Kritiky.cz > Recenze knih > Frida Kahlo a její mistrovská díla - Život a dílo jedné z nejvíce fascinujících umělkyň světa

Frida Kahlo a její mistrovská díla - Život a dílo jedné z nejvíce fascinujících umělkyň světa

Frida

Kniha, kte­rá vás pro­ve­de živo­tem Fridy Kahlo a záro­veň jejím umě­lec­kým dílem. Uvidíte, jak se vyví­jel její život a para­lel­ně s ním i její obra­zy. Kromě toho ve dru­hé čás­ti najde­te samot­né repro­duk­ce děl, kte­ré jsou vždy dopl­ně­ny krát­kým tex­tí­kem, kte­rý osvět­lu­je kon­text samot­né­ho díla.

Většina knih, kte­ré si dáva­jí za úkol zpra­co­vat život něja­ké­ho uměl­ce, mají ten­den­ce zpra­co­vá­vat pou­ze to, co už poměr­ně zná­mé je. Věřím tomu, že je oprav­du nároč­né napsat život­ní pří­běh uměl­ce na pár strán­kách a tro­chu jsem se obá­va­la toho, že i tato kni­ha bude stej­ně zpra­co­va­ná. Naštěstí mě kni­ha pře­svěd­či­la o tom, že je nad­prů­měr­ná.

Málo kdy bývá pří­běh o sku­teč­né oso­bě čti­vý a v tom mě kni­ha opět pře­kva­pi­la. Možná to je tím, že celý život Fridy Kahlo je poměr­ně zají­ma­vý, ale i tak mi při­šlo, že to bylo čti­vě napsa­né. Naprosto jsem se pono­ři­la do živo­ta Fridy a bylo to fakt skvě­lé.

A teď k tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu u knih, kte­ré mají mapo­vat díla uměl­ců – gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Bylo mi vel­mi sym­pa­tic­ké, že kni­ha má kva­lit­ní papír a repro­duk­ce děl vypa­da­jí vel­mi hez­ky. Díky tomu je i samot­né lis­to­vá­ní kni­hou krás­ný záži­tek.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem lidem, kte­ré zají­má život­ní pří­běh a díla Fridy Kahlo a hlav­ně také těm, kte­ří toho tře­ba o Fridě moc neví, ale chtě­li by zjis­tit více než jenom to, že má hus­té obo­čí a že je Mexičanka.


Frida Kahlo a její mistrovská díla - Život a dílo jedné z nejvíce fascinujících umělkyň světa
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež25. února 2019 Snílek Neznámý - 1. díl fantasy série oceňované autorky a jeden z největších knižních hitů roku 2017 pro mládež Lazlo Neznámý je mladý knihovník. Je téměř posedlý ztraceným magickým městem, kterému se říká Pláč. Strašně rád by objasnil záhadu, která se s Pláčem váže. Je však příliš zbabělý. Svůj čas […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […]