Chyťte doktora
Chyťte doktora

Chyťte dok­to­ra
Ohodnoťte člá­nek

Gynekologa Michala dostih­ne nevě­ra a musí řešit zapekli­tou, téměř kla­sic­kou, situ­a­ci man­žel­ské­ho troj­ú­hel­ní­ku. V kome­dii Chyťte dok­to­ra! ji bude řešit hned něko­li­ka růz­ný­mi způ­so­by. Poté, co jeho pokus o záchra­nu man­žel­ství nedo­pad­ne zce­la pod­le před­stav, vrá­tí se na začá­tek fil­mu do mís­ta jed­no­ho roz­hod­nu­tí a začne zno­vu. Jinak. Celkem tři­krát se divá­ci spo­lu s hlav­ním hrdi­nou vrá­tí na stej­né mís­to jed­no­ho dne a tři­krát se spo­lu s ním nebu­dou sta­čit divit, co všech­no se může stát.

„Chceme nato­čit kome­dii bez pří­vlast­ků. Ani čer­nou, ani hoř­kou nebo las­ka­vou. Jen kome­dii, kte­rá by měla bavit. Téměř sta­ro­svět­skou, kde hlav­ním téma­tem jsou peri­pe­tie milost­ných vzta­hů,“ říká ke sty­lu při­pra­vo­va­né­ho fil­mu debu­tu­jí­cí reži­sér Martin Dolenský, jenž je záro­veň auto­rem scé­ná­ře. „Žánrově se chce­me zařa­dit k fil­mům Jako jed a sérii „Básníků“. Zkrátka dok­to­ři, vzta­hy, legra­ce,“ při­bli­žu­je s mír­nou nad­sáz­kou vzo­ry a záměr fil­mu kame­ra­man Antonín Chundela.

Rozpočet sním­ku činí 15 mili­ó­nů korun. Producentem fil­mu je spo­leč­nost Golden Dawn, kopro­du­cen­tem je Česká tele­vi­ze.

https://www.youtube.com/watch?v=djkbyACJhRc

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Ip Man 224. ledna 2017 Ip Man 2 Poté, co hrdinský Ip Man (Donnie Yen) během Druhé čínsko-japonské války v boji s Japonci dokázal své jedinečné bojové schopnosti, utekl v roce 1949 do Hongkongu, kde by rád založil školu […]
  • Můj vysvlečenej deník12. ledna 2017 Můj vysvlečenej deník Johana má tři kamarádky, dva kamarády, tátu a macechu. Kasandru, která není promiskuitní, jen s „tím“ nemá žádnej problém, Káču, kterou doma terorizuje otec, Andy, která miluje Vektora a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Zítra snad bude líp26. ledna 2017 Zítra snad bude líp Komedie o newyorském páru středního věku (Liev Schreiber, Helen Huntová), jenž prochází milostnou krizí. Ned (Liev Schreiber) se potýká s krizí středního věku. Pracuje jako scénárista na […]
  • Mladé pušky19. ledna 2017 Mladé pušky Na farmě Johna Tanstalla našli domov a práci mladí muži, patřící ke spodině společnosti. Tanstall je navíc vychovává, učí je číst a psát a dodržovat určitá pravidla. Ten, kdo pravidla […]
  • Ambiciózní blondýnka19. ledna 2017 Ambiciózní blondýnka Katie, blonďatá dívka z malého městečka, přijíždí do New Yorku, aby překvapila svou dlouholetou lásku, svého snoubence. Přesně na Valentýna mu chce přichystat tenhle dáreček. Jenže místo […]
  • Rozkoš16. ledna 2017 Rozkoš Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a...posedlost sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Šílený policajt20. února 2017 Šílený policajt Stárnoucí policista Mick Hayden nevede nijak příkladný život. Žena mu utekla a jeho byt připomíná dračí sluj. Z ničeho nic ale u něj propuknou senzibilní schopnosti a jeho život začne mít […]
  • Vikingové II31. ledna 2017 Vikingové II Když se mimozemská kosmická loď zřítí na Zemi, lidé zde právě prožívají období Vikingů. A skandinávští bojovníci se pustí do bitvy s tím nejneobvyklejším nepřítelem. Užijte si sci-fi […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *