Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Final flight of the Osiris

Final flight of the Osiris

Několik epi­zod Animatrixu si může­te stáh­nout a jed­nu jedi­nou může­te vidět, aniž by jste ode­šli z domo­va, něko­lik minut po páteč­ní půno­ci jde Osirisův posled­ní let, což je díl Animatrixu a jed­na z vel­kých a potřeb­ných čás­tí mezi fil­my Matrix I a Matrix II.Final fight of Osiris, tak tedy Osirisův posled­ní let půjde i v tele­vi­zi. Osiris je rebel­ská loď, kte­rá zachy­tí akti­vi­tu sen­ti­ne­lů, tedy počí­ta­čo­vých cho­bot­ni­ček, kte­ré pat­ří ke stro­jům a sna­ží se rebel­ské lodě zni­čit. Poslední sou­boj Osirise je taky kom­plet­ní epi­zo­da Animatrixu, kte­rou lze shléd­nout pou­ze v kine, tedy před fil­mem Nezvratný osud, nebo na Televizi Nova ihned po skon­če­ní páteč­ní­ho Matrixu.
Narozdíl od dal­ších Animatrixových děl je ten­to dese­ti minu­to­vý díl potřeb­ný pro pocho­pe­ní sou­vis­los­tí v Matrix II, pro­to­že Revolded se na něj odka­zu­je, ne jen ve ved­lěj­ší myš­len­ce, ale je to hlav­ní myš­len­ko­vý pochod, na kte­rém RELOADED, pří­pad­ně REVOLUTIONS¨odkazuje. Odlišností od ostat­ních dílu AniMatrixu je i to, že je kom­plet­ně vytvo­řen na počí­ta­čích tvůr­čím týmem Square USA, kte­rý se pro­sla­vil fil­mem Final Fantasy, a tak posta­vy jsou si veli­ce podob­né, ale co je hlav­ní jsou kva­lit­něj­ší a podob­něj­ší lid­ským posta­vám.
Skoro půl čás­ti fil­mu zabe­re úvod­ní sou­boj v počí­ta­čo­vé simu­la­ci Matrixu se samu­raj­ský­mi meči a postup­ným odse­ká­vá­ním kusů odě­vu. Tento sou­boj vyu­ží­vá všech potřeb­ných sou­čás­tí fil­mu Matrixu, bullet time, nad­p­řo­ze­né sko­ky a polo­hy a hlav­ně lás­ku a trosku toho sexu­al­ní­ho vzdu­še­ní. A tak se po Matrixu na nově neza­po­meň­te to dívat.

  • The Messenger (2009)27. července 2014 The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo samo. Pozitivní vize humanitně uvažujících jedinců z počátku dvacátého století s poukazem na […] Posted in Filmové recenze
  • Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA10. září 2019 Nabarvené ptáče - PROHLÁŠENÍ REŽISÉRA Po přečtení původního románu Nabarvené ptáče je mnoho lidí v šoku z toho, jakým způsobem je v něm popisováno násilí a brutalita. Pojetí násilí v podání Jerzyho Kosińského může být sice […] Posted in Speciály
  • Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky.18. ledna 2018 Není trpělivějšího psychoterapeuta než z papíru. Karty pravé lásky. Co má s člověkem největší trpělivost? Knížka a kus papíru! Knížečku z karet snadno strčíte do kabelky a bude vám milým průvodcem na cestách. Karty si můžete rozložit třeba s klidným […] Posted in Recenze knih
  • Já, legenda - Akivo, Akivo...7. ledna 2008 Já, legenda - Akivo, Akivo... Letos to vypadá na Vánoce plné zklamání. Naslibovaly se skvělé tarify, supervýhodné akce, hromada dárků, tlustá sněhová nadílka… ale bohužel, Santa se nám přežral a komínem […] Posted in Filmové recenze
  • ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ8. května 2016 ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ V sobotu 30. 4. 2016 počasí přálo i návštěvníkům akce nazvané Pálení čarodějnic a stavění májky na Střížkově. Snad proto se v parku Václavka sešli v tak hojném počtu. K radosti pořadatelů […] Posted in Oslavy
  • Westworld - S02E06: Phase Space - 50 %28. května 2018 Westworld - S02E06: Phase Space - 50 % Tak už jsem za půlkou. Každý díl se postupně přibližuje k finálové epizodě. Děj ale přináší epizodu trochu nudnou. Maeve dál pokročila ke své dceři, William znovu bojuje o život, a co […] Posted in TV Recenze
  • Komiks 1479. října 2019 Komiks 147 Posted in Komiks
  • F1 2020, na kterém dělají Codemasters představí poprvé...12. června 2020 F1 2020, na kterém dělají Codemasters představí poprvé... F1 2020, na kterém dělají Codemasters představí poprvé hodnocení jezdců a tvůrci nezapomněli ani na split-screen. Posted in Krátké aktuality
  • Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář23. ledna 2017 Scrubs aneb Denní snění, zkušenosti a Údržbář „I can´t do this all on my own…I am not Superman.“ Scrubs intro Scrubs. Setkání, které vám změní život. Ano, tohle se říká u mnoha seriálů, knížek, filmů a kdoví čeho ještě, ale […] Posted in TV Recenze
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,89290 s | počet dotazů: 243 | paměť: 51638 KB. | 22.10.2021 - 14:17:02