Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Festivaly > Filmový festival - Dny evropského filmu

Filmový festival - Dny evropského filmu

DSC01801

Ve čtvr­tek 5.dubna začal v Praze fil­mo­vý fes­ti­val Dny evrop­ské­ho fil­mu. Na fes­ti­va­lu se budou pro­mí­tat fil­my, kte­ré pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší fil­my ze sou­čas­né evrop­ské kine­ma­to­gra­fie. Festival odstar­to­va­la pro­jek­ce fil­mu Tichá noc, kte­rý je debu­tem mla­dé­ho reži­sé­ra Piotra Domalewského. V hlav­ní roli exce­lu­je Dawid Ogrodnik a film si odne­sl 2 hlav­ní ceny z fes­ti­va­lu pol­ské­ho fil­mu v Gdyni a pro­mě­ni­la i 10 z 11 nomi­na­cí za fil­mo­vé ceny Polský orel. Film zís­kal také Cenu divá­ků a cenu Objev roku.

Filmy na fes­ti­va­lu jsou roz­dě­le­ny do sed­mi sek­cí: Best Of, Paint It Black, Film & Music, €Docs, K věci – V hlav­ní roli lite­ra­tu­ra, LUX Film Prize , MEDIA – Evropské špič­ky. Promítat se bude v kinech Lucerna a Světozor, pro­jek­ce začí­na­jí v odpo­led­ních a ve večer­ních hodi­nách.

Ve čtvr­tek pro­běh­la i pro­jek­ce lotyš­ské­ho fil­mu Děda nebez­peč­něj­ší než počí­tač. Před pro­jek­cí řek­li pár slov tvůr­ci fil­mu spo­leč­ně s hlav­ním před­sta­vi­te­lem dědeč­ka, her­ce Martinse Wilsona, a jeho fil­mo­vou dce­rou, hereč­ku Alise Polačenko.

Kromě fil­mo­vých pro­jek­cí nabíd­ne fes­ti­val i dopro­vod­ný pro­gram, při­pra­ve­ny jsou semi­ná­ře pro vina­ře, výsta­va pla­ká­tů, fla­men­co night, spe­ci­ál­ní hos­té, ad.

Festival bude pro­bí­hat v Praze do čtvrt­ka 12.dubna, v Brně 6.-8.dubna a v dal­ších měs­tech od 17.dubna.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,89813 s | počet dotazů: 239 | paměť: 53169 KB. | 17.09.2021 - 14:10:00