Kritiky.cz > Pro domov > Financování nové kuchyně

Financování nové kuchyně

img a311257 w1682 t1522141018

V dneš­ní době je mno­ho růz­ných dru­hů kuchyň. Pokud si člo­věk zaři­zu­je nový byt, tak chce mít co nej­hez­čí náby­tek. Samozřejmě také pro­stor­nou a prak­tic­kou kuchyň kde může poho­dl­ně vařit. Je jed­no, jest­li je to byt, nebo jest­li je to dům.
 domácí vaření
 Nákup z vlast­ních finan­cí
 
Určitě mi dáte za prav­du, že je to nej­lep­ší vari­an­ta. Bohužel v dneš­ní době málo lidí má mož­nost jed­no­rá­zo­vě zapla­tit vět­ší část­ku. Nákup z vlast­ních finan­cí zna­me­ná, že se nemu­sí­te bát žád­ných úro­ků a sank­cí za nesplá­ce­ní. Kuchyň máte a může­te z ní mít vel­kou radost. Obnáší to ovšem scho­vá­vat si pení­ze už dlou­ho dopře­du na běž­ném účtu. Potom budou finan­ce ihned při­pra­ve­ny na nákup kuchy­ně. Nicméně z kla­sic­ké­ho pla­tu si nelze dovo­lit jen tak kou­pit kuchyň. Pokud máte hoto­vé finan­ce, tak roz­hod­ně plať­te v hoto­vos­ti.
 kuchyň s okny
Nákup na splát­ky
 
Při náku­pu na splát­ky máte něko­lik vari­ant. Můžete vyu­žít náku­pu bez navý­še­ní. Znamená to, že si zbo­ží odve­ze­te domů a bude­te splá­cet po dobu zpra­vi­dla 12, 24 nebo 36 měsí­ců bez úro­ku navíc. Další vari­an­tou je kla­sic­ký nákup na splát­ky s úro­kem. Ten může být roz­dě­len ješ­tě na nákup s pří­mou plat­bou nebo bez pří­mé plat­by. Pokud si zvo­lí­te nákup s pří­mou plat­bou, tak zapla­tí­te v pro­dej­ně urči­tou část­ku a tu men­ší část­ku bude­te mít roz­lo­že­nou na splát­ky. Pokud žád­nou pří­mou plat­bu nezvo­lí­te, tak se roz­lo­ží celá část­ka na splát­ky. Doba splat­nos­ti je různá (12, 24, 36, 48, 60 a dokon­ce i 120 měsí­ců). Jelikož exis­tu­jí i spe­ci­ál­ní splát­ko­vé pro­gra­my kde máte výhod­něj­ší úro­ko­vou sazbu, tak se infor­muj­te u pro­dej­ce na mož­nos­ti. Poté se může­te pří­mo na pro­dej­ně roz­hod­nout, pode­psat smlou­vu a je to. Schvalování pro­bí­há za krát­ký čas pří­mo na pro­dej­ně. Vezměte v úva­hu, že kuchyň je potřeb­ná. Pokud jsou v ní i zabu­do­va­né spo­tře­bi­če, tak se část­ka může vyšpl­hat jed­no­du­še i přes 100 000 Kč.
 
Nákup z kre­dit­ní kar­ty
 
Můžete vyu­žít i náku­pu z kre­dit­ní kar­ty. Zde může­te zís­kat něja­ký bonus za plat­bu kon­krét­ní kar­tou.  Pak je na vás, zda se roz­hod­ne­te pro vrá­ce­ní peněz v bez­ú­roč­ném obdo­bí, nebo jest­li násled­ně část­ku bude­te splá­cet s úro­ky. Upozorňuji, že pokud se roz­hod­ne­te splá­cet s úro­ky, tak úrok na kre­dit­ní kar­tě je vyso­ký. V tom pří­pa­dě se vypla­tí vzít si nákup na splát­ky.
 
 jablka na stole
Možností je zkrát­ka více a vždy zále­ží na vás, jak se roz­hod­ne­te. Ať už vyu­ži­je­te tu nebo onu vari­an­tu, tak urči­tě bude­te mít z nové kuchy­ně radost. Držím pal­ce při výbě­ru a hez­ké vaře­ní.

  • Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu15. května 2020 Vědět, jak na to, je první krok k úspěchu Máte potíže se střechou na vašich nemovitostech a co teď s tím, když opravdu teče přes střechu? Je tedy potřeba investovat a zajistit rychlou opravu. Poraďte se a vyhledejte si samotné […] Posted in Pro domov
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […] Posted in Pro domov
  • Jak investovat?26. června 2020 Jak investovat? Máte starší stavení, jaké je potřeba opravit? Nevíte si ale rady, jak na takové opravy a to včetně cen, hypoték i jiné pomoci? Podívejte se na zajímavé rady i tipy, jak si výhodně i […] Posted in Pro domov
  • Dekorace do dětského pokoje můžou být zábavou28. května 2020 Dekorace do dětského pokoje můžou být zábavou Za chvíli je tady podzim, přijdou deštivé dny, kdy nebudeme moct s dětmi trávit tolik času venku. Co takhle je proto zabavit doma nějakou kreativní činností. Zkuste společně vyrobit […] Posted in Pro domov
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […] Posted in Pro domov
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
  • Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE!28. ledna 2020 Změna finanční situace a hypotéka? POJISTĚTE SE A SPOŘTE! Ať se přihodí cokoli, je dobré být na každou situaci připraven. A i když nebudeme mluvit o nepříjemných změnách, můžeme mluvit třeba o přírůstku do rodiny, kdy jeden z rodičů zůstane bez […] Posted in Pro domov
  • Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení?27. června 2020 Jak si nejlépe financovat své vlastní bydlení? Chcete založit rodinu a nemáte kde bydlet? Dnešní svět je, především pro mladé lidi, velmi komplikovaný z hlediska financí. Kde na svůj vlastní byt nebo dům vzít peníze? Naštěstí nám trh […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...