Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > František Filipovský se narodil před 115 lety

František Filipovský se narodil před 115 lety

Photo © Česká televize / Jaromír Komárek
Photo © Česká televize / Jaromír Komárek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narodil se v rodi­ně skla­da­te­le a hudeb­ní­ka Františka Filipovského star­ší­ho dne 23. září 1907 v Přelouči a stu­do­val na gym­ná­ziu v Pardubicích. Již od mlá­dí se zají­mal o kul­tu­ru a kro­mě hud­by pěs­to­val i diva­del­nic­tví. Začínal v Kleinově ven­kov­ské diva­del­ní spo­leč­nos­ti, poté byl čle­nem Voicebandu E. F. Buriana, pokra­čo­val v roce 1930 v Intimním diva­dle a od roku 1931 ve smí­chov­ské Aréně. Byl opa­ko­va­ně čle­nem Osvobozeného diva­dla v letech 1932 až 1938. Nejprve na scé­ně U Nováků, poz­dě­ji v Rokoku i pod názvem Spoutané diva­dlo a od roku 1935 opět U Nováků. V roce 1939 půso­bil U Nováků jako reži­sér v Divadle Járy Kohouta a od roku 1940 pak jako šéf čino­hry v Moderním diva­dle na Žižkově, dří­ve Akropolis.

Odtud pře­šel do angaž­má k Jaroslavu Fošenovi na scé­nu Švandova diva­dla na Smíchově, násle­do­va­lo Nezávislé diva­dlo, kte­ré půso­bi­lo na scé­ně praž­ské Alhambry. Později pře­šel do Uranie v praž­ských Holešovicích. Od 1. 8. 1945 až do 31. 7. 1992 byl čle­nem Činohry Národního diva­dla. Kromě mno­ha diva­del­ních rolí se pro­sla­vil svým herec­kým umě­ním před kame­rou a také jako vyni­ka­jí­cí dabér, kde neza­po­me­nu­tel­ně pro­půj­čil svůj hlas tako­vým uměl­cům, jakým byl napří­klad Louis de Funès. V roce 1953, při zaha­jo­va­cím vysí­lá­ní Československé tele­vi­ze dne 1. květ­na, byl prv­ním čes­kým her­cem, kte­rý dostal mož­nost vystou­pe­ní a živé impro­vi­za­ce na obra­zov­ce. V tele­vi­zi pak dlou­há léta úspěš­ně vystu­po­val v řadě insce­na­cí a fil­mů.

Jeho dce­ra Pavlína Filipovská se sta­la zpě­vač­kou a hereč­kou. František Filipovský měl syna Jana Filipovského, jenž byl váš­ni­vým milov­ní­kem koní a dlou­ho­le­tým ama­tér­ským foto­gra­fem. Do své smr­ti pra­co­val jako foto­la­bo­rant v Československé tis­ko­vé kan­ce­lá­ři, ČTK. František Filipovský zemřel 26. říj­na 1993 v Praze. Pohřben je na Olšanských hřbi­to­vech. V praž­ských Satalicích je po něm na jeho počest pojme­no­vá­na uli­ce.


  • Photo © Česká tele­vi­ze / Jaromír Komárek
  • Zdroj: TVDatabaze.cz

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80202 s | počet dotazů: 276 | paměť: 60452 KB. | 23.03.2023 - 08:33:20