Kritiky.cz > Festivaly > Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří

Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří

fp12

Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň odstar­tu­je již ten­to čtvr­tek, 20. dub­na, před­pre­mi­é­rou Hřebejkova prv­ní­ho dílu z tri­lo­gie Zahradnictví. Zahájení se zúčast­ní i počet­ná dele­ga­ce k fil­mu. Herců, here­ček a dal­ších zná­mých fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů se v Měšťanské bese­dě i v DEPO2015 během fes­ti­va­lu obje­ví celá řada.

„Uvést film Zahradnictví: Rodinný pří­tel dora­zí tvůr­čí duo Hřebejk – Jarchovský, dopro­vo­dí je např. Viktor Tauš, Lenka Krobotová, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, Samuel Budiman, Sabina Remundová, Klára Melíšková a někte­ří dal­ší,“ upřes­ňu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

Hostů, kte­ří při­slí­bi­li účast na fes­ti­va­lu je tra­dič­ně mno­ho. Rád fes­ti­val navště­vu­je reži­sér Jiří Strach, kte­rý do Plzně dopro­vá­zí svůj vánoč­ní trhák Anděl Páně 2, při­je­de také Jana Plodková, kte­rá je tvá­ří letoš­ní­ho roč­ní­ku a uve­de sati­ric­ký seri­ál Kosmo spo­lu se scé­náris­tou Tomášem Baldýnským.  Film Miluji tě mod­ře na fes­ti­val při­vá­ží Hanka Vagnerová a Denisa Nesvačilová, Pavel Nový se v Besedě obje­ví k fil­mu Bába z ledu.

Festival mají v obli­bě, nebo na letoš­ním roč­ní­ku uvá­dí svá díla i dal­ší fil­mo­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé a dal­ší význam­ní hos­té – jsou jimi např. Ivo Mathé, Petr Jákl, Pavel Batěk, loň­ský dra­ma­turg archiv­ní sek­ce Jaroslav Sedláček, Václav Křístek, Tomáš Weinreb, Stanislav Majer, Veronika Žilková, Filip Remunda, Andrea Verešová, Petra Nesvačilová, Zuzana Stivínová, Petra Špalková, Tereza Polachová, Helena Třeštíková, Simona Babčáková, Jarek Hylebrant, Radim Špaček, Slobodanka Radun, Marie Doležalová s part­ne­rem, Matěj Chlupáček, Vladimír Polívka, Tomáš Hanák, Berenika Kohoutová, Irena Obermannová, Alena Doláková, Jan Burian a řada dal­ších.

Se zahá­je­ním fes­ti­va­lu Finále Plzeň sou­vi­sí i netra­dič­ní výsta­va v uli­cích měs­ta Plzně mapu­jí­cí tři­ce­ti­le­tou his­to­rii fes­ti­va­lu.

Více o pro­gra­mu na www.festivalfinale.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,18602 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53227 KB. | 17.04.2021 - 01:10:31
X