Kritiky.cz > Recenze her > Forza Motorsport 6

Forza Motorsport 6

Forza

Hodnocení: 100%

Žánr: závod­ní

Multiplayer: Multiplayer, split-screen

Jazyk: ang­lic­ky

Datum vydá­ní: 18. 9. 2015

9

Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla vel­mi oře­za­ná, čímž si tvůr­ci udě­la­li u hrá­čů vel­ké mínus, a tak kaž­dý z nás hrá­čů čekal na dal­ší pokra­čo­vá­ní v nadě­ji, že se bude jed­nat o pec­ku, kte­rá Vás ohro­mí, a už teď mohu říci, že nás oprav­du tvůr­ci ohro­mi­li a koneč­ně vyda­li pořád­nou závod­ní hru, tak jak si jí pama­tu­je­me z prvot­ních začát­ků.

1 2

Forza Motorsport 6 nám nabíd­ne nespo­čet­ně aut, může­te vybí­rat z cel­kem 460 aut, z nichž někte­ré mode­ly jsou ozna­če­ny výrob­ním rokem 2016, a pro­há­nět se s nimi může­te jak jinak než na spous­tě okru­hů, cel­kem máte na výběr 26 okru­hů roz­dě­le­ných do jed­not­li­vých Světadílů a těšit se může­te i na Prahu a náš praž­ský okruh, včet­ně našich pamá­tek. Modely aut si může­te pro­hléd­nout i do detai­lů, tak jako bys­te byly na výsta­vě, a to přes Forzavista, auto si pro­hléd­ne­te od dis­ků pne­u­ma­tik, až po řadi­cí páku, a ta gra­fi­ka nád­he­ra, jako reál, dal­ší vel­ké plus pro tvůr­ce. Bohužel, ale vozo­vý park Škoda zde nena­jde­te, což je ško­da, ale hře to nějak neu­bí­rá na krá­se.

4 5

Ve hře máte nabíd­ce nesku­teč­ně mno­ho mož­nos­tí se vyřá­dit od hra­ní kari­é­ry, až po samot­né kre­a­tiv­ní tvo­ře­ní a tuning Vašeho jízd­ní­ho miláč­ka. Forza Motorsport 6 Vám nabíd­ne hru ve dvou hrá­čích ve split-screenu nebo mul­tipla­yer pro výzvu až 24 hrá­čů, kde nechy­bí i komu­nit­ní výzvy. V módu kari­é­ry se Vám postup­ně ode­my­ka­jí úspě­chy, zís­ká­vá­te body a dal­ší nová auta. Také si může­te pro­hléd­nout, jak to vypa­dá s Vašimi zku­še­nost­mi v žeb­říč­ku mezi ostat­ní­mi, co Forzu Motorsport 6 také hra­jí.  Nově v tom­to titu­lu si na vlast­ní kůži vyzkou­ší­te jaké je to auto ovlá­dat v deš­ti ne v žáru noci, kdy máte co dělat, abys­te před sebou něco vidě­li. Také si vyzkou­ší­te, jak se jez­dí za ran­ní­ho roz­břes­ku, kdy mimo­cho­dem, taky máte co dělat, abys­te udr­že­li na tra­ti.

3 7

Grafické zpra­co­vá­ní hry v jízdách na tra­tích a v samot­ném autě je oprav­du špič­ko­vé, nelze nic vytknout. Auta rea­gu­jí jako v reál­ném říze­ní, pro­klu­zo­va­ní pne­u­ma­tik v lou­ži při 160km/h je oprav­du masa­kr, adre­na­lin Vám v těle vyle­tí na maxi­mum. Po hudeb­ní strán­ce není co vytknout, hud­ba v této hře není pod­stat­ná, pro­to­že pod­stat­něj­ší je jed­no­znač­ně zvuk burá­ce­jí­ho moto­ru, kte­rý Vás pum­pu­je, abys­te doje­li co nej­lé­pe.

8

Co říct nako­nec, pros­tě pořád­ná závod­ní hra, kte­rou už po prv­ním spuš­tě­ní nebu­de chtít nikdy vypnout. Pro xbox one zatím nej­lep­ší hra letoš­ní­ho roku.

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 22. července 2015 Rayman Legends Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 28.8.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Nové […]
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […]
  • Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.16. října 2019 Pilgrims - Další nová vynikající česká hra. Za dávných časů, kdesi v království, žil jeden tulák, který prohrál karty. Král je s čertem, lupičem a dalšími osobami. Aby se mohl dostat z království ven musí najít ptáčka pro […]
  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si […]
  • 13. července 2015 Transformers: Fall of Cybertron Vlastní hodnocení: 70%  Žánr: akční Datum vydání : 28.6.2012 Jazyk: anglicky Věk: 12+ Výrobce: Activision   Dočkali jsme pokračování naší oblíbené hry Transformers nyní pod názvem […]
  • NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze1. srpna 2015 NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze Tak se mi podařilo stáhnout betu NHL 06. Pro moji Xbox One konzoli. Mám na to týden, abych všechno, co je povoleno, vyzkoušel. Jediné, co mi beta povolí je online hraní ve více hráčích […]
  • Top Spin 423. ledna 2015 Top Spin 4 Vlastní hodnocení: 100% Počet hráčů: konzole: 1-4, internet: 2-4 Žánr: sportovní Datum vydání : 18.3.2011 Jazyk: anglicky Věk: od 3+ Na úvod napíši, že tuto hru hodnotím velmi […]
  • 20. července 2015 The Smurfs 2 (Šmoulové) Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 17.7.2013 Výrobce: UbiSoft Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-4, co-op, Multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ […]
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […]
  • 20. července 2015 Star Trek Vlastní hodnocení: 50% Datum vydání: 26.04.2013 Výrobce: Namco Bandai Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1-2 (co-op) Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ V této hře se […]