Kritiky.cz > Recenze knih > Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%

Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%

kniha

Češi psi milu­jí. Dle sta­tis­tik jsme s počtem dvou mili­o­nů cho­va­ných psů na před­ním mís­tě v Evropě a vlast­ně se není ani čemu divit, pro­to­že jak čas­to pej­s­ka­ři říka­jí : kdo si poří­dí psa, nechá­pe, proč si ho nepo­ří­dil už dří­ve.

Fotograf a autor kni­hy Antonín Malý, zakla­da­tel Czech Pes Foto a cho­va­tel psů, nazý­va­ný psím Saudkem se původ­ně věno­val foto­gra­fii reklam­ní a kra­ji­nář­ské, ale coby maji­tel pěti psů se mu jeho umě­lec­ký směr změ­nil a poslé­ze foto­gra­fo­vá­ní psů pový­šil na vyš­ší úro­veň, když začal své foto­gra­fie psů také vysta­vo­vat.

Výstava Czech Pes Foto zamě­ře­ná na foto­gra­fie psů, se sta­la něčím novým, neo­kou­ka­ným, co láká návštěv­ní­ky, milov­ní­ky psů jít dál a podí­vat se na psy v růz­ných polo­hách a rolích.

Jak autor říká, pes není model­ka a nedá se mu přes­ně vysvět­lit, jak se má nasta­vit před objek­tiv, byť se jed­ná vět­ši­nou o impro­vi­za­ci, tady a teď, dá se pes, jako jaký­ko­liv objekt nafo­tit pod­le vašich před­stav, aby se nejed­na­lo jen o moment­ky ze spo­leč­ných pro­chá­zek, ale chce to pořád­nou dáv­ku trpě­li­vos­ti a štěs­tí v daný oka­mžik.

Na vět­ši­ně foto­gra­fií jsou jeho psy, sou­čas­ná Bordeauxská doga Míša, Anglický bul­dok Cecilka, kte­ré fotil od ště­ně­te, v lese, při běhu, v zasně­že­né kra­ji­ně, v autě...

Kniha není urče­ná úpl­ným ama­té­rům, kte­rý chtě­jí fotit laic­ky na auto­mat, už pro­to, že se v kapi­to­lách dopo­ru­ču­jí i výmě­ny objek­ti­vů apod. Ale dosta­teč­ně při­pra­ve­ný a foto­gra­fo­vá­ní čás­teč­ně zna­lý či inspi­ro­va­ný kni­hou, pod­le kte­rá ved­le bar­vi­tých uká­zek, jak má své maz­líč­ky nafo­til sám, si může psa pro­fe­si­o­nál­ně zvěč­nit.

Vedle ukáz­ko­vých foto­gra­fií k jed­not­li­vým kapi­to­lám, jsou také popsá­ny tipy, jak pra­co­vat se svět­lem, jak fotit napří­klad v pro­tisvět­le, ukáz­ka osvět­le­ní v ate­li­é­ru a inte­ri­é­ru, exte­ri­é­ru, jak zmra­zit foto­gra­fii u běží­cí­ho psa, jak vytvo­řit poza­dí, ale taky jak upou­tat psí pozor­nost, až po digi­tál­ní retuš ve foto pro­gra­mu. Vedle manu­á­lu kni­ha obsa­hu­je mno­ho foto­gra­fií a jsou v ní také popsá­ny pří­běhy z foce­ní, což tu kni­hu dělá pou­ta­vou a vtip­nou.

Knížku jsem si vybra­la, jako neko­neč­ný zdroj inspi­ra­ce, kdy jsem se neú­spěš­ně pokou­še­la nafo­tit své­ho věč­ně pobí­ha­jí­cí­ho psa a vlast­ně pořád­ně nevě­dě­la jak ho vyfo­tit, kde, v jakém poza­dí. Myslím, že je to dob­rý dárek pro pej­s­ka­ře, kte­rý si chce psa zvěč­nit a nebo foto­gra­fa, kte­rý nafo­ce­ní psa bere jako koníč­ka, k zapl­ně­ní vol­né­ho času.

Autor : Antonín Malý, Fotografujeme psy a jiná zví­řa­ta

bro­žo­va­ná, lepe­ná, 176 stran

nakla­da­tel­ství : Computer Press

EAN : 9788025123089

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/8486736/fotografujeme-psy/

  • Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70%30. října 2018 Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70% Svatební fotografie je jedna z nejnáročnějších, už jen proto, že se jedná výjimečný okamžik. Vše musí být dokonalé a poutavé, aby nad prohlížením rodinného alba bylo na co […] Posted in Recenze knih
  • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz28. května 2017 Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz Oficiální výukové kurzy z dílny Adobe Systems jsou světově nejprodávanějšími učebnicemi pro výuku softwaru společnosti Adobe. Pomohou vám poznat prostředí programů a naučit se s nimi […] Posted in Recenze knih
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […] Posted in Recenze knih
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […] Posted in Recenze knih
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […] Posted in Recenze knih
  • Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka3. dubna 2019 Monika Benešová - Moje Pacifická hřebenovka Pacifická hřebenovka je turistická hřebenovka ve Spojených státech, která je dlouhá 4286 kilometrů a patří mezi nejtěžší turistickou trasu na světě. Ročně se na ní vydá zhruba 3000 lidí, a […] Posted in Recenze knih
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […] Posted in Recenze knih
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […] Posted in Recenze knih

Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...