Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Forza Motorsport 6

Forza Motorsport 6

 

9

Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla vel­mi oře­za­ná, čímž si tvůr­ci udě­la­li u hrá­čů vel­ké mínus, a tak kaž­dý z nás hrá­čů čekal na dal­ší pokra­čo­vá­ní v nadě­ji, že se bude jed­nat o pec­ku, kte­rá Vás ohro­mí, a už teď mohu říci, že nás oprav­du tvůr­ci ohro­mi­li a koneč­ně vyda­li pořád­nou závod­ní hru, tak jak si jí pama­tu­je­me z prvot­ních začát­ků.

1 2

Forza Motorsport 6 nám nabíd­ne nespo­čet­ně aut, může­te vybí­rat z cel­kem 460 aut, z nichž někte­ré mode­ly jsou ozna­če­ny výrob­ním rokem 2016, a pro­há­nět se s nimi může­te jak jinak než na spous­tě okru­hů, cel­kem máte na výběr 26 okru­hů roz­dě­le­ných do jed­not­li­vých Světadílů a těšit se může­te i na Prahu a náš praž­ský okruh, včet­ně našich pamá­tek. Modely aut si může­te pro­hléd­nout i do detai­lů, tak jako bys­te byly na výsta­vě, a to přes Forzavista, auto si pro­hléd­ne­te od dis­ků pne­u­ma­tik, až po řadi­cí páku, a ta gra­fi­ka nád­he­ra, jako reál, dal­ší vel­ké plus pro tvůr­ce. Bohužel, ale vozo­vý park Škoda zde nena­jde­te, což je ško­da, ale hře to nějak neu­bí­rá na krá­se.

4 5

Ve hře máte nabíd­ce nesku­teč­ně mno­ho mož­nos­tí se vyřá­dit od hra­ní kari­é­ry, až po samot­né kre­a­tiv­ní tvo­ře­ní a tuning Vašeho jízd­ní­ho miláč­ka. Forza Motorsport 6 Vám nabíd­ne hru ve dvou hrá­čích ve split-screenu nebo mul­tipla­yer pro výzvu až 24 hrá­čů, kde nechy­bí i komu­nit­ní výzvy. V módu kari­é­ry se Vám postup­ně ode­my­ka­jí úspě­chy, zís­ká­vá­te body a dal­ší nová auta. Také si může­te pro­hléd­nout, jak to vypa­dá s Vašimi zku­še­nost­mi v žeb­říč­ku mezi ostat­ní­mi, co Forzu Motorsport 6 také hra­jí.  Nově v tom­to titu­lu si na vlast­ní kůži vyzkou­ší­te jaké je to auto ovlá­dat v deš­ti ne v žáru noci, kdy máte co dělat, abys­te před sebou něco vidě­li. Také si vyzkou­ší­te, jak se jez­dí za ran­ní­ho roz­břes­ku, kdy mimo­cho­dem, taky máte co dělat, abys­te udr­že­li na tra­ti.

3 7

Grafické zpra­co­vá­ní hry v jízdách na tra­tích a v samot­ném autě je oprav­du špič­ko­vé, nelze nic vytknout. Auta rea­gu­jí jako v reál­ném říze­ní, pro­klu­zo­va­ní pne­u­ma­tik v lou­ži při 160km/h je oprav­du masa­kr, adre­na­lin Vám v těle vyle­tí na maxi­mum. Po hudeb­ní strán­ce není co vytknout, hud­ba v této hře není pod­stat­ná, pro­to­že pod­stat­něj­ší je jed­no­znač­ně zvuk burá­ce­jí­ho moto­ru, kte­rý Vás pum­pu­je, abys­te doje­li co nej­lé­pe.

8

Co říct nako­nec, pros­tě pořád­ná závod­ní hra, kte­rou už po prv­ním spuš­tě­ní nebu­de chtít nikdy vypnout. Pro xbox one zatím nej­lep­ší hra letoš­ní­ho roku.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Hodnocení: 100%

Žánr: závod­ní

Multiplayer: Multiplayer, split-screen

Jazyk: ang­lic­ky

Datum vydá­ní: 18. 9. 2015

  • Opravdu hloupé odpovědi28. května 2014 Opravdu hloupé odpovědi 15Smysl pro humor Jste trošku škodolibí, takže jste to samozřejmě čekali. A my máme taky smysl pro nekorektní humor, takže vám to dáme. Zabývali jsme se už nejchytřejšími modelkami. No a v […] Posted in Domácí rady
  • #73 - Hlad (1983)27. července 2020 #73 - Hlad (1983) Máte hlad? Tak si představte, jaký má asi hlad osoba, která potřebuje ke svému životu krev? A navíc ještě sexuální naplnění. Tony Scott ve vrcholné formě. Hlad The […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • 3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 200723. července 2012 3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 2007 Westernů je v dnešní době jako šafránu. Málo. A když už, tak se většinou jedná o nějaký "crossover" s jinými žánry (např. Wild Wild West). Klasický western je ohrožený. Existuje však […] Posted in Filmové recenze
  • Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli16. srpna 2018 Padla první klapka černé komedie Teroristka s Ivou Janžurovou v hlavní roli V druhé polovině srpna a v září se uskuteční natáčení české černé komedie Teroristka režiséra a scenáristy Radka Bajgara (Teorie tygra). Černá komedie vypráví o učitelce v důchodu v podání […] Posted in Články
  • RETURN OF THE JEDI Special Edition17. září 2002 RETURN OF THE JEDI Special Edition Třetí epizoda (podle číslování v titulcích ep.VI.) je nejméně překvapivá ze všech dílů Star Wars. Zatímco první, extrémně nízkorozpočtová Nová naděje přinesla ve své době revoluční efekty […] Posted in Filmové recenze
  • #2114: Sunstone 317. března 2020 #2114: Sunstone 3 Sunstone 3 (Sunstone 5)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako kniha 5 série "Sunstone" v roce 2017. České vydání má 264 stran a prodává se v […] Posted in Recenze komiksů
  • Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu "Zvláštní příběh"5. července 2018 Prázdninová oddechovka s nádechem červené knihovny, a přec i tak trochu "Zvláštní příběh" Toužíte-li po odpočinkové literatuře s jednoduchým dějem a lehkou zápletkou, zcela určitě se vám bude líbit kniha s názvem "Zvláštní příběh" od Kataríny Gillerové, jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • PHOEBE WALLER-BRIDGE6. června 2018 PHOEBE WALLER-BRIDGE PHOEBE WALLER-BRIDGE (L3-37) získala uznání diváků i kritiky coby herečka, scenáristka a producentka televizních seriálů. Waller-Bridge, která vystudovala Královskou akademii dramatických […] Posted in Profily osob
  • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
  • TURBO OVERKILL - Gameplay Reveal9. dubna 2021 TURBO OVERKILL - Gameplay Reveal Turbo Overkill je kyberpunková retro FPS, ve které budeme kosit démony motorovkou přibudovanou v noze. Hra z jednočlenného studia Trigger Happy Interactive zamíří v nespecifikované datum […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,68165 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53955 KB. | 02.08.2021 - 04:21:44