Kritiky.cz > Fotbal > Fotbalové míče a jejich historie

Fotbalové míče a jejich historie

balls

Fotbal pat­ří k nej­po­pu­lár­něj­ším spor­tům na celé pla­ne­tě. Hraje se s míčem, kte­rý však vždy nebyl stej­ný jako dnes. Pojďme se tedy podí­vat na his­to­rii fot­ba­lo­vé­ho míče. Míče mají dlou­hou his­to­rii a hod­ně se za tu dobu změ­ni­ly.

Původní míče z prasečích močových měchýřů

Původně se na fot­ba­lo­vý míč vyu­ží­va­ly úpl­ně pří­rod­ní mate­ri­á­ly, kte­ré by pro sou­čas­né hrá­če mož­ná byly až nehra­tel­né. Jedním z prv­ních pou­ží­va­ných mate­ri­á­lů totiž byly nafouk­nu­té pra­se­čí močo­vé měchý­ře. Aby tako­vý míč více vydr­žel, býval oba­le­ný ve vep­řo­vé kůži. Nejstarší tak­to docho­va­ný míč pochá­zí dokon­ce z polo­vi­ny šest­nác­té­ho sto­le­tí a nale­zen byl na Britských ost­ro­vech. Velmi důle­ži­tý zlom nastal v polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí, kdy Američan Charles Goodyear našel způ­sob, jak vul­ka­ni­zo­vat gumu. To s sebou při­nes­lo spous­tu změn a zásad­ní to bylo i pro fot­bal. V roce 1855 totiž samot­ný Charles Goodyear vyro­bil prv­ní kula­tý míč z toho­to mate­ri­á­lu. Dřívější míče praska­ly, nedr­že­ly tvar a ve hře tedy čas­to před­sta­vo­va­ly prvek náho­dy. Gumový míč se však cho­val přes­ně pod­le toho, jak fot­ba­lis­ta zamýš­lel.

Změna z tmavé na bílou

Až díky kva­lit­ním gumo­vým míčům mohl vznik­nout fot­bal v tako­vé podo­bě, v jaké ho dnes zná­mé a máme rádi. Z gumy se navíc daly vyrá­bět míče stej­né veli­kos­ti, tak­že se moh­la stan­dar­di­zo­vat i veli­kost – od roku 1873 tedy obvod fot­ba­lo­vé­ho míče měřil 69-71 cen­ti­me­t­rů. Starší typy míčů byly tma­vé, pro­to­že tato barva byla pro kůži při­ro­ze­ná a až do půl­ky pade­sá­tých let dva­cá­té­ho sto­le­tí to niko­mu neva­di­lo. Ovšem s roz­vo­jem tele­vi­zo­rů se zjis­ti­lo, že čer­ný míč má na čer­no­bí­lých obra­zov­kách špat­nou bar­vu a není na zele­né trá­vě sko­ro vidi­tel­ný. Tím pádem se v roce 1951 změ­ni­la barva míče na bílou.

Míč pro EURO 2016

Na posled­ním mis­trov­ství Evropy se hrá­lo s míčem pojme­no­va­ným Beau Jeu, což v pře­kla­du zna­me­ná „Krásná hra“. Míč vyro­bi­la spo­leč­nost Adidas a vyve­den byl ve fran­couz­ských bar­vách. Hráči při­ví­ta­li, že míč pří­liš neod­ska­ko­val, držel na noze a chvá­li­li i pove­de­ný design. Na pláš­ti se pře­krý­va­ly čís­li­ce 2016 s pís­me­ny sklá­da­jí­cí­mi dohro­ma­dy nápis EURO. Testování míče pro­bí­ha­lo osm­náct měsí­ců a podí­le­li se na něm i někte­ří hvězd­ní fot­ba­lis­té jako Gareth Bale či Iker Casillas. Nechyběl ani výzkum pomo­cí robo­tic­kých pří­stro­jů v labo­ra­to­řích. Míč měl dva ven­til­ky, aby zacho­vá­val rov­no­váhu


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Evropské šampionáty a jejich historie12. prosince 2019 Evropské šampionáty a jejich historie Poslední evropský šampionát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme poznali nové vítěze. Vůbec poprvé opanovali mistrovský trůn fotbalisté Portugalska, kteří ukončili dvouletou […]
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […]
  • Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena?19. prosince 2019 Pýcha, koloseum Mnichova: Čím je výjimečná Allianz Arena? Zřejmě každý evropský velkoklub má stadion, který se řadí mezi největší a nejmodernější. Jejich návštěva je pro fanouška doslova svátkem. Jeden z těchto stadionů stojí v německém […]
  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […]
  • Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu24. října 2019 Royston Drenthe se dal místo fotbalu na hudební dráhu Fotbalem se nedá živit donekonečna a někteří fotbalisté se již v průběhu kariéry snaží najít jinou cestu, jak si po skončení nejlepšího období vydělat. Někteří hráči však končí […]
  • Podzimní bundy, kterým neodoláte!23. srpna 2019 Podzimní bundy, kterým neodoláte! Už je to tady - léto pomalu končí, o slovo se hlásí podzim, teploty pomalu klesají, dny jsou čím dál kratší a v našem šatníku vzdušné kousky střídají hřejivější. Právě teď je ten správný […]
  • Salát z vařeného hovězího masa si zamilujete23. dubna 2019 Salát z vařeného hovězího masa si zamilujete Jsem milovnice salátů! Ať už se jedná o letní, ovocné saláty nebo hovězí salát, mám pro ně slabost. Saláty se hodí na slavnostní sešlosti s přáteli a nebo třeba jako lehká pochoutka při […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis7. dubna 2019 Kristus znovu ukřižovaný - Nikos Kazantzakis Kazantzakise mám rád, jeho knihy obsahují velmi věrohodný popis řecké duše se všemi utrpeními, kterými se tomuto pozoruhodému národu udály během staletí, zároveň však i přesně […]
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […]