Můj pes Killer
Můj pes Killer

Můj pes Killer
Ohodnoťte člá­nek

Drama jed­no­ho dne. Osmnáctiletý Marek žije v bez­útěš­ném pro­stře­dí blíz­ko slovensko-moravských hra­nic se svým otcem vina­řem a rasis­tic­ký­mi kama­rá­dy - hoo­li­gans. Markovým nej­lep­ším pří­te­lem je jeho pes, kte­rý je per­fekt­ně vycvi­čen pro­ti všem vetřel­cům. Markovým živo­tem náh­le otře­se šoku­jí­cí tajem­ství, kte­ré zjis­tí o své dáv­no zmi­ze­lé mat­ce. Dramatický pří­běh ze sou­čas­nos­ti, kte­rý se vyzna­ču­je syro­vos­tí a vel­kou mírou auten­ti­ci­ty, se dotý­ká aktu­ál­ních otá­zek naší spo­leč­nos­ti, jako jsou: rasis­mus, neza­měst­na­nost a pro­blémy dis­funkč­ní rodi­ny. Nedostatek cito­vos­ti a tole­ran­ce oko­lí pozna­me­ná hlav­ní­ho nevy­zrá­lé­ho hrdi­nu, jehož jedi­ným pří­te­lem je jeho pes.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Můj pes Killer7. října 2018 Můj pes Killer
  • Můj pes Killer | My Dog Killer Full Movie18. října 2018 Můj pes Killer | My Dog Killer Full Movie
  • Zabiják Khali / KHALI THE KILLER - Krimi / Drama3. července 2018 Zabiják Khali / KHALI THE KILLER - Krimi / Drama https://youtu.be/MB7GYzBLumY
  • Můj vysvlečenej deník12. ledna 2017 Můj vysvlečenej deník Johana má tři kamarádky, dva kamarády, tátu a macechu. Kasandru, která není promiskuitní, jen s „tím“ nemá žádnej problém, Káču, kterou doma terorizuje otec, Andy, která miluje Vektora a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Ranhojič11. ledna 2017 Ranhojič Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole […]
  • První pes26. ledna 2017 První pes Potkali se jedné noci. Chlapec Danny, který nemá rodiče a pes Teddy, který se ztratil. Danny zjistí, že nový kamarád patří někomu velmi mocnému. Samotnému americkému prezidentovi! Nikdo mu […]
  • Země zatracených23. ledna 2017 Země zatracených Film Země zatracených je o čtyřech amerických vojácích, kteří se připravují na odchod z Iráku, a tak ukočení jejich vojenských povinností. Před odjezdem je ale čeká poslední humanitární […]
  • Kšeft23. ledna 2017 Kšeft Stejnojmenná adaptace románu Petera Lefcourta The Deal, je důvtipnou satirou hollywoodského politikaření. Ukazuje "Město slávy" jako bezcitné místo plné proradných producentů, […]
  • Mami!26. listopadu 2015 Mami! Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout, a že její syn dokáže zvládnout […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *