Proroctví z temnot - Richard Gere řeší záhadu „Motýlích lidí“ ve filmu inspirovaném skutečnými událostmi…

Proroctvi

John Klein(Gere) je redak­to­rem Washington Postu a na svůj dosa­vad­ní život si stě­žo­vat nemů­že. Alespoň jeho man­žel­ství se zdá být idyl­kou. Když si pak se svou ženou Mary kou­pí nový dům, vypa­dá to, že lep­ší už to snad ani být nemů­že. Bohužel opak se ono­ho veče­ra sta­ne kru­tou prav­dou. Na ces­tě domů Mary za volan­tem zpa­ni­ka­ří a vybou­rá se. John vyváz­ne bez zra­ně­ní, Mary s ošk­li­vou ranou na hla­vě. Ačkoliv se ze zra­ně­ní dosta­ne, dozví­dá se, že má na moz­ku veli­ce vzác­ný nádor…

Dva roky po smr­ti své ženy se John vydá­vá do Richmondu na schůzku se sená­to­rem McCallumem. Cestou má pro­blémy s autem a tak je nucen zasta­vit a vyhle­dat pomoc v blíz­kém domě. A tady začí­na­jí všech­ny pro­blémy. Milé při­ví­tá­ní bro­kov­ni­cí maji­te­lem domu, jis­tým Gordonem(Will Patton), stří­dá zjiš­tě­ní, že na něj takhle v noci zabou­chal už tře­tí noc v řadě. Posléze se dozví­dá, že se nachá­zí v měs­teč­ku Point Pleasant, na opač­né stra­ně země než zamýš­lel, z čehož vyply­ne, že, při­bliž­ně za hodi­nu a půl, ura­zil 400 mil. Seznámí se s míst­ní poli­cist­kou Connie(Laura Linney), kte­rá mu sdě­lí, že se tu posled­ní dobou děje spous­ta div­ných věcí, že lidé vidí a sly­ší div­né věci. V poli­cej­ních spi­sech John najde obráz­ky stej­ných bytos­tí, jako malo­va­la zesnu­lá Mary.

Samozřejmě, že John se v záha­dě začne „šťou­rat,“ pro­čež se opět setká­vá s Gordonem, kte­rý mu řek­ne o tajem­ném hla­se, jež mu řekl, že deva­de­sát devět lidí zemře. A tak se také sta­ne. Žel, tou­to tragé­dií vše tepr­ve začne…

Z kuchy­ně reži­sé­ra Marka Pellingtona je vám ser­ví­ro­ván bez­má­la dvou­ho­di­no­vý thriller s tajem­nou záplet­kou. Nabízí se srov­ná­ní s Akty X. Příběh s nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi, obje­vu­jí­cí­mi se tam, kde se má stát něja­ká kata­stro­fa, doce­la hus­tá atmo­sfé­ra, kte­rou zpro­střed­ku­je nepří­jem­ná hra zvu­ků a rych­lý střih, vám agen­ty Muldera a Scullyovou nejed­nou při­po­me­nou. A to, mys­lím, na ško­du není. Jelikož jsem děs­ný strašpy­tel a oči si zakrý­vám i u „Nočních můr,“ občas jsem měl pěk­ně nahná­no, mimo výše jme­no­va­né rysy, také díky fak­tu, že „tohle se fakt sta­lo.“ Pokud máte rádi Akta X, nelze než dopo­ru­čit.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
  • Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.25. října 2018 Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob. Kde by byl psychologický a kriminální thriller a vlastně i horor bez postavy, kterou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez svého úžasného představitele Anthony Hopkinse? […]
  • Halloween - Recenze - 75%16. října 2018 Halloween - Recenze - 75% Když se řekne John Carpenter, tak si spousta lidí kromě filmu Věc vzpomene právě na Halloween. Ano ten pravý 40 let starý snímek, který na dalších spoustu let změnil žánr hororu. A John se […]
  • Druhý báječný hotel Marigold - Znovu se ubytovat17. března 2015 Druhý báječný hotel Marigold - Znovu se ubytovat Divácky úspěšná komedie BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD z roku 2012 vzala diváky na cestu se skupinou sedmi britských důchodců, kteří zariskovali a rozhodli se svůj odchod do důchodu vyřešit […]
  • Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky17. března 2015 Druhý báječný hotel Marigold - Nové hotelové přírůstky Nejnovějším přírůstkem v hotelu Marigold je svůdný a tajemný Američan, Guy Chambers, který může, ale nemusí být klíčem k Sonnyho snům, rozhodně se ale chystá s věcmi zamíchat. V této roli […]
  • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
  • RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII22. června 2015 RICHARD GERE ZÍSKÁ CENU ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ PŘÍNOS SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFII Významný americký herec Richard Gere, převezme na 50. MFF Karlovy Vary nejvyšší ocenění - Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Richard Gere patří […]
  • Recenze: Sex ve městě11. července 2008 Recenze: Sex ve městě Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevázaně jako muži, se po šesti úspěšných sezónách v televizi vrací – a rovnou na plátna kin. Jsou […]
  • Armageddon - Nový York dostává šutrákem7. srpna 2018 Armageddon - Nový York dostává šutrákem Taxem si bláhově myslel... ne, lepší výraz je doufal jsem, že oproti Drtivému dopadu se Bruce Willis vytáhne a předvede sice akční, ale v kramflecích festovní scifárnu. Teď, když jsem […]
  • Druhý báječný hotel Marigold - Shaadi, neboli svatba19. března 2015 Druhý báječný hotel Marigold - Shaadi, neboli svatba “Jediné dvě věci, které můžeme předat našim dětem, jsou kořeny a křídla. Sonnyho a Sunainina úžasná rodina jim dala kořeny, a nyní spolu mohou vzlétnout a vydat se na cestu, na […]