Kritiky.cz > Recenze knih > G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014)

G. R. R. Martin - Rytíř Sedmí království (2014)

Předem musím zmí­nit, že kniž­ní ságu Píseň ledu a ohně mám veli­ce rád, zejmé­na pak kvů­li skvě­lé­mu popi­su reál­ně vyhlí­že­jí­cí­ho svě­ta, kde posta­vy ani udá­los­ti zda­le­ka nejsou čer­no­bí­lé. Je tedy logic­ké, že jsem dych­ti­vě sáhl i po této Martinově kni­ze.

Kniha se sklá­dá ze tří rela­tiv­ně dlou­hých poví­dek (nej­ví­ce se mi zamlou­va­la ta s pořa­do­vým čís­lem 2 - Přísežný meč), kte­ré popi­su­jí puto­vá­ní a pří­ho­dy dob­ro­ti­vé­ho hro­motlu­ka sera Dunka Vysokého a jeho pano­še Egga. Jak už bývá u Martina ale zvy­kem, tak Dunk ani Egg (ten zejmé­na) nejsou tím, zač je čte­nář zpr­vu pova­žu­je, pokud tedy povíd­ky už z před­cho­zí doby nezná, že..., a to je prá­vě jeden kame­nů úra­zu. Povídky (byť ne všech­ny ofi­ci­ál­ně) už u nás vyšly a i když je sice urči­tě hez­ké mít je tak­to pohra­ma­dě v jed­nom svaz­ku, pro sku­teč­né hard­co­re fanouš­ky Západozemí to asi žád­né vel­ké pře­kva­pe­ní nebu­de.

Já však hard­co­re fan­da pát­ra­jí­cí na inter­ne­tu po ama­tér­ských pře­kla­dech (nebo čtou­cí sérii v ori­gi­ná­le) nejsem, tak­že mě kni­ha cel­kem bavi­la. Namísto „vel­ké“ série Píseň ledu a ohně, kte­rá se kon­cen­t­ru­je na vel­kou poli­ti­ku Západozemí a jejíž pra­to­go­nis­té jsou z vel­ké čás­ti důle­ži­té poli­tic­ké figu­ry své doby, tak zde je nám pří­běh vyprá­věn z pohle­du sera Dunka, půvo­dem tou­la­vé­ho chlap­ce s Blešího zad­ku, kte­rý se stal rytí­řem snad jen roz­ma­rem osu­du (pokud vůbec...). To je snad z mého hle­dis­ka jedi­né nega­ti­vum kni­hy, ten „kla­sic­ký“ Martinův pohled na situ­a­ci z úhlu růz­ných postav mi zde tro­chu chy­běl.

Fanoušci oce­ní i pří­tom­nost růz­ných drob­ných nará­žek na hlav­ní sérii, je vidět že Martin má svůj svět pro­pra­co­va­ný do nejmen­ších podrob­nos­tí (o seru Dunkovi bylo něko­lik zmí­nek např. v Hostině pro havra­ny). Nezbývá tedy dou­fat, že Martin sebe­re zbyt­ky svých roz­tříš­tě­ných sil a dopí­še v brz­ké době dlou­ho oče­ká­va­né Vichry zimy, protože....zima se blí­ží (win­ter is coming), že? 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ernest Cline - Ready Player One23. listopadu 2019 Ernest Cline - Ready Player One Rok 2045, svět je ve velkých problémech. Rostoucí energetické nároky a konzumní způsob života, pro nějž je "trvale udržitelné žití" asi jen báchorkou ekoteroristů, stihl vyčerpat drtivou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • vlčí mák8. března 2016 CHÂTELET, Noëlle: Žena v barvě vlčího máku Martin život plyne líně. Jeden den střídá druhý a téměř všechno lze předpokládat. Stejná jídla, stejné bolesti, dokonce i vzpomínky vzorně nastupují a vystupují z paměti jakoby v předem […]
  • Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky10. srpna 2018 Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Chlapec totiž přišel na svět jen několik měsíců po Hitlerově uchopění moci v Německu a jeho […]
  • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […]
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Aňa Geislerová: P. S.29. února 2016 Aňa Geislerová: P. S. Barevný „deníček“ herečky Ani Geislerové je už několik měsíců jedním z nejvíce kupovaných titulů v knihkupectvích a pravidelně se musí dělat dotisky. Známá herečka sestavila řadu svých […]
  • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]