Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gandhi

Gandhi

114
114

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout. Pamatuj na to. Vždy.“Každý už urči­tě někdy sly­šel tohle jmé­no. Patřilo člo­vě­ku, kte­rý pomo­cí nená­si­lí bojo­val za svo­bo­du ostat­ních lidí a celé své země. Ne vždy byl pocho­pen a také se ten­to boj nemohl obe­jít bez vel­kých obě­tí, jako žád­ný jiný boj nemů­že. Ale věřil, že když se člo­věk jed­na­jí­cí v prav­dě a lás­ce nevzdá, nako­nec nemů­že nikdy pro­hrát.

Hlavní roli geni­ál­ně ztvár­nil Ben Kingsley. Člověku až vyrá­ží dech svý­mi kre­a­ce­mi podi­vu­hod­né­ho člo­víč­ka v beder­ní pokrýv­ce. Sice jsem nikdy nevi­děl Gandhiho ve sku­teč­nos­ti, ale při tomhle výko­nu neby­lo těž­ké uvě­řit, že se dívá­te na sku­teč­né­ho člo­vě­ka. Není samo­zřej­mě mož­né v jed­nom (ani mno­ha) fil­mu popsat doko­na­le něja­ké­ho člo­vě­ka, o to víc to je obtíž­né pro­vést s člo­vě­kem vnitř­ně tak boha­tým a zven­ku tak zají­ma­vým. Co však bylo úspěš­ně vykres­le­no jsou důle­ži­té eta­py Gandhiho živo­ta. Od zrov­no­práv­ně­ní čer­ných lidí v Jihovýchodní Africe přes návrat do své Indie a celo­ži­vot­ní taže­ní za její svo­bo­du a nezá­vis­lost na Britském Království.

Poctivě a věro­hod­ně byly vyzdvi­že­ny prin­ci­py, pro kte­ré Gandhi celý život žil a za kte­ré vždy bojo­val. Cestou nená­si­lí se nedo­dr­žo­vá­ním nelid­ských záko­nů sna­žil pro­bu­dit ve svých nepřá­te­lích pocho­pe­ní a lás­ku k ostat­ním. Každý ví, jak obtíž­né je pro­bu­dit lás­ku a pocho­pe­ní u svých přá­tel. Takže nevá­hej­te a podí­vej­te se, exis­tu­je i jiný způ­sob jak něko­ho něco nau­čit…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Hugo a jeho velký objev (50%)15. února 2012 Hugo a jeho velký objev (50%) Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Filmové recenze
  • Den Šakala1. července 2022 Den Šakala Chacal (Den šakala) je britsko-francouzský film z roku 1973, který natočil režisér Fred Zinnemann podle románu Fredericka Forsytha. Synopse V roce 1963, po neúspěšném útoku na […] Posted in Speciály
  • Ztracený svět: Jurský park13. června 2022 Ztracený svět: Jurský park Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera14. prosince 2021 Amazing Spider-Man - První reboot příběhu Petera Parkera Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému životu i životu druhých. Svými vlastnostmi, chováním a komentáři může být hlavní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Wimbledon20. listopadu 2021 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Retro filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67612 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56743 KB. | 02.07.2022 - 07:10:30