Kritiky.cz > Profily osob > František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým

František Němec - jeden z mála, který se ještě potkal s Tomášem Holým

332957 top foto1 rgbij

Dnes sla­ví život­ní jubi­le­um skvě­lý čes­ký herec František Němec - 9. 8. 1943 - tzv. sta­rá gar­da. Narodil se v Sezimově Ústí, při­čemž během stu­dia na gym­ná­ziu už ochot­ni­čil, i když zatím ama­tér­sky. Během let 1960 až 1964 vystu­do­val DAMU. Nejprve hrál už jako pro­fe­si­o­nál­ní herec v diva­dle a až poslé­ze se začal pro­sa­zo­vat i ve fil­mu. První výraz­ný posun při­šel v roce 1974, kdy vytvo­řil roli němec­ké­ho zbě­ha v tele­viz­ním seri­á­lu Byl jed­nou jeden dům. Následovala dal­ší role v legen­dár­ním seri­á­lu 30 pří­pa­dů majo­ra Zemana. Úplně nej­víc je však pro čes­ké fanouš­ky jeho role horo­lez­ce Luboše z roku 1977 ve fil­mu Jak vytrh­nout velry­bě sto­lič­ku.

Tuto legen­dár­ní kome­dii nato­či­la také dnes už legen­da - Marie Poledňáková. František Němec si zde zahrál po boku Jany Preissové, kte­rá s ním má ve fil­mu syna Vaška, o kte­rém však Luboš nemá ani poně­tí. Vaška si zahrá­la nej­zná­měj­ší dět­ská herec­ká hvězda v his­to­rii jak čes­ko­slo­ven­ské­ho, tak i čes­ké­ho fil­mu - Tomáš Holý. Komedie byla tak úspěš­ná, že se o rok poz­dě­ji nato­čil dru­hý díl - Jak dostat tatín­ka do polep­šov­ny. Kromě toho v poz­děj­ších letech hrál i v detek­tiv­ních pří­bě­zích. Jelikož má vel­mi zají­ma­vý, suges­tiv­ní hlas, nemohl se ani tomu­to her­ci vyhnout dabing.

Určitě se spous­tě lidem vyba­ví seri­ál Jistě, pane ministře, kde dabo­val sira Humpreye Applebyho. Mimo jiné je drži­tel něko­li­ka význam­ných oce­ně­ní, napří­klad Thálie. Za mla­dých let byl štíh­lá tyč­ka, jak se říká, a to se vůbec nezmě­ni­lo ani v pokro­či­lém věku. I přes­to, že má štíhlou figu­ru, už dlou­há léta ho trá­pí vel­mi sil­ná cuk­rov­ka. Dokonce před pár lety kvů­li tomu zko­la­bo­val. Už něko­lik měsí­ců navíc bul­vár spe­ku­lu­je o tom, že mu začal Alzheimerova cho­ro­ba, avšak nic tako­vé­ho se dosud nepo­tvr­di­lo. Když se ješ­tě vrá­tí­me k natá­če­ní, tak zažil dosti hro­zi­vou neho­du, a to prá­vě když lezl po ska­lách v už dvou zmí­ně­ných kome­di­ích.

Utrhl se mu totiž chyt a spa­dl z výš­ky. Měl štěs­tí, že ho chy­til jeden člo­věk ze štá­bu. Na krku sice zís­kal něko­lik odře­nin, kte­ré se muse­ly mas­ko­vat, avšak kdy­by ho nechy­til kole­ga, zlo­mil by si vaz. František Němec žije dlou­há léta ve spo­ko­je­ném man­žel­ství. Se svou ženou Ivanou má dnes už dáv­no dospě­lé dce­ry a je hrdým dědeč­kem čtyř vnu­ků.

 • Gérard Depardieu30. března 2017 Gérard Depardieu Jeden z nejlepších a nejslavnějších francouzských herců všech dob. Tak by se dal počastovat tento francouzský bard, který má ovšem dost manýrů nebo jak to říct. Rodák z Chateauroux – […] Posted in Profily osob
 • Leonardo DiCaprio10. března 2017 Leonardo DiCaprio Když se řekne Leonardo DiCaprio, každý hned ví, že jde o velkou hollywoodskou hvězdu posledních let. Celým jménem Leonardo Wilhelm DiCaprio, rodák z Kalifornie – 11. listopadu 1974. Patří […] Posted in Profily osob
 • Mel Blanc16. března 2017 Mel Blanc Melvin Jerome Blank, uměleckým jménem Mel Blanc, patřil mezi největší dabingové hvězdy Hollywoodu své doby. Narodil se 30. května 1908 v San Francisu, v Kalifornii. Pocházel ze židovské […] Posted in Profily osob
 • Rene Russo20. března 2017 Rene Russo Rene Russo všichni znají jako takovou nenápadnou zrzku. Nepatří úplně mezi tu první ligu hollywoodských hereček, ale populární zcela jistě je. Narodila se jako Rene Maria Russo […] Posted in Profily osob
 • Blízko od sebe / August: Osage County - 75%10. února 2014 Blízko od sebe / August: Osage County - 75% Maryl Streep exceluje v roli vypočítavé mrchy. Věta jak stvořená pro kvalitní producentský záměr, jak nalákat, co největší množství potenciálních diváků. Však stačí kousavá a sobecká […] Posted in Filmové recenze
 • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […] Posted in Recenze knih
 • Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty29. ledna 2014 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty Řekl bych, že Ben Stiller směřoval celou svoji kariérou právě k tomuto snímku. Vedle Gravitace a Rivalů je Walter Mitty tím nejlepším filmovým počinem, který Hollywood za rok 2013 […] Posted in Filmové recenze
 • Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.13. srpna 2014 Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1 Poláci se prý až příliš utápějí ve své minulost. To, ale vůbec není na škodu, pokud díky tomu může vzniknout kvalitní kinematografie, tak v tom není vůbec žádný problém. Už nějakou dobu o […] Posted in Filmové recenze
 • Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací15. září 2016 Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce volně vychází z autorovy publikace Nepodávej ruku číšníkovi a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti. „Film má […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • 25. ročník Febiofestu v novém kabátě1. února 2018 25. ročník Febiofestu v novém kabátě Pětadvacátý ročník Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest bude slavnostně zahájen 15. března 2018 v pražském Obecním domě a v Praze bude probíhat až do 23. března. Následně na […] Posted in Festivaly

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

 1. Velice sym­pa­tic­ký a pod­le mě skvě­lý herec. Po revo­lu­ci zce­la tele­vi­zí a fil­mem nepo­cho­pi­tel­ně opo­mí­je­ný... Kromě tedy neko­neč­né­ho reprí­zo­vá­ní Majora Zemana, kde hrál plu­kov­ní­ka StB.

 2. Jsem jeden z těch, kte­ří se s ním potka­li - byl to můj spu­lu­žák z ved­lej­ší tří­dy - já C, on tuším B nebo A na Křesomyslovce v Praze.. Super kluk, jen jsme se vidě­li málo, byl čas­to pryč kvů­li natá­če­ní. Teď mám cha­lu­pu kou­sek od mís­ta, kde ve 20 letech tre­fil se žigu­lem strom. Když si vzpo­me­nu, chce se mi bre­čet.

 3. Vzpomínáme na něho z dob roků 1964-65 kdy hrál teh­dy ve stu­den­ském DISKU. Nezapomenutelný v roli Pegase s kři­dýl­ky na nohou, název hry nevzpo­mí­nám.
  Večerní vstup­né do DISKU 5 Kčs, potom ved­le piv­ni­ce „U rytí­ře Malvaze“ půl­li­tr čer­né­ho za 3 Kčs.
  Supr záži­tek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...