Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > FOREST WHITAKER

FOREST WHITAKER

Forrent

FOREST WHITAKER (Zuri) je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců, reži­sé­rů a pro­du­cen­tů, kte­rý svůj talent pro­ká­zal v celé šká­le nároč­ných a roz­ma­ni­tých rolí. V roce 2007 skli­dil vel­ké úspě­chy u kri­ti­ky za svůj výkon v roli ugand­ské­ho dik­tá­to­ra Idiho Amina ve fil­mu Poslední skot­ský král a byl za ni oce­něn Oscarem, cenou BAFTA, cenou SAG a Zlatým gló­bem. Svými výko­ny ve fil­mech jako je sní­mek Lee Danielse Komorník, film Hra na pláč, sní­mek Ghost Dog: Cesta samu­ra­je či sní­mek Bird, za kte­rý na fes­ti­va­lu v Cannes v roce 1988 obdr­žel oce­ně­ní za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, se stal jed­ním z nej­vše­stran­něj­ších her­ců vůbec.

            V pro­sin­ci 2016 se Whitaker obje­vil ve fil­mu spo­leč­nos­ti Lucasfilm Rogue One: Star Wars Story po boku Felicity Jones, Rize Ahmeda, Diega Luny a Bena Mendelsohna. V témže roce si zahrál také ve sci­fi dra­ma­tu PříchozíAmy Adams pod režij­ním vede­ním Denise Villeneuvea.

            V loň­ském roce se podí­lel hned na něko­li­ka fil­mech, mezi než pat­ří také sní­mek BurdenTomem WilkinsonemGarrettem Hedlundem v režii Andrewa Hecklera, a film The Forgiven, ve kte­rém si po boku Erica Bany pod režij­ním vede­ním Rolanda Joffeho zahrál arci­bis­ku­pa Desmonda Tutu. Před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní sním­ku LAbyrinthJohnnym Deppem, ve kte­rém spo­leč­ně vyšet­řu­jí sku­teč­ný pří­běh vražd Biggieho Smallse a Tupaca Shakura. Dokončil také natá­če­ní akč­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho sním­ku How It EndsTheo Jamesem pro spo­leč­nost Netflix. Whitaker je v sou­čas­né době k vidě­ní v rám­ci jed­né z pří­bě­ho­vých linií seri­á­lu Empire sta­ni­ce Fox, ve kte­rém ztvár­nil cha­risma­tic­kou a vypo­čí­ta­vou hudeb­ní legen­du, kte­rá by měla u pří­le­ži­tos­ti 20. výro­čí nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti pro­du­ko­vat novou sklad­bu.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39045 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53354 KB. | 04.12.2021 - 06:49:33