Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.

Ocista

Když se bude­te muset roz­hod­nout, jest­li vaše rodi­na nebo pomoc cizí­mu člo­vě­ku, jak se roz­hod­ne­te? Asi je cel­kem jas­né, jaké by bylo vaše vlast­ní roz­hod­nu­tí, ale vaše dítě ješ­tě nemu­sí úpl­ně rozu­mět tomu, co je správ­né z hle­dis­ka záko­nů a co je správ­né z hle­dis­ka rodi­ny. Ono je sice hez­ké, že pomů­že člo­vě­ku v nou­zi, ale k čemu to je, když tím ohro­zí zby­tek rodi­ny? No, mini­mál­ně poměr­ně drs­nou ces­tou zjis­tí, co je to jus­ti­ce a k čemu její záko­ny vlast­ně jsou. Bezmezná víra v ně nemu­sí být ces­tou ke spá­se.

Kdopak klepe na vrátka?

Snímek „Očista“ vyprá­ví o jed­nom dni, no, vlast­ně je to jen půl den, kdy lidé v Americe mohou sku­teč­ně coko­li. Po 12 hodin nepla­tí žád­né záko­ny a lidé si mohou ven­ti­lo­vat svůj vztek, svou nená­vist a všech­no zlé, co v sobě nosí, mohou pus­tit ven. Chcete zmlá­tit sou­se­da? Ubít bez­do­mov­ce base­ballo­vou pál­kou? Beztrestně se zba­vit tchýně? Tak Den očis­ty je přes­ně tím, kdy všech­ny své vra­žed­né tuž­by může­te napl­nit.

Taky byste mu neotevřeli.

Snímek „Očista“ tak vlast­ně vychá­zí z cel­kem jed­no­du­ché­ho nápa­du. Jak by to vypa­da­lo, kdy­by se jed­na rodi­na ocit­la v noci v rám­ci této očis­ty v nebez­pe­čí díky tomu, že jejich syn chtěl zachrá­nit nezná­mé­ho člo­vě­ka. Jedno dob­ro­di­ní, kte­ré způ­so­bí sku­teč­ně pořád­né pro­blémy. A díky tomu dostá­vá sní­mek doce­la dob­rý náboj. Ono, kdy­by rodi­na zůsta­la ochrá­ně­na, tak to není tak zají­ma­vé. Vlastně by neby­lo o čem točit film.

V klidu, taťka Ethan všechno vyřeší.

„Očista“ si něco bere ze sním­ků jako Oni a Funny Games, sází na osvěd­če­né nebo více méně osvěd­če­né prin­ci­py a doce­la to tvůr­cům vychá­zí. Snímek má dob­rý náboj, hlav­ně díky celé­mu kon­cep­tu očis­ty, ale postup­ně se mění v něco žánro­vě cel­kem oby­čej­né­ho. Nakonec jde jen o to, aby rodi­na pře­ži­la noc. Nejlepší je tak film ve chví­li, kdy uka­zu­je zábě­ry toho, jak se lidé (vlast­ně jen sou­sed) při­pra­vu­jí na noc a jak bez­cit­ní pak jsou.

Jak jednoduše se dá udělat hnusná maska.

„Očista“ fun­gu­je hlav­ně jako spo­le­čen­ská a lid­ská kri­ti­ka. Pro záchra­nu rodi­ny udě­lá­me coko­li, to je ješ­tě pocho­pi­tel­né, ale jsou tu tací, co udě­la­jí coko­li pro poba­ve­ní ane­bo jenom pro­to, že závi­dí. Takoví lidé ale nejsou těmi, co umí­ra­jí, ale nao­pak těmi, co kolem sebe smrt roz­sé­va­jí ve vel­kých dáv­kách. Svět je nespra­ved­li­vý a samy záko­ny jsou nespra­ved­li­vé. Jejich absen­ce pak pře­kva­pi­vě opět nahrá­vá těm, kte­ří spra­ve­dl­nost nechtě­jí, a pokud ano, tak její pokrou­ce­nou podo­bu.


Očista - „Očista“ je film, který má slibný nápad, ale poté bohužel zapadne do bažiny torture klišé.
Hodnocení: 4.5 - ‎4 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Underworld: Krvavé války - 50 %7. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - 50 % První příběh smrtonošky Seleny vznikl v roce 2003 a koncem letošního roku se tato zkušená bojovnice z tajemného světa upírů a Lykanů (vlkodlaků) vrací do kin. Po celá staletí se vede […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film29. září 2018 300: Vzestup říše - SEX a KREV nedělá dobrý film V porovnání s prvním dílem (300: Bitva u Thermopyl) , který udělal z režiséra (Zack Snyder) hvězdu, je toto pokračovaní horší. Noam Murro, pro něž to byl jeho první americký velkofilm, se […]
  • Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - Obsah/O filmu             OBSAH              Ve filmu Underworld: Krvavé války, nejnovějším dílu úspěšné filmové série, je upíří smrtonoška Selene (Kate Beckinsale) nucena odrážet brutální útoky jak […]
  • Chlapectví na Blu-ray4. února 2015 Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festivalový film, který by určitě neuškodilo zmínit. Chlapectví od režiséra Richarda Linklatera  […]
  • Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo2. dubna 2019 Hra o trůny - Nikdo (S06E08) - Z Aryi se stává Nikdo Tak co pro nás připravili tvůrci pro díl, který je ještě blíže k velkému finále letošní sezóny? Zase několik překvapení, ale tentokrát není tento díl o postavě, která se vrátila po dlouhé […]
  • Underworld: Krvavé války - O tvůrcích9. prosince 2016 Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která prokázala, že je jednou z nejvšestrannějších a nejcharismatičtějších hereček současnosti.             […]
  • Temný případ - The Great War and Modern Memory (S03E01) & Kiss Tomorrow Goodbye (S03E02)15. ledna 2019 Temný případ - The Great War and Modern Memory (S03E01) & Kiss Tomorrow Goodbye (S03E02) Temný případ pokračuje třetí sérii a asi tou nejlepší a nejtemnější. V roce 1980 se ztratí dvě děti a dvojice vyšetřovatelů v arkansaském městečku West Finger hledá nejdříve ztracené dvě […]
  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […]
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […]