Spalovač mrtvol (1968) - Některé filmy by si člověk prostě neměl nechat ujít, i když na něj budou mít hodně depresivní dopad.

Spalovac

Legendární čes­ko­slo­ven­ský film, kte­ré­mu jsem se dlou­ho vyhý­bal, snad ze stra­chu, jak moc se o něm mlu­ví, jak moc je to skvě­lý film, nemluvě o tom, že i na data­bá­zích je vel­mi dob­ře hod­no­cen, na IMDb dokon­ce pat­ří k 15 nej­lé­pe hod­no­ce­ným horo­ro­vým fil­mům, kte­ré byly v his­to­rii nato­če­ny. To vůbec není špat­ný výsle­dek. K tomu fil­mu jsem se nako­nec musel dostat a také na něj koneč­ně došlo.

  Šťastná to rodinka.

Ještě před tím, než jsem film viděl, jsem zjis­til, že Juraj Herz měl údaj­ně sní­mek natá­čet jako kome­dii. Pokud si tohle Herz sku­teč­ně mys­lel, tak nevím, co natá­čel, pro­to­že ony zde jsou scé­ny, kte­ré vyzní­va­jí absurd­ně, ale záro­veň jsou zde scé­ny, kte­ré jsou nato­lik děsi­vé, až z nich mra­zí. A je to dáno herec­ký­mi výko­ny a skvě­lou hud­bou, niko­li tolik samot­ným pří­bě­hem, kte­rý ale sám o sobě není špat­ný.

  No není nebeská?

Děj se zamě­řu­je na posta­vu Kopfrkingla, kte­ré­ho napros­to nedo­stiž­ně ztvár­nil Rudolf Hrušínský. Legendární herec uká­zal, že jeho herec­ký mini­ma­lis­mus je neu­vě­ři­tel­ně účin­ný. Pro tuhle roli byl napros­to stvo­ře­ný. Kopfrkingl pra­cu­je v kre­ma­to­riu v době, kdy se Němci před dru­hou svě­to­vou vál­kou dostá­va­jí k moci. Právě z Kopfrkinglova pohle­du sle­du­je­me celý film, kdy jeho posta­va téměř nezmlk­ne. Není to na ško­du, nao­pak, tím víc se pro­hlu­bu­je tem­no­ta, kte­rá si na vás sedá.

  Stačí se na něj jen podívat.

„Spalovač mrt­vol“ není horo­ro­vý ve smys­lu, že celou dobu sle­du­je­me něco děsi­vé­ho, ale tím, jak je to plí­ži­vé, ať už z hle­dis­ka niter­né­ho (změ­ny v Kopfrkinglově pohle­du na svět), ane­bo z hle­dis­ka vněj­ší­ho, kdy je spo­leč­nost nahlo­dá­vá­na tím, co je správ­né, kde je mís­to židů a to, jaká krev je ta pra­vá. Ano, ony ty pro­mlu­vy o krvi jsou vskut­ku absurd­ní, jen­že v sou­vis­los­ti s tím, že vychá­ze­jí ze sku­teč­ných his­to­ric­kých udá­los­tí, ten horor se sku­teč­ně dosta­vu­je, a to prá­vě jen z pro­mluv.

Více na Kritiky.cz
Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti Tropickým vedrům pomalu ale jistě odzvonilo a nastává čas podzimních plískanic a návratu d...
Sergio Leone Sergio Leone se, jak sám říkal, „narodil v kině… skoro.“ Jeho otec režíroval němé film...
Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles V záplavě různých Pokémonů a Digimonů si na zelené zmutované Želví Ninjy vzpomene málokd...
Candyman Dědictví Clivea Barkera strhává velké množství lidí k jeho převedení na filmové plátno....
Šmoulové 3D - Modrá bomba, která vybuchne Kdo by neznal taťku šmoulu, Šmoulinku, nebo zlého čaroděje Gargamela ze seriálu Šmoulové. J...

  Člověk nemusí vidět všechno.

„Spalovač mrt­vol“ je nesku­teč­ný film, oprav­du. Ale tak o tom se neda­lo moc pochy­bo­vat. Historie ho již dosta­teč­ně pro­vě­ři­la. To, jak Juraj Herz pou­ží­vá kame­ru, jak zabí­rá růz­né detai­ly, jak sly­ší­me neu­stá­le Hrušínského hlas s mír­nou ozvě­nou, to jsou jen zákla­dy toho plí­ži­vé­ho děsu, kte­rý se vám vkrá­dá do srd­cí. Nesmírně pro­fe­si­o­nál­ně a kom­plex­ně zvlád­nu­té dílo, kte­ré sku­teč­ně nemá v čes­ké a slo­ven­ské his­to­rii obdo­by.

Hodnocení: 100 %


Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Spalovač mrt­vol
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU31. července 2018 Limonádový Joe aneb Koňská opera - O FILMU Scenárista Limonádového Joea Jiří Brdečka měl hned několik ta­lentů, které dokázal využít. Byl schopný výtvarník a rovnocenně se dokázal pohybovat na poli hraného i animovaného filmu. […]
  • Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj26. října 2010 Občanský průkaz – autentičtější než Vyprávěj Další filmový výlet do časů husákovské normalizace, který by měli povinně zhlédnout všichni fanoušci retro seriálu Vyprávěj. Na rozdíl od nekonfliktního televizního nostalgického […]
  • Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý.10. července 2018 Úvaha o filmu Markéta Lazarová - Život dovede být někdy neuvěřitelně krutý. Myslel jsem si, že po shlédnutí několika kultovních zahraničních, tzv. umělecky náročnějších, filmů, je již má duše očištěna a připravena přijmout téměř jakýkoli filmový materiál.    Leč […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela15. května 2019 Obsluhoval jsem anglického krále - poslední Hrabalova adaptace dle Jiřího Menzela Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Habermannův mlýn – promarněná šance10. dubna 2019 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy7. července 2018 Křeček v noční košili aneb Šest dílů o cestě do lidské hlavy Má seriál z roku 1987 ještě něco do sebe nebo patří jen do archivu? Dvojice režiséra a scénáristy Václava Vorlíčka a Miloše Macourka stojí za mnohými z nejkrásnějších a nejoriginálnějších […]
  • Kobry a užovky - O vzniku filmu20. února 2015 Kobry a užovky - O vzniku filmu „Obsazení bratrů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vnímal jako obrovskou příležitost, protože určité nuance vztahu hlavních hrdinů jsou schopni vytvořit pouze skuteční biologičtí bratři,“ […]
  • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […]
  • Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny7. července 2018 Létající Čestmír aneb Květiny a dětské sny „Létající Čestmír léta tam a zpět Já ho podezřívám, že zná jiný svět“ Co nám režisér Václav Vorlíček nabídl tentokrát? Fantazie pánů Vorlíčka a Macourka se tentokrát vydala do malého […]