Galaxy Quest

Jedinečná paro­die na seri­á­ly a fil­my typu Star Trek. Galaxy Quest je sku­teč­nou bom­bou, kte­rá si umí ze zmí­ně­ných seri­á­lů uta­ho­vat, ale záro­veň k nim udr­žo­vat jis­tou míru úcty. V kom­bi­na­ci se skvě­lým humo­rem se bude líbit jak pří­z­niv­cům, tak odpůr­cům tele­viz­ních sci-fi seri­á­lů.

Galaxy Quest je film o stej­no­jme­ném prů­měr­ném tele­viz­ním seri­á­lu s tisí­ci nad­še­ných fanouš­ků, kte­ří se po vzo­ru svých hrdi­nů oblé­ka­jí a jed­na­jí a zřej­mě si i sta­ví „jako­by“ kos­mic­ké lodě, do kte­rých pak her­ce Galaxy Questu zvou, aby jim uká­za­li, jak moc je mají rádi. Většina her­ců seri­á­lu by však mno­hem rad­ši hrá­la něco doce­la jiné­ho, a tak nad­še­ní fanouš­ků nesdí­lí. Až na jed­no­ho - com­man­der Taggart (Tim Allen), nej­ob­lí­be­něj­ší hrdi­na seri­á­lu si nao­pak nad­še­ní fanouš­ků vychut­ná­vá.

Pak se ale sta­lo něco, „co prs­ten neza­mýš­lel“. Televizní vysí­lá­ní zachy­ti­li mimo­zemš­ťa­né, kte­ří ho pova­žo­va­li za his­to­ric­ké doku­men­ty. Jak geni­ál­ní a pros­tý nápad pro paro­dii :-). Nadšeni odva­hou a činy posád­ky Galaxy Questu pak, stej­ně jako pozemští fan­do­vé seri­á­lu, děla­li vše pod­le svých vzo­rů. Jenže ten­to­krát to neby­la hra. A pro­to­že se díky tomu dosta­li do cel­kem sluš­ných pro­blé­mů, zaví­ta­li na Zemi, aby posád­ku Galaxy Questu požá­da­li o pomoc. A tím to všech­no tepr­ve zača­lo.

Film by se dal roz­dě­lit zhru­ba na tři čás­ti. V prv­ní čás­ti, kte­rou jsem výše nastí­nil, jste plni oče­ká­vá­ní, co z toho vyle­ze. Druhá část, kdy jsou her­ci seri­á­lu pře­ve­ze­ni na vesmír­nou loď hloupouč­kých a naiv­ních „Termiťanů“, je ta hlav­ní, kte­rá TV sci-fi seri­á­ly paro­du­je a při kte­ré vám celou dobu tečou slzy smí­chem. Třetí část je už slab­ší. Zdaleka už není tak vtip­ná a obsa­hu­je mno­ho limo­ná­do­vých a happy-endových prv­ků, kte­ré si tvůr­ci klid­ně moh­li odpus­tit.

Více na Kritiky.cz
Uzdravovací pohádky s obrázky k vybarvení Nejedná se o klasickou knížku, na kterou jsme zvyklí. Tuto knížku navrhly děti ze 7. třídy ...
ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ! Námět filmu Strašidla vyšel od pana Jiřího Kose, který není profesionálním autorem. Co se ...
Tereza Voříšková o filmu Po strništi bos Jaké bylo natáčení snímku Po strništi bos pod vedením režiséra  Jana Svěráka? Krásné....
Pátý element - nejlepší film Luca Bessona Konečně zase jednou kosmická opera jako řemen. Obyčejně filmy, ve kterých hraje Bruce Willis...
Soutěž s filmem 300 - vyhlášení vítězů z března Soutěže se zúčastnilo 29 soutěžících, kteří správně odpověděli. Nejblíže byla  Mar...

Kromě nápa­du musím klad­ně hod­no­tit i cel­ko­vou kva­li­tu fil­mu (pro­ve­de­ní, herec­ké výko­ny, efek­ty, hud­ba). Na roz­díl od jiných paro­dií, totiž napros­to z pře­hle­dem dosa­hu­je kva­li­ty paro­do­va­ných před­loh.

Při Grabtharovu kla­di­vu: něco tako­vé­ho jsem ješ­tě nevi­děl!

O filmu:

USA, 1999, 102 min
Režie: Dean Parisot
V hlav­ních rolích: Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni, Justin Long, Corbin Bleu, Heidi Swedberg, David Dorfman


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)16. února 2015 Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) Tento týden se vrací historie. Po 35 letech má v kinech premiéru film, který překonal hranice žánru a objevil jednu z nejvíce děsivých příšer a mimozemšťanů. V roce 1979 měl v kinech […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Fimfárum 223. března 2006 Fimfárum 2 Po čtyřech letech se vracíme ke čtyřem pohádkám z Werichovy knihy pohádek Fimfárum. A zastavení je to opět velmi příjemné. Moře, stýčku, proč je slané? Bylo nebylo, dva bratři byli od […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Samaritánka16. srpna 2006 Samaritánka Ačkoli už našimi kiny proběhl Kimův novější snímek Luk a na MFF v Karlových Varech byl promítán jeho nejnovější film Čas, o dva roky starší Samaritánka, příběh o hříchu a vykoupení, k nám […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]