Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Fotr je lotr

Fotr je lotr

Greg (Ben Stiller) a jeho milen­ka Pam (Teri Polo) se vydá­va­jí na svat­bu Pameliny sest­ry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rod­ném měs­tě Pam a byd­liš­tě jejich rodičů-bývalého pro­dej­ce kvě­tin Jacka Byrnese (Robert De Niro) a jeho ženy Diny (Blythe Danner).Setkání s nimi není dva­krát příjemné-Greg totiž hned při veče­ři roz­bil vázu, ve kte­ré byl ucho­ván popel Jackovi zesnu­lé mat­ky a ani násle­du­jíc neby­lo příjemné.Po té, co byl Greg pro­zkou­šen na detek­to­ru lži, se dozvě­děl, že Jack je býva­lý agent CIA.A pak už se to jen hrnulo-nešťastnou náho­dou Greg pod­pá­lil altá­nek, kte­rý pro sva­teb­ča­ny vyro­bil Pamelin býva­lý mile­nec Kevin (Owen Wilson), omy­lem vypus­til do vol­né­ho pro­stře­dí Jackova kocou­ra Pan Jinkse (kte­rý pod­le slov Jacka nedo­ká­že pře­žít ve vol­ném prostředí)…A vůbec to teď vypa­dá tak, že téhle rodi­ně se Greg asi nikdy nezavdě­čí.

Po neče­ka­ném úspě­chu fil­mu Přeber si to! S Billym Crystalem a De Nirem se De Niro roz­ho­dl u kome­die zůstat.Jeho dal­ším pro­jek­tem je prá­vě ten­to film, zalo­že­ný na fil­mu Meet the Parent z roku 1992, kte­rý si De Niro pro jis­to­tu i produkoval.Nutno říct, že se mu to vypla­ti­lo, pro­to­že film v ame­ric­kých kinech vydě­lal přes 160 mili­o­nů dolla­rů.

Do hlav­ní role obsa­dil sebe a čím dál více popu­lár­něj­ší­ho komi­ka Bena Stillera (men­ší role v Nejbližší pří­bu­zen­stvo), kte­rý si svou kari­é­ru závrat­ně nastar­to­val svým režij­ním poči­nem Cable Guy s Jimem Carreyem, pokra­čo­val v střeš­tě­né kome­dii Něco na té Mary je a pak si zahrál s Edwardem Nortonem ve fil­mu Rabín, kněz a krás­ná blondýna.Přijal i váž­nou roli ve fil­mu Půlnoc nikdy nekon­čí a fil­mem Fotr je lotr se vrá­til na svo­ji sta­rou ozkou­še­nou parketu.A prav­da je tako­vá, že Stiller je jako komik dob­rý, a že se mu daří.

De Niro je standardní.Když pou­ži­ji slo­vo stan­dard­ní u jmé­na De Niro, tak to zna­mé­na, že jeho výkon je kla­sic­ky abnor­mál­ní a mě osob­ně se jeho pode­zří­va­vý fotr líbil o něco více, než trau­ma­ti­zo­va­ný mafi­án z Přeber si to!.Mezi Stillerem a De Nirem to jis­kří a já už se nemůžu dočkat, jak dopad­ne De Nirova sou­hra s Edwardem Nortonem v thrille­ro Score.Ale De Niro a Stiller nejsou jedi­ní zají­ma­vý her­ci z celé­ho filmu.Z dal­ších asi nej­ví­ce zaujme Owen Wilson (Armageddon, Tekrát na výcho­dě) jako mili­o­nář­ský truh­lář Kevin, Blythe Dannerová jako De Nirova man­žel­ka nebo Jack Rebhorn (Talentovaný pan Ripley) jako Larry.

Za režij­ní sto­lič­ku si pro­du­cent De Niro vybral v posled­ní době čím dál více anga­žo­va­něj­ší­ho Jaye Roache.Ten v posled­ní době reží­ro­val tře­bas kome­dii Austin Powers:Špión, kte­rý mě ojel (dost slabý-40%) nebo vel­mi zábav­nou spor­tov­ní hříč­ku Mystera Aljaška s Russellem Crowem.Jeho režij­ní umě­ní je lehce nad­prů­měr­né a pokud Roach nebu­de reží­ro­vat blbos­ti tipu Austin Powers, nebo neskles­ne k blbi­nám jako Zamilovaný pro­fe­sor, může­me se od něj dočkat ješ­tě něko­li­ka zají­ma­vých poči­nů.

Na konec si nechám skla­da­te­le Randyho Newmana-pro film slo­žil svě­ží pís­nič­ku Fool In Love, nomi­no­va­nou na Oscara a napsal i vel­mi dobrou kome­di­ál­ní hud­bu, kte­rá k tomu­to fil­mu pad­ne jako uli­tá.

Závěrem: Fotr je lotr, je vel­mi, ale vel­mi pří­jem­ná a svě­ží komedie.Kéž by tako­vých bylo víc.

  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...18. června 2019 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě30. června 2019 Jeho fotr, to je lotr! - Yebalovi si pořídili dítě Film volně navazuje na komedii Fotr je lotr. Pokud jste původní film viděli, jistě si pamatujete Grega (Ben Stiller), pravým jménem Geylorda Yebala a celou jeho povedenou rodinu. Zdá se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […] Posted in Filmové recenze
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67674 s | počet dotazů: 243 | paměť: 54916 KB. | 26.07.2021 - 18:04:12