Kritiky.cz > Fotbal > Fotbalová města – Barcelona

Fotbalová města – Barcelona

499 camp nou 11

Barcelona je jed­no z nej­slav­něj­ších měst celé­ho Španělska. Nachází se v něm celá řada paměti­hod­nos­tí, ale všech­ny fot­ba­lo­vé fanouš­ky svě­ta zají­má něco jiné­ho – FC Barcelona. To je totiž jeden z před­ních svě­to­vých klu­bů. Avšak v tak­to vel­kém měs­tě samo­zřej­mě nehra­je pou­ze FC, tak­že se fanouš­ci mohou těšit i na der­by s měst­ským riva­lem Espanyolem.

Poměr fanoušků ve prospěch FC

Když porov­ná­me oba slav­né bar­ce­lo­n­ské klu­by co do počtu fanouš­ků, pak po celém svě­tě vyhra­je slav­něj­ší FC. Ostatně nemu­sí­me slo­ži­tě dohle­dá­vat fanouš­ky jed­not­li­vých cel­ků, pro­to­že se sta­čí podí­vat na počty fanouš­ků na soci­ál­ních sítích, kde dosta­ne­me poměr­ně jas­ný vzo­rek. Při pohle­du na Facebook zjis­tí­me, že FC Barcelona má více než 94 mili­o­nu fanouš­ků, zatím­co její měst­ský rival Espanyol má na ofi­ci­ál­ním pro­fi­lu pou­ze nece­lých 400 tisíc fanouš­ků, což je obrov­ský roz­díl. Podobný roz­díl je mezi počty fanouš­ků i v reál­ném svě­tě, pro­to­že FC Barcelona je oprav­do­vý feno­mén. Ostatně úspěš­né klu­by láka­jí mno­hem více lidí. Espanyol na výraz­né úspě­chy čeká a na kon­tě dopo­sud nemá žád­né vítěz­ství ve špa­něl­ské nej­vyš­ší sou­tě­ži. Určitou útě­chu před­sta­vu­je zisk něko­li­ka domá­cích pohá­rů.

Politický podtext derby

Mezi klu­by z jed­no­ho měs­ta bývá vel­ká riva­li­ta a neji­nak je tomu i v pří­pa­dě bar­ce­lo­n­ských cel­ků. Ovšem Španělsko je spe­ci­fic­ké a bar­ce­lo­n­ské der­by má jed­no­ho mno­hem vět­ší­ho kon­ku­ren­ta – El Clásico, což je sou­boj mezi Realem Madrid a FC Barcelonou. El Clásico pat­ří k nej­sle­do­va­něj­ším zápa­sům na svě­tě, zatím­co bar­ce­lo­n­ské der­by je spí­še lokál­ní zále­ži­tos­tí. Vzájemný duel Espanyolu s FC se nazý­vá El der­bi Barceloní, což v pře­kla­du zna­me­ná Barcelonské der­by. Barcelonské der­by má i urči­tý poli­tic­ký pod­text, jeli­kož hrdý kata­lán­ský lid se nesmí­řil s krá­lov­ským pat­ro­ná­tem a koru­nou v logu klu­bu, tak­že část Barcelonských vidí Espanyol jako zrád­ce lidu.

Rivalita od dávných časů

Každé měst­ské der­by s sebou nese jis­tou riva­li­tu a v zása­dě vůbec nezá­le­ží na tom, jak vel­ká je pří­pad­ná výkon­nost­ní pro­past. Ostatně ne nadar­mo se u nás vži­lo, že der­by nemá favo­ri­ta. Slavná FC Barcelona byla zalo­že­na v roce 1899, zatím­co riva­lo­vé z Espanyolu vznik­li o rok poz­dě­ji. Vznik Espanyolu mají na svě­do­mí kata­lán­ští stu­den­ti a název byl vybrán s ohle­dem na to, aby se od měst­ské­ho riva­la co nej­ví­ce odli­šo­val. Zatímco FC Barcelona byla zalo­že­na jako mezi­ná­rod­ní klub, Espanyol měl být týmem domá­cím. FC Barcelona má oko­lo 150 tisíc čle­nů, zatím­co měst­ský rival čítá jen oko­lo 35 tisíc čle­nů. V obdob­ném pomě­ru se dělí i pro­stor v rám­ci médií. Počátky nevra­ži­vé riva­li­ty mezi klu­by nastal v sezó­ně 1911/1912, kdy se v pohá­ru Copa Ciudad La-Riva, kte­rý se hrál na bar­ce­lo­n­ském Campo de la Industrial, dosta­ly na řadu vzá­jem­né uráž­ky, agre­siv­ní cho­vá­ní a pře­hna­ná tvr­dost akté­rů utká­ní. Všechno vyvr­cho­li­lo zra­ně­ním bran­ká­ře FC.

  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […] Posted in Fotbal
  • FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů31. října 2019 FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů Portugalská liga často slouží jako místo, kde se rozvíjí celá řada zajímavých hráčů. V tamější lize hraje spousta Brazilců, kteří zde nemají žádný problém s jazykovou […] Posted in Fotbal
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […] Posted in Fotbal
  • Platy rozhodčích Vás určitě překvapí7. listopadu 2019 Platy rozhodčích Vás určitě překvapí Rozhodčí patří ke kontroverzním osobám v rámci fotbalového světa. Lidé na ně často nadávají, když se jim některé utkání nepovede. Může se také objevit spekulace o připískávání […] Posted in Fotbal
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů14. listopadu 2019 Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů Fotbalovou historii psala řada klubů, které však v moderním fotbale nemají pevné místo mezi elitou. Mladší generace dokonce možná o řadě z těchto týmů neslyšela, i když se […] Posted in Fotbal
  • TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře?6. září 2019 TOP 5: Které evropské stadiony navštívit kvůli atmosféře? Mít vlastní stadion, na kterém hostíte své soupeře, znamená ve skutečnosti jen polovinu úspěchu. Kvalitní sedačky, vyhřívaný trávník, supermoderní osvětlení ani sebelepší zázemí pro hráče […] Posted in Fotbal
  • Evropské šampionáty a jejich historie12. prosince 2019 Evropské šampionáty a jejich historie Poslední evropský šampionát se konal v roce 2016 ve Francii, kde jsme poznali nové vítěze. Vůbec poprvé opanovali mistrovský trůn fotbalisté Portugalska, kteří ukončili dvouletou […] Posted in Fotbal
  • FIFA 16 - Demo odhaleno12. srpna 2015 FIFA 16 - Demo odhaleno EA sports každoročně vydává hratelné demo nadcházejícího dílu série FIFA. Stejně tomu tak bude i letos. Demo hry by mělo vyjít ve dnech 9. - 10. září 2015. Jako první bude demo stažitelné […] Posted in Novinky ze světa her
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com