Kritiky.cz > TV Recenze > Final flight of the Osiris

Final flight of the Osiris


Několik epi­zod Animatrixu si může­te stáh­nout a jed­nu jedi­nou může­te vidět, aniž by jste ode­šli z domo­va, něko­lik minut po páteč­ní půno­ci jde Osirisův posled­ní let, což je díl Animatrixu a jed­na z vel­kých a potřeb­ných čás­tí mezi fil­my Matrix I a Matrix II.Final fight of Osiris, tak tedy Osirisův posled­ní let půjde i v tele­vi­zi. Osiris je rebel­ská loď, kte­rá zachy­tí akti­vi­tu sen­ti­ne­lů, tedy počí­ta­čo­vých cho­bot­ni­ček, kte­ré pat­ří ke stro­jům a sna­ží se rebel­ské lodě zni­čit. Poslední sou­boj Osirise je taky kom­plet­ní epi­zo­da Animatrixu, kte­rou lze shléd­nout pou­ze v kine, tedy před fil­mem Nezvratný osud, nebo na Televizi Nova ihned po skon­če­ní páteč­ní­ho Matrixu.
Narozdíl od dal­ších Animatrixových děl je ten­to dese­ti minu­to­vý díl potřeb­ný pro pocho­pe­ní sou­vis­los­tí v Matrix II, pro­to­že Revolded se na něj odka­zu­je, ne jen ve ved­lěj­ší myš­len­ce, ale je to hlav­ní myš­len­ko­vý pochod, na kte­rém RELOADED, pří­pad­ně REVOLUTIONS¨odkazuje. Odlišností od ostat­ních dílu AniMatrixu je i to, že je kom­plet­ně vytvo­řen na počí­ta­čích tvůr­čím týmem Square USA, kte­rý se pro­sla­vil fil­mem Final Fantasy, a tak posta­vy jsou si veli­ce podob­né, ale co je hlav­ní jsou kva­lit­něj­ší a podob­něj­ší lid­ským posta­vám.
Skoro půl čás­ti fil­mu zabe­re úvod­ní sou­boj v počí­ta­čo­vé simu­la­ci Matrixu se samu­raj­ský­mi meči a postup­ným odse­ká­vá­ním kusů odě­vu. Tento sou­boj vyu­ží­vá všech potřeb­ných sou­čás­tí fil­mu Matrixu, bullet time, nad­p­řo­ze­né sko­ky a polo­hy a hlav­ně lás­ku a trosku toho sexu­al­ní­ho vzdu­še­ní. A tak se po Matrixu na nově neza­po­meň­te to dívat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Blade v TV24. října 2003 Blade v TV TV Nova - 31.10.2003 - 24:00 Upíří jsou základní buňkou hororového filmu a když nepočítáme maskované zabijáky, je jich v poslední době až až.A není to vůbec na škodu.Po výborném […]
  • Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 %4. října 2017 Star Trek: Discovery - Context Is For Kings (E03) - 90 % Po dvoudílném pilotu se vrháme do dalšího nekonečného vesmíru. O dob, kdy se Spock dostal do alternativního vesmíru, už není vesmír tak světlý, jako kdysi. Alternativní vesmír je temný a […]
  • Smrtonosná past II3. května 2003 Smrtonosná past II Když John McTiernan v roce 1988 natočil film Smrtonosná past, všem podřadným Schwarzeneggerovkám v ranné „pumping lead“  formě odzvonilo.Hlavní postava tohoto filmu –John McClane- byl […]
  • ROBOCOP I a II30. srpna 2003 ROBOCOP I a II 4. 9. 2003 - Nova - 22:45 - RoboCop 11. 9. 2003 - Nova - 22:50 - Robocop 2 Starý Detroit, město zločinu. Žádný člověk si zde nemůže být jistý. Zatímco se zločinci množí, policajtů ubývá. […]
  • Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu6. května 2017 Green Lantern aneb Rytíři s barvou smaragdu „In brightest day, in blackest night, No evil shall escape my sight. Let those who worship evil’s might Beware my power–Green Lantern’s light!“ Pokud vám tato slova něco říkají, […]
  • Roswell na TV Nova30. července 2003 Roswell na TV Nova Sci-fi seriálů existuje nepřeberné množství a jen malé procento z nich stojí za pozornost a právě do této skupiny patří seriál Roswell a musím říct, že jde o snad nejlepší sci-fi sérii, […]
  • Black Mirror (2011)2. ledna 2014 Black Mirror (2011) Žijeme ve světě, jehož současná epocha se někdy nazývá "věk sociálních sítí". Pojem soukromí nabyl zcela jiného významu. A nový věk vždy nabízí nové výzvy... Přesně tomuto tématu se […]
  • Vánoční nabídka v TV22. prosince 2003 Vánoční nabídka v TV Televize je plná filmů ze zlaté studnice české i světové kinematografie, a tak Vám přinášíme takový stručný přehled filmů, na které se lze během vánočních svátků dívat. Úterý […]
  • Anna a král9. října 2003 Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mongkuta a jejich pohledu na svět. 10.10. TV Nova - 20:30   Anna Leonovensová přijíždí do Siamu na […]
  • Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E0122. listopadu 2018 Červeny trpaslík - Zlatý dvacátý (Twentica) S11E01 Tak se nám vrátil na internetový svět Červený trpaslík. Je tomu vážně už skoro třicet let, co začal. 16.9. 2016 měl premiéru v Anglii další díl. V ČR bude mít tento pátek. První […]