Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Film roku 2017 > Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí

Po strništi bos 20160918 Vyhnálková MG 7019aa small

Filmy nomi­no­va­né na Českého lva, je mož­né shléd­nout do 11. Března 2018 a to onli­ne na por­tá­lu DAfilms.cz.

Bába z ledu, Křižáček, Svět pod­le Daliborka, Červená, Po str­niš­ti bos, Milada, Špína, tri­o­lo­gie Zahradnictví, 8 hlav Šílenství, Lajka, Nechte zpí­vat Mišíka a Český žur­nál - Hranice prá­va.

Velice mě těší, že lidé mají nyní pří­le­ži­tost zhléd­nout čes­ké fil­my nomi­no­va­né na Českého lva, navíc v době, kdy někte­ré z nich již nejsou v běž­né dis­tri­buci v kinech. Jedním z dlou­ho­do­bých přá­ní ČFTA je zpřístup­nit čes­ký film veřej­nos­ti, a to se nám díky spo­lu­prá­ci s DAFilms nyní daří. Věřím, že tak časem vznik­ne archiv kva­lit­ních čes­kých fil­mů, ke kte­rým se lidé budou moci vra­cet,“ říká ředi­tel­ka České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie Tereza Rychnovská.

Foto zdroj : D.Vyhnálková

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50941 s | počet dotazů: 243 | paměť: 51609 KB. | 22.10.2021 - 01:44:31