Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím

Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace s nevědomím

yhpn

Závidíte lidem, že umí uho­dit hře­bí­ček na hla­vič­ku? Nebo v sobě nosí­te hoř­kost a trau­ma a řeči o tom, kterak si svý­mi myš­len­ka­mi tvo­ří­me život vám už lezou krkem?

Oboje je zce­la pocho­pi­tel­né. V obou pří­pa­dech bude mini­mál­ně zají­ma­vá tato mod­rá kni­ha s hora­mi na pře­ba­lu. Maximálně z ní vytě­ží ten, kdo si oprav­du pro­chá­zí něja­kým trau­ma­tem, kdo se nemů­že vyma­nit z kru­hu myš­le­nek a cho­vá­ní, o kte­rém moc dob­ře ví, že mu nepro­spí­va­jí, ale nemů­že si pomoct.

Kniha pro lidi, kte­ří si sto­jí na vlast­ním štěs­tí

Tak to je asi nevý­stiž­něj­ší podo­ba čte­ná­ře, kte­rý dílo Friedricha Beckera oce­ní. Ale nechť se las­ka­vý čte­nář při­pra­ví na divo­kou jízdu, kde se bude čas­to oší­vat, čas­to se naštve (i sám na sebe) a čas­to se doje­tím roz­plá­če. Přijde na to, kde v celé té roz­leh­lé mapě otá­zek a život­ních oblas­tí bude mít ta bola­vá mís­ta, kde mís­ta, kte­rá jsou zakry­tá jako Potěmkinova ves­ni­ce.

Metoda je jed­no­du­chá – s tím sou­hla­sím, v pod­sta­tě jde o pocho­pe­ní toho, jak pra­cu­je naše nevě­do­mí a co se v něm uklá­dá. A pak o umě­ní polo­žit si ty správ­né otáz­ky a po upřím­ných odpo­vě­dích vidět svůj život rea­lis­tic­ky. Jednoduchost spat­řu­ji v tom, že čas­to jde sku­teč­ně o otáz­ky, kte­ré umí uho­dit hře­bí­ček na hla­vič­ku a kte­ré nás napa­da­jí jako prv­ní, leč naše myš­len­ky a stra­chy tyto otáz­ky zasu­nou někam hlu­bo­ko – a my se pak doko­la plá­cá­me v myš­len­ko­vých kon­struk­cích, kte­ré jsou tak moc mimo… cíl.

yhpn

Samo-terapie, už jen při samot­ném čte­ní

Takže uvi­dí­me sebe. Uvidíme ale také auto­ro­vy kli­en­ty a jeho vysvět­lo­vá­ní jed­not­li­vých otá­zek a oblas­tí. Můžete si kni­hu nej­pr­ve pro­jít tak, jak je. Pochopit a nav­ní­mat styl prá­ce. A podru­hé se už věno­vat jen sami sobě, i samot­né čte­ní ale doká­že ťuk­nout prá­vě tam, kde potře­bu­je­me. Tak či onak, najde­me tu ces­tič­ky, jak zpra­co­vat trau­ma (a to tře­ba i trau­ma z nevhod­ně vede­ných tera­pií), jak zpra­co­vat úzkos­ti, panic­ké ata­ky – dát sami sobě základ. Nebo zís­kat díky tomu, že uvi­dí­me, jak to cho­dí, důvě­ru v tera­pe­u­ta, kte­ré­mu se poté vlo­ží­me do rukou.

Friedbert Becker (*1955) je instruk­tor a maji­tel insti­tu­tu Hypnose Institut Phoenix. Jeho kni­hy, vzdě­lá­va­cí videa a audia na téma hypnó­za, men­tál­ní tré­nink, regres­ní tera­pie, prá­ce s ener­gií či vědě­ní a prak­ti­ky šama­nů jsou výsled­kem jeho 40 letých zku­še­nos­tí na poli tré­nin­ku hypnó­zy a mys­li. Autor žije a pra­cu­je od roku 2002 v Brazílii a Uruguayi.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2020, www.anch-books.eu

 

 

  • Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace15. září 2020 Friedbert Becker: Hypnóza a metoda přímé komunikace Sami víte, že v našem nitru sídlí jakási moudrost. Někdy i sami se sebou mluvíme, komunikujeme, nebo přemýšlíme v dialozích (s kým si to v takovou chvíli vlastně povídáte?). Je jedno, […] Posted in Recenze
  • RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo22. listopadu 2019 RECENZE: Christina: Dvojčata zrozená jako světlo Kniha zasáhne matky a potěší, rozhoří jejich mateřské srdce, a také zaryté vyznavače těžké ezoteriky. Tady se nám totiž schází srderyvný - pozitivní - příběh!  Christina je příběh o […] Posted in Knihovnička
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […] Posted in Recenze knih
  • Černý medvěd18. ledna 2022 Černý medvěd  Sledovat proces natáčení, improvizace štábu nebo dumat nad tím, kde končí filmové vyprávění a začíná “realita”. Jako nejlepší příklady takových snímků bych jmenoval třeba Truffautovu […] Posted in Filmové recenze
  • Bod varu – gastroporno16. ledna 2022 Bod varu – gastroporno Čas od času narazíte na nečekaný hit. Snímek, o jehož vzniku jste neměli ani potuchy, ale který vás totálně uspokojí. Bod varu je přesně tím typem. Filmfanatic na něj narazil zcela […] Posted in Filmové recenze
  • Quo vadis, Aida?– krvavý Balkán11. ledna 2022 Quo vadis, Aida?– krvavý Balkán Válka v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech je posledním velkým krvavým konfliktem na starém kontinentu. Na filmovém plátně už byla zachycena poměrně často. Většinou bohužel šlo spíše […] Posted in Filmové recenze
  • Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky20. prosince 2021 Louise L. Hay: Myšlenky sebelásky Jak se zamilovat do života? Jak udržovat jiskru, radost, náboj a směr? Jak tohle všechno najít, pokud to zrovna nemáte? Právě takové milé, hebké a pravdivé karty mohou být dobrým […] Posted in Ze života
  • Angelika Selina Braun: Taguari, život si sám nachází cestu7. prosince 2021 Angelika Selina Braun: Taguari, život si sám nachází cestu Kniha, kterou máte číst srdcem, doporučuje autorka a dělí se o svou fascinující cestu do duše přírody, lidského bytí. O cestu, při niž strávila čas se šamanem Donem Josém Arizem, jehož […] Posted in Recenze knih
  • Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh.10. listopadu 2021 Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh. Hledáte zajímavý vánočně laděný příběh? Prožíváte možná podobnou situaci, kdy se rozvádíte a hledáte možná útěchu v knize? Tak právě vám je určena novinka, jejíž název je Veselé Vánoce, […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04484 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53612 KB. | 22.01.2022 - 01:02:48