Hlava-ruce-srdce
Hlava-ruce-srdce

Hlava-ruce-srdce
Ohodnoťte člá­nek

Rok 1914. Plukovník von Haukwitz (Jiří Schmitzer) zahy­ne za záhad­ných okol­nos­tí při okult­ní sean­ci. Jeho snou­ben­ka, hereč­ka Klára Knabelová (Viktorie Čermáková), při vyšet­řo­vá­ní zjis­tí, že tělu byly po smr­ti odňa­ty hla­va, ruce a srd­ce. Při hle­dá­ní odpo­vě­dí na tuto záha­du nará­ží na nej­bliž­ší plu­kov­ní­ko­vu oso­bu - poru­čí­ka Heinricha Rotha (Roman Zach) a osud je spo­jí dohro­ma­dy. Vojenský vyšet­řo­va­tel Karel Vrana (Martin Finger) se sna­ží Kláru při­mět ke spo­lu­prá­ci prá­vě pro­ti Rothovi a okult­ním kru­hům v armád­ních řadách. Klára odmít­ne, ale vyjá­d­ří Vranovi pod­po­ru jeho cíli najít odci­ze­né čás­ti plu­kov­ní­ko­va těla. Mezitím je poru­čík Roth povo­lán na bojiš­tě 1. svě­to­vé vál­ky a Vrana záro­veň vyrá­ží po Evropě hle­dat ostat­ky von Haukwitze vyu­ží­va­né okult­ní­mi sku­pi­na­mi. Klára se pře­su­nu­je na svůj rod­ný sta­tek na Moravu, kde obdr­ží jinou část těla - ruku zra­ně­né­ho poru­čí­ka Rotha. Ten se napl­něn dez­i­lu­zí po vál­ce navra­cí ke Kláře na její sta­tek a pokou­ší se hle­dat nové ces­ty uspo­ko­je­ní vlast­ní ira­ci­o­na­li­ty. Nachází je v nesmy­sl­ných poku­sech s kohou­ty či podiv­ných výle­tech do pří­ro­dy, kde pro­ží­vá zvlášt­ní sno­vé sta­vy. Jeho vyprah­lost a prázd­no­ta již však nedo­ká­že a mož­ná ani nechce Kláru uspo­ko­jit a napl­nit. Vrana při­vá­ží na sta­tek nale­ze­né plu­kov­ní­ko­vy ostat­ky. Je však sti­žen rov­něž své­ho dru­hu para­lý­zou. Ani on, byť je ke Kláře od prv­ní­ho oka­mži­ku sil­ně při­ta­ho­ván, není s to jí nic nabíd­nout.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
  • Rozkoš16. ledna 2017 Rozkoš Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a...posedlost sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později […]
  • Incendies (Požáry) 201013. února 2012 Incendies (Požáry) 2010 Snímek Požáry režiséra Villeneuvea patří mezi ty filmy, po jejichž shlédnutí ještě chvílí nevěřícně zíráte na mizející titulky. I po skončení ve vás něco zůstane, nutí klást otázky a vůbec […]
  • Fair Play (2014)13. ledna 2015 Fair Play (2014) Je pravdou, že sportovních snímků v ČR (potažmo v Československu) zrovna moc nevzniklo, zejména ty věnované atletice (fotbal je zastoupen celkem slušně) jsou do počtu asi jako ony pověstné […]
  • Chyťte doktora11. ledna 2017 Chyťte doktora Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí řešit zapeklitou, téměř klasickou, situaci manželského trojúhelníku. V komedii Chyťte doktora! ji bude řešit hned několika různými způsoby. Poté, […]
  • Diář Báry Nesvadbové4. září 2017 Diář Báry Nesvadbové Toužíte po diáři, který by byl tak akorát do kabelky, a přesto byste při hledání v něm nemusela používat brýle? Toužíte po diáři, jehož vazba vydrží a už v červenci nebude připomínat […]
  • Malý zázrak23. ledna 2017 Malý zázrak Yankee Irving je velký fanoušek baseballu. Jednoho dne najde na hřišti zakutálený baseballový míček, který k jeho velkému překvapení mluví! A právě míček Screwie se stane Yankeeho […]
  • Účastníci zájezdu - recenze2. května 2006 Účastníci zájezdu - recenze ento měsíc přišel do kin nový český film podle knihy Michala Viewegha - Účastníci zájezdu. Jaký je celovečerní debut nadějného mladého režiséra Jiřího Vejdělka? Více napoví naše […]
  • Veronica Rothová: Aliance26. dubna 2016 Veronica Rothová: Aliance Aliance je třetím, závěrečným dílem trilogie Divergence. Aliance tedy navazuje na druhý díl – Rezistenci. Společnost založená na frakcích je v troskách, a když se Tris Priorové společně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *