Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Zbran

Příběh začí­ná vyšet­řo­vá­ním smr­ti pro­sti­tut­ky Amandy, na kte­rý je nasa­zen detek­tiv ser­žant Roger Murtaugh, v podá­ní Dennyho Glovera. Později je k němu při­dě­len ser­žant Martin Riggs (Mel Gibson), kte­rý byl pře­ve­len z pro­ti­dro­go­vé­ho na oddě­le­ní vražd. Riggs trpí sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, pro­to­že mu při neho­dě zahy­nu­la žena. Jediným důvo­dem pro­to, aby nezmáčk­nul spoušť namí­ře­nou na svou hla­vu, je jeho prá­ce, kte­rá ho drží nad vodou a kte­rou dělá oprav­du dob­ře.

V prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní se zjis­tí, že Amandina smrt neby­la neho­da, ale naplá­no­va­ná vraž­da, do kte­ré jsou zaple­te­ni i býva­lí kole­go­vé Rogera a Martina z vál­ky ve Vietnamu, kte­ří po vál­ce zača­li obcho­do­vat s hero­i­nem.

Během pát­rá­ní po fak­tech, důka­zech a pode­zře­lých, se spo­lu oba detek­ti­vo­vé hod­ně sblí­ží a poma­lu si začí­na­jí zvy­kat jeden na dru­hé­ho a jsou ochot­ni vlo­žit jeden do dru­hé­ho svůj život. Martin se postup­ně zba­vu­je své­ho pro­blé­mu tou­hy po smr­ti a věnu­je se napl­no, spo­leč­ně s Rogerem pří­pa­du, kte­rý se čím dál tím víc roz­plé­tá.

Nakonec je pře­kup­ní­ci při poku­su o záchra­nu Rogerovy dce­ry Rianne, kte­rou unes­li, zajmou a mučí, aby řek­li, co všech­no o jejich spol­ku ví. Martinovi se poda­ří osvo­bo­dit se, zachrá­ní Rogera a Riannu a všich­ni tři spo­leč­ně utí­ka­jí. Během útě­ku zabi­jí vět­ši­nu ban­dy, Rogerovi se poda­ří dostat hlav­ní­ho bos­se celé sku­pi­ny. Martin se utká­vá se svým kole­gou z Vietnamu v boji tvá­ří v tvář a vítě­zí.

Více na Kritiky.cz
Collateral Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá...
Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, řík...
Anděl Páně 2 - Jak se dělaly kostýmy - Kdybych škubala husu, nevypadá to takhle Obléknout film Anděl Páně 2 – to byl úkol pro kostýmní návrhářku, držitelku Českého l...
RECENZE: A Series Of Unfortunate Events    Řadu nešťastných příhod si možná pamatujete jako film v titulní roli s Jimem Carry...
MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Če...

Případ, kte­rý se zpo­čát­ku jevil jako rutin­ní zále­ži­tost a násled­ně se veli­ce zkom­pli­ko­val je vyře­šen a Roger, spo­leč­ně se svým novým par­ťá­kem Martinem, si mohou oddech­nout.

Smrtonosná zbraň pat­ří spo­leč­ně s dal­ší­mi tře­mi díly mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my a Mel Gibson je z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her­ců.

Na rok své­ho vzni­ku (1987) je to veli­ce dob­ře udě­la­ný film, s dob­rým pří­bě­hem, pro­pra­co­va­ným pro­stře­dím, skvě­lým obsa­ze­ním a před­ně napí­na­vou akcí s prv­ky humo­ru. V pod­sta­tě sice jde o kla­sic­kou „ame­ric­kou stří­leč­ku“, s krva­vou pře­střel­kou a honič­kou měs­tem na kon­ci, ale má oprav­du něco do sebe a jis­tým způ­so­bem se od ostat­ních fil­mů toho­to žánrů liší. Hodně tomu­to kous­ku dáva­jí oba her­ci, kte­ří před­vá­dě­jí oprav­du výbor­né herec­ké výko­ny. Tento film mohu všem jedi­ně dopo­ru­čit!

Více na Kritiky.cz
Rychlá hrnková bábovka Rychlá hrnková bábovka Má k vám dorazit nečekaná návštěva a vy zrovna nemáte doma nic ke...
TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza) „Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že j...
El bar - Když řeknou, že v centru Madridu je terorista, lidé jsou tak blbí, že se na něj půjdou podívat. Režisér Álex de la Iglesia má na kontě už pěknou řádu solidních filmů, které se většin...
Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu Doby, kdy si lidé kupovali LED televize za velké peníze a ještě je museli mít někde, kde pot...
Film Lab 2015 Jiří Mádl herec a režisér - Beseda ...

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Duke
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Části seriálu: Smrtonosná zbraň


|

Související příspěvky:

  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […]
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […]
  • Jak přežít v baráku plném teroristů10. července 2018 Jak přežít v baráku plném teroristů Představte si, že jste v nepravý čas na nepravém místě. Shodou okolností se ocitnete v budově, kterou obsadí tým nemilosrdných teroristů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli byste to […]
  • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být25. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […]
  • Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže.29. října 2018 Muž bez stínu - Paul Verhoeven a jeho verze neviditelného muže. „Muž bez stínu“ je jedním z filmů, na který jsem neměl odvahu. Už ani moc nevím proč. Mám pocit, že v době, kdy šel ven, jsem na něj slyšel nějaké špatné názory, a tak jsem se jím prostě […]
  • Akta X - Film - první Akta X film z roku 199813. října 2018 Akta X - Film - první Akta X film z roku 1998 Nejen přižloutlým členům springfieldské rodinky či sprostým hochům ze South Parku se podařilo z televizní obrazovky probojovat až na stříbrné plátno. V roce 1998 se slavný seriál Akta X […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […]
  • Apocalypto2. listopadu 2007 Apocalypto Mel Gibson není žádný režisérský nováček. Přestože je proslulejší spíše jako herecká hvězda, když usedne na režisérskou židličku, obvykle je to velká událost. Stačí připomenout například […]