Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Spoilery > Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

Flash S03E11 – zhrnutie epizódy – 91%

flash new poster
flash new poster

V dneš­nom zhr­nu­tí epi­zó­dy si nie­len povi­e­me, čo sa odo­hra­lo v seri­á­li Flash, ale aj akú ďal­šiu zme­nu pri­nie­sol Flashpoint a báť by sa mal nie­len Barry.

Epizóda začí­na akčne – Barry a Wally (ale­bo ak chce­te Flash a Kid Flash) chy­tajú zlo­čin­cov. Wally si uží­va obdiv ľudí.

 Na Earth-1 pri­chá­d­za zbe­ra­teľ­ka Gypsy. Neprišla zbie­rať znám­ky či min­ce, ale pre ute­čen­ca H.R. Wellsa. Na Earth-19 je zlo­čin ces­to­vať med­zi­pla­ne­tár­ne a ten, kto koho Gypsy chy­tí, bude popra­ve­ný. Jediná záchra­na pre H.R. môže byť, ak ju Cisco vyzve na súboj a pora­zí. Ciscova výhra v súbo­ji by sa rov­na­la zázra­ku. Trénuje svo­je schop­nos­ti, avšak jeho neis­to­ta ho brz­dí.

Iris začí­na pát­rať po gan­gu, kto­rý pre­dá­va futu­ris­tic­ké zbra­ne, podob­né ako Plunderove. Joe aj Barry ju od toho odho­vá­rajú, no ona sa nedá zasta­viť. naho­vá­ra Wallyho, aby jej pomo­hol. Na poli­caj­nej sta­ni­ci Wally fotí poli­caj­nú zlož­ku s infor­má­ci­a­mi a na vlast­nú päsť ide súro­de­nec­ké duo bojo­vať so zlo­či­nom. Akcia je úspeš­ná, ale Joe sa na nich hne­vá, lebo takmer pre­ka­zi­li poli­caj­nú akciu. Tento samo­vra­žed­ný počin Iris je spô­so­be­ný tým, že sa obá­va bud­úcnos­ti (kde ju zabi­je Savitar). Chce, aby po nej nie­čo zosta­lo. Jej podo­zri­vé sprá­va­nie si vši­mol aj Joe a je zne­po­ko­je­ný.

Cisco nako­niec porá­ža Gypsy. Gypsy zly­ha­la prvý­krát v svo­jej kariére. Svojim nad­ri­a­de­ným Gypsy nepo­vie, že zly­ha­la, ale H.R. sa už nikdy nesmie vrá­tiť na Earth-19.

A páči sa Vám nový pla­gát na dru­hú polo­vicu série?

Záverečné zhr­nu­tie epi­zó­dy:

Epizóda bola cel­kom dob­rá. Wally sa postup­ne adap­tu­je, ale nemô­žem sa zba­viť poci­tu, že pre neho v seri­á­li mies­to nebu­de (v tej­to ale­bo ďal­šej sérii). Epizóda vyšla zo staré­ho vzor­ca „zlý meta­člo­vek, kto­ré­ho tre­ba dať za mre­že“. Navyše, bola pred­sta­ve­ná nová posta­va Gypsy, kto­rá by v bud­úcnos­ti ešte moh­la zamiešať kar­ty. Epizóda obsa­ho­va­la via­ce­ro dob­rých momen­tov, ale vyzdvih­nem súboj Cisca a Gypsy, ktorí za pár sek­únd navští­vi­li via­ce­ro pla­nét, napr. tú kde žije Supergirl. Cisco si roz­hod­ne zasl­úži viac pries­to­ru.

Celkom zau­jí­ma­vé uda­los­ti sa odo­hra­li aj v seri­á­li Legends of Tomorrow – čo je spi­no­ff seri­á­lu Flash. Momentálne tam Flashov naj­väč­ší nepri­a­teľ (z bud­úcnos­ti) Eobard Thawne/Reverse Flash pát­ra po his­to­ric­kom arte­fak­te, aby mohol zme­niť rea­li­tu. Ale keď­že Eobard v prvej sérii umrel (bol z bud­úcnos­ti a jeho pre­dok sa „pre dob­ro bud­úcnos­ti“  - aby Eobard nee­xis­to­val - roz­ho­dol spáchať samo­vraž­du), mal by byť mŕtvy. Lenže Barry vyti­a­hol Eobarda ešte z minu­los­ti - a ten si teraz voľ­ne behá naprieč. Čas/Speed Force vie, že Eobardov čas vypr­šal a pre­to po neho posla­li Black Flasha, kto­rý sa má o neho raz a navždy posta­rať. Ak by Eobard našiel Artefakt, mohol by exis­to­vať bez ohľa­du na to, či jeho pred­ko­via žijú ale­bo nie. Tento prí­zrak by v bud­úcnos­ti mohol byť nebez­peč­ný aj pre Flasha. Black Flash je veľ­mi zau­jí­ma­vý, avšak ani­má­cia je veľ­mi sla­bá a skôr smieš­na ako hrô­zostraš­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%)13. února 2017 Flash S03E12 – zhrnutie epizódy (92%) Yorkin, celkom nepríjemný metačlovek, strpčuje život vybraným obyvateľom Central City. Na muške má policajtov – avšak, nie hocijakých, ale tých, ktorí mu „vo Flashpointe“ […] Posted in Spoilery
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […] Posted in Spoilery
  • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
  • Archive 81 (1. série)24. března 2022 Archive 81 (1. série) Určitě to znáte z vlastních zkušeností. Najít na Netflixu opravdu kvalitní film z jejich původní produkce, to chce hodně šťastnou ruku. Pro Filmfanatica je proto záhadou, proč to u seriálů […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Loki - Recenze - 90%17. srpna 2021 Loki - Recenze - 90% Pokud jste fanoušky marvelovských filmů a ještě jste neviděli Lokiho nejnovější seriálový počin, měli byste to rychle napravit. Proč? Protože Kevin Feige, ředitel studia Marvel, nám všem […] Posted in TV Recenze
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%20. července 2021 The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65% Studio Marvel nám po sérii WandaVision přináší další kousek ze skládanky 4. fáze MCU. A jak měl na starost předchozí seriál muž dohlížející na spíše ženskou stránku, tak zde má na povel tu […] Posted in TV Recenze

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20977 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56680 KB. | 29.06.2022 - 06:09:09