Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.

Ocista

Když se bude­te muset roz­hod­nout, jest­li vaše rodi­na nebo pomoc cizí­mu člo­vě­ku, jak se roz­hod­ne­te? Asi je cel­kem jas­né, jaké by bylo vaše vlast­ní roz­hod­nu­tí, ale vaše dítě ješ­tě nemu­sí úpl­ně rozu­mět tomu, co je správ­né z hle­dis­ka záko­nů a co je správ­né z hle­dis­ka rodi­ny. Ono je sice hez­ké, že pomů­že člo­vě­ku v nou­zi, ale k čemu to je, když tím ohro­zí zby­tek rodi­ny? No, mini­mál­ně poměr­ně drs­nou ces­tou zjis­tí, co je to jus­ti­ce a k čemu její záko­ny vlast­ně jsou. Bezmezná víra v ně nemu­sí být ces­tou ke spá­se.

Kdopak klepe na vrátka?

Snímek „Očista“ vyprá­ví o jed­nom dni, no, vlast­ně je to jen půl den, kdy lidé v Americe mohou sku­teč­ně coko­li. Po 12 hodin nepla­tí žád­né záko­ny a lidé si mohou ven­ti­lo­vat svůj vztek, svou nená­vist a všech­no zlé, co v sobě nosí, mohou pus­tit ven. Chcete zmlá­tit sou­se­da? Ubít bez­do­mov­ce base­ballo­vou pál­kou? Beztrestně se zba­vit tchýně? Tak Den očis­ty je přes­ně tím, kdy všech­ny své vra­žed­né tuž­by může­te napl­nit.

Taky byste mu neotevřeli.

Snímek „Očista“ tak vlast­ně vychá­zí z cel­kem jed­no­du­ché­ho nápa­du. Jak by to vypa­da­lo, kdy­by se jed­na rodi­na ocit­la v noci v rám­ci této očis­ty v nebez­pe­čí díky tomu, že jejich syn chtěl zachrá­nit nezná­mé­ho člo­vě­ka. Jedno dob­ro­di­ní, kte­ré způ­so­bí sku­teč­ně pořád­né pro­blémy. A díky tomu dostá­vá sní­mek doce­la dob­rý náboj. Ono, kdy­by rodi­na zůsta­la ochrá­ně­na, tak to není tak zají­ma­vé. Vlastně by neby­lo o čem točit film.

V klidu, taťka Ethan všechno vyřeší.

„Očista“ si něco bere ze sním­ků jako Oni a Funny Games, sází na osvěd­če­né nebo více méně osvěd­če­né prin­ci­py a doce­la to tvůr­cům vychá­zí. Snímek má dob­rý náboj, hlav­ně díky celé­mu kon­cep­tu očis­ty, ale postup­ně se mění v něco žánro­vě cel­kem oby­čej­né­ho. Nakonec jde jen o to, aby rodi­na pře­ži­la noc. Nejlepší je tak film ve chví­li, kdy uka­zu­je zábě­ry toho, jak se lidé (vlast­ně jen sou­sed) při­pra­vu­jí na noc a jak bez­cit­ní pak jsou.

Více na Kritiky.cz
Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první ...
Ti druzí Chcete-li si trochu potrápit nervovou soustavu, pak duchařina Ti druzí je pro vás tou pravou pod...
Mezi námi děvčaty Povedená taškařice na téma, co se stane, když je matka v kůži své pubertálni dcery a dcera ...
Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na ...
Anděl Páně 2 - Jak to začalo - Marek řekl geniální větu: jeden den v roce to jde! „Chtěl jsem, když už se do toho pustíme, aby scénář byl neprůstřelný, a jestli nebude ne...

Jak jednoduše se dá udělat hnusná maska.

„Očista“ fun­gu­je hlav­ně jako spo­le­čen­ská a lid­ská kri­ti­ka. Pro záchra­nu rodi­ny udě­lá­me coko­li, to je ješ­tě pocho­pi­tel­né, ale jsou tu tací, co udě­la­jí coko­li pro poba­ve­ní ane­bo jenom pro­to, že závi­dí. Takoví lidé ale nejsou těmi, co umí­ra­jí, ale nao­pak těmi, co kolem sebe smrt roz­sé­va­jí ve vel­kých dáv­kách. Svět je nespra­ved­li­vý a samy záko­ny jsou nespra­ved­li­vé. Jejich absen­ce pak pře­kva­pi­vě opět nahrá­vá těm, kte­ří spra­ve­dl­nost nechtě­jí, a pokud ano, tak její pokrou­ce­nou podo­bu.

Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.
Hodnocení: 4.5 - ‎4 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film29. září 2018 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film V porovnání s prvním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , který udělal z režiséra (Zack Snyder) hvězdu, je toto pokračovaní horší. Noam Murro, pro něž to byl jeho první americký velkofilm, se […]
  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […]
  • Whiplash - Taková nabídka se neodmítá!17. května 2019 Whiplash - Taková nabídka se neodmítá! Zahrát si ve školní kapele pod vedením profesora Terence Fletchera (J.K. Simmons) je pro mladého studenta Andrewa Neimana (Miles Teller) toužebné přání. Je tu však jeden  zásadní problém. […]
  • Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo2. dubna 2019 Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […]
  • Chlapectví na Blu-ray4. února 2015 Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festivalový film, který by určitě neuškodilo zmínit. Chlapectví od režiséra Richarda Linklatera  […]
  • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]
  • Temný případ - The Great War and Modern Memory (S03E01) & Kiss Tomorrow Goodbye (S03E02)15. ledna 2019 Temný případ - The Great War and Modern Memory (S03E01) & Kiss Tomorrow Goodbye (S03E02) Temný případ pokračuje třetí sérii a asi tou nejlepší a nejtemnější. V roce 1980 se ztratí dvě děti a dvojice vyšetřovatelů v arkansaském městečku West Finger hledá nejdříve ztracené dvě […]