Prostě skvělá | Hunky Dory
Prostě skvělá | Hunky Dory

Prostě skvě­lá | Hunky Dory
Ohodnoťte člá­nek

Během dlou­hé­ho brit­ské­ho léta roku 1976 Viv (Minnie Driver) opouš­tí Londýn i své sny o diva­del­ní kari­é­ře a vra­cí se do své­ho rodiš­tě, měs­teč­ka na jihu Walesu, aby tu na míst­ní střed­ní ško­le uči­la dra­ma­tic­kou výcho­vu. Aby ve svých vzpur­ných a apa­tic­kých puber­tál­ních svě­řen­cích vzbu­di­la tro­chu zájmu, roz­hod­ne se s nimi na závě­reč­nou škol­ní slav­nost nastu­do­vat rocko­vý muzi­kál na moti­vy Shakespearovy hry Bouře. V létě její svě­řen­ci pro­ží­va­jí své prv­ní lás­ky a trá­pe­ní, vel­kým láka­dlem je i míst­ní kou­pa­liš­tě a Viv bude stát hod­ně sil, aby upou­ta­la jejich pozor­nost. Nakonec vytr­vá a pře­svěd­čí své stu­den­ty, aby se vyjá­d­ři­li pro­střed­nic­tvím hud­by a dra­ma­tu. Plachý a cit­li­vý Davy (Aneurin Barnard) pro­ka­zu­je svůj talent v hlav­ní muž­ské roli Ferdinanda. Jeho lás­ka ke krás­né, ale pře­lé­ta­vé Stelle (Danielle Branch), kte­rá hra­je Mirandu, však zvy­šu­je napě­tí v záku­li­sí. Odmítnutý Davy se zakou­ká do samot­né Viv, zatím­co Stellu začnou zají­mat star­ší chlap­ci. Holohlavý Kenny (Darren Evans) svá­dí boj s posmě­chem i s vlast­ní­mi pochy­ba­mi nad účas­tí v diva­del­ním pro­jek­tu a Evan (Tom Harries) se trá­pí se svou sexu­ál­ní ori­en­ta­cí. Jenom bod­rý ředi­tel ško­ly (Robert Pugh) si roli Prospera upřím­ně uží­vá. Když škol­ní sál leh­ne pope­lem, zdá se, že je to i konec diva­dla. Nepřízeň osu­du nako­nec všech­ny spo­jí dohro­ma­dy a veš­ke­rou úzkost i vzru­še­ní z toho, že sto­jí na kra­ji dospě­los­ti, pře­ta­ví v emo­tiv­ní a str­hu­jí­cí hudeb­ní vyvr­cho­le­ní…

https://youtu.be/HYzMltQNq3I

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Ženy v nesnázích9. ledna 2017 Ženy v nesnázích Každá žena na světě je jedinečná a každá má také své trápení, tajemství a sny. Osudy několika takových žen se v jednom dni protnou při souhře velmi podivných náhod. Pornohvězda Elektra […]
  • Král Kalifornie16. ledna 2017 Král Kalifornie Vo veku 16 rokov je Miranda (Evan Rachel Wood) sklamaná rozchodom svojich rodičov. Keď ju opustila matka, odišla zo školy. Počas pobytu otca v zariadení pre duševe chorých sa zamestnala u […]
  • Walesa: Člověk naděje23. března 2015 Walesa: Člověk naděje Strhující portrét, nahlížející do veřejného i intimního života Lecha Walesy, natočil nejslavnější polský režisér všech dob – Andrzej Wajda. Lech Walesa je podobně jako u nás Václav […]
  • Hledá se prezident9. února 2015 Hledá se prezident Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první přímou volbu hlavy státu v České republice – zachytil režisér Tomáš Kudrna v novém dokumentárním filmu Hledá se prezident v […]
  • Dva výtečníci24. ledna 2017 Dva výtečníci Bud Spencer a Terence Hill v roli policistů proti své vůli. Nouze a neustálé potíže s mafiány a jinými nepoctivci přivedou Buda do řad policistů, kteří navíc mají tak krásné motorky. V […]
  • Chvilkové zatmění26. ledna 2017 Chvilkové zatmění Hrdinou americké komedie je novinář Cooper (Matthew Broderick), trpící poruchami paměti, který se spolu se strýcem a svou dávnou láskou vydají do Chicaga za vidinou peněz. Režii má Terry […]
  • Ženy bez mužů10. ledna 2017 Ženy bez mužů Ženy v jedné malé vesnici uprostřed jihoamerických hor najednou zůstaly úplně samy bez mužů. Ti zmizeli do nějaké nesmyslné války a jediný chlapík, který ve vesnici zbyl, je otec Rafael. […]
  • Voldemort: Origins of the Heir22. ledna 2018 Voldemort: Origins of the Heir Harry Potter se ještě nenarodil, Voldemort ještě nepropadl zlu. V kouzelnickém světě nacházíme Toma Marvolo Riddlea (Stefano Rossi) na konci jeho kouzelnického studia, kdy se poprvé […]
  • Ďáblova ruka10. ledna 2017 Ďáblova ruka Charismatický otec Dan Day (Pierce Brosnan) si svým kouzlem podmanil celé město. Je na vrcholu a každý ho zbožňuje. Jenže osud s ním má jiné plány. Když po vystoupení příjme pozvání na […]
  • Ip Man 224. ledna 2017 Ip Man 2 Poté, co hrdinský Ip Man (Donnie Yen) během Druhé čínsko-japonské války v boji s Japonci dokázal své jedinečné bojové schopnosti, utekl v roce 1949 do Hongkongu, kde by rád založil školu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *