Kritiky.cz > Filmové premiéry > FRIDA - Preview

FRIDA - Preview

Strhující život­ní pří­běh slav­né extra­va­gant­ní mexic­ké malíř­ky Fridy Kahlo se Salmou Hayek v její mož­ná život­ní roli. Ve fil­mu, jehož exis­ten­ci si krás­ná hereč­ka vybo­jo­va­la i jako jeho pro­du­cent­ka a nyní s ním sklí­zí zaslou­že­né úspě­chy (mj. nomi­na­ci na Oscara). Frida Kahlo pro­ži­la bouř­li­vý život, plný boles­ti i lás­ky, skan­dál­ní milost­né afé­ry i fatál­ní vztah s man­že­lem Diegem Riverou (Alfred Molina). Do dějin se zapsa­la nejen jako skvě­lá uměl­ky­ně, ale i sexu­ál­ní a poli­tic­ká revo­lu­ci­o­nářka s hor­kou již­ní krví. Barevné mexic­ké uli­ce, váš­ni­vá hud­ba, krás­né ženy, cha­risma­tič­tí muži a bouř­li­vé udá­los­ti prv­ní polo­vi­ny 20. sto­le­tí tvo­ří nedíl­nou sou­část život­ní­ho pří­bě­hu této pozo­ru­hod­né ženy.

Nominace na Oscara - nej­lep­ší hereč­ka v hlav­ní roli - Salma Hayek
- nej­lep­ší hud­ba - Elliot Goldenthal
- nej­lep­ší píseň - Julie Taymor, Elliot Goldenthal za píseň Burn It Blue
- nej­lep­ší výpra­va - Felipe Fernández del Paso, Hannia Robledo
- nej­lep­ší kos­týmy - Julie Weiss
- nej­lep­ší mas­ky - Beatrice De Alba, John E. Jackson

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,26433 s | počet dotazů: 221 | paměť: 49956 KB. | 11.04.2021 - 03:33:15