Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.

Zmameni

To už tu mno­ho­krát bylo, že? Ale ne v podá­ní reži­sé­ra Vesnice a Šestého smys­lu a novo­do­bé­ho mis­tra horo­rů M. Night Shyamalana. Přestože jsou Znamení tro­chu opo­mí­je­na, roz­hod­ně bych je neo­zna­čil za špat­ný film.

A pro­to se nedá v pra­vém slo­va smys­lu mlu­vit o fil­mu o vetřel­cích z vesmí­ru. Jde tam totiž pri­már­ně o něco jiné­ho. Reverend Graham při­chá­zí o svou víru v Boha po tra­gic­ké smr­ti své man­žel­ky. Cítí to její smrt jako veli­kou nespra­ve­dl­nost, pově­sí rou­cho na hře­bí­ček a pro­hlá­sí, že už nikdy nepro­hlá­sí ani jed­nu mod­lit­bu. Na malé far­mě poté žije se svým synem, dce­rou a se svým mlad­ším bra­t­rem už poměr­ně spo­ko­je­ný život.

Jednoho dne se však začnou dít div­né věci. Zvířata se stá­va­jí neklid­ný­mi, děti sly­ši podiv­né roz­ho­vo­ry, v obi­lí se obje­ví kru­ho­vá zna­me­ní a zdá se, že se v lánu cosi hýbe. V noci se navíc obje­ví podiv­ná posta­va na stře­še. Co se děje? Přivolaná šeri­f­ka mar­ně hle­dá odpo­věď. Ta při­chá­zí z tele­vi­ze. Podobné kru­hy se obje­vu­jí po celém svě­tě. Je jich čím dál víc a nad mís­ty, kde kru­hy jsou, se v noci obje­vu­jí podiv­ná září­cí svět­la. Mimozemšťani? Pokud ano, tak proč vlast­ně při­chá­ze­jí? V míru, ane­bo se chys­ta­jí bojo­vat?


Ach jo, tak jsem popsal v krát­kos­ti začá­tek děje a jsem v kon­cích. Recenze na Shyamalanovy fil­my se mi pros­tě píší špat­ně. Stále mám strach, že pro­zra­dím něco víc, než se u recen­zí slu­ší („my nesmí­me ani nazna­čo­vat“). Jak jinak, když jde o horror s postup­ně tka­nou tíži­vou atmo­sfé­rou a stup­ňo­va­ným napě­tím. A pro­to konec vyře­ším otáz­kou pro čte­ná­ře: Co mys­lí­te, dojde opět na závěr k pře­kva­pi­vé­mu zvra­tu jako v jiných Shymalanových fil­mech?

Taky věří­te, že nic není náho­da? Jisté je, že na kon­ci Znamení do sebe všech­no obdi­vu­hod­ně zapad­ne. Málo naplat, jde o Shyamalanovou tra­dič­ně dob­ře udě­la­nou prá­ci. Je to horror, kte­rý chví­le­mi oprav­du děsí, ale záro­veň má urči­té posel­ství. Dobrou noc!

Znamení - Mimozemšťané se zjeví na zeměkouli a chystají se udělat s lidmi krátký proces.
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

  • Vesnice (The Village) – Ztráta času12. října 2018 Vesnice (The Village) – Ztráta času Komedie? Ne. Dobrodružný? Ne. Romantický? Ne. Sci-fi nebo fantasy? Ne. Akční? Ne. Thriller? Ne? Drama? Ne. Horor? To už vůbec ne! Tak co tedy? Přiznám se dobrovolně a zcela bez nátlaků, […]
  • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […]
  • Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí23. září 2018 Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí    Každá doba a každé místo má své hrdiny. V americkém městě Gloucester jimi jsou rybáři, kteří se plaví za úlovkem po nebezpečném oceánu. Možná nejsou hrdinové, kteří bojují ve válce, […]
  • 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat11. října 2018 8 MM - Nicolas Cage v jedné ze svých nejlepších rolí, stejně tak Joel Schumacher ve vrcholné formě. Film, který může slabší povahy dost odrovnat Nicolas Cage a Joel Schumacher. Sama tahle kombinace může být pro někoho dostatečně vražedná. Natolik, že se na film ani nepodívá. Já mám Cage rád, takže v tomhle problém není. Režisér […]
  • Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...3. února 2019 Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšnějších filmů historie (vydělal 673 mil. USD), se přesně po roce vrací scénárista a režisér M. Night […]
  • Birdman – óda na filmovou radost3. února 2015 Birdman – óda na filmovou radost Tu a tam, jen velmi výjimečně, se objeví film, který v nejlepším slova smyslu šokuje svým novátorstvím, příběhem, ztvárněním i hereckými výkony.  Birdman je přesně takový film a tudíž není […]
  • Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana13. října 2018 Po zániku Země - rodina Smithova v režii M. N. Shyamalana M. Night Shyamalan byl před desíti lety na vrcholu. Vyvolený, Šestý smysl, Znamení a Vesnice, to byly filmy, kterými se tento původem indický režisér etabloval mezi hollywoodskou špičku a […]
  • Statečné srdce12. ledna 2004 Statečné srdce William se tajně oženil, aby se jeho žena vyhla králově nařízenému právu první noci. Jejich svatba však byla odhalena a manželka popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické […]
  • Noční běžec - 60 %15. dubna 2015 Noční běžec - 60 % Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v podsvětí, kde si každý vybudoval svou pevnou pozici. Ale jak už to v přátelství bývá, jsou […]
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *