Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své...

Francouzská společnost Ubisoft propouští tři své...

Francouzská spo­leč­nost Ubisoft pro­pouš­tí tři své klí­čo­vé zaměst­nan­ce z důvo­du obvi­ně­ní ze zne­u­ží­vá­ní zaměst­nan­ců. Jsou jimi ředi­tel kre­a­tiv­ní kan­ce­lá­ře Serge Hascoët, ředi­tel manage­men­tu kanad­ské poboč­ky Ubisoftu Yannise Mallata a celo­svě­to­vé­ho vedou­cí­ho HR Cécileho Corneta.

Na celou situ­a­ci rea­go­val Yvese Guillemot, gene­rál­ní ředi­tel Ubisoftu v ofi­ci­ál­ní zprá­vě: „Zavazuji se pro­vá­dět vel­ké změ­ny v celé spo­leč­nos­ti, abychom zlep­ši­li a posí­li­li naši kul­tu­ru na pra­co­viš­ti,“ říká Yves “Teď se spo­leč­ně vydá­me na ces­tu vedou­cí k lep­ší­mu Ubisoftu a já oče­ká­vám, že vůd­ci celé spo­leč­nos­ti budou řídit své týmy s maxi­mál­ním respek­tem. Také oče­ká­vám, že budou pra­co­vat na tom, abychom dosáh­li změ­ny, kte­rou potře­bu­je­me a vždy mys­le­li na to, co je nej­lep­ší pro Ubisoft a všech­ny jeho zaměst­nan­ce.“

Není k dispozici žádný popis fotky.

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95388 s | počet dotazů: 205 | paměť: 53625 KB. | 21.01.2022 - 08:30:44