člověku až vyrá­ží dech svý­mi kre­a­ce­mi podi­vu­hod­né­ho člo­víč­ka v beder­ní pokrýv­ce. Sice jsem nikdy nevi­děl Gandhiho ve sku­teč­nos­ti, ale při tomhle výko­nu neby­lo těž­ké uvě­řit, že se dívá­te na sku­teč­né­ho člo­vě­ka. Není samo­zřej­mě mož­né v jed­nom (ani mno­ha) fil­mu popsat doko­na­le něja­ké­ho člo­vě­ka, o to víc to je obtíž­né pro­vést s člo­vě­kem vnitř­ně tak boha­tým a zven­ku tak zají­ma­vým. Co však bylo úspěš­ně vykres­le­no jsou důle­ži­té eta­py Gandhiho živo­ta. Od zrov­no­práv­ně­ní čer­ných lidí v Jihovýchodní Africe přes návrat do své Indie a celo­ži­vot­ní taže­ní za její svo­bo­du a nezá­vis­lost na Britském Království.

Poctivě a věro­hod­ně byly vyzdvi­že­ny prin­ci­py, pro kte­ré Gandhi celý život žil a za kte­ré vždy bojo­val. Cestou nená­si­lí se nedo­dr­žo­vá­ním nelid­ských záko­nů sna­žil pro­bu­dit ve svých nepřá­te­lích pocho­pe­ní a lás­ku k ostat­ním. Každý ví, jak obtíž­né je pro­bu­dit lás­ku a pocho­pe­ní u svých přá­tel. Takže nevá­hej­te a podí­vej­te se, exis­tu­je i jiný způ­sob jak něko­ho něco nau­čit…

  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Filmové recenze
  • Wimbledon20. listopadu 2021 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Soupeři - Každý významný režisér měl za sebou svůj debut.1. listopadu 2021 Soupeři - Každý významný režisér měl za sebou svůj debut. Dva důstojníci napoleonské armády jeden na druhého útočí v nelítostných soubojích. Jejich spor začal maličkostí, ale vzrostl v posedlost, která ovládla životy obou mužů na dlouhých 30 […] Posted in Retro filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • Věk nevinnosti28. června 2021 Věk nevinnosti Newland Archer (Daniel Day-Lewis) je bezúhonný advokát, který tajně touží po vášnivějším životě. Jeho zasnoubení s půvabnou, ale nezajímavou členkou místní smetánky May Wellandovou (Winona […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální.4. června 2021 Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Po smrti své ženy se starý muž Carl rozhodne vydat na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, a protože mu hrozí vystěhování z milovaného domova, rozhodne se ho vzít s sebou. Vypustí tisíce […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58404 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53304 KB. | 27.11.2021 - 18:31:48