Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout

Noc

Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nej­ú­žas­něj­ších expo­ná­tů - divo­ce vypa­da­jí­cích prehis­to­ric­kých stvůr, nelí­tost­ných sta­ro­vě­kých bojov­ní­ků, dáv­no vymi­ze­lých kme­nů, afric­kých zví­řat a legen­dár­ních his­to­ric­kých hrdi­nů - ti všich­ni zde nehnu­tě sto­jí, navždy zmra­ze­ní v čase. Nebo ne?

Larry Daley v posled­ní době vůbec nemá štěs­tí. Pracovně se mu neda­ří (pro­jekt vir­tu­ál­ní­ho gol­fo­vé­ho hříš­tě niko­ho neza­jí­má), vyha­zu­jí ho z bytu, neu­stá­le dostá­vá poku­ty za par­ko­vá­ní a jeho syn Nick si bere za vzor mat­či­na snou­ben­ce - nafou­ka­né­ho bur­zov­ní­ho mak­lé­ře s růz­ný­mi hi-tech pípát­ky na opasku, neboť pře­stá­vá vidět „hrdi­nu“ ve vlast­ním otci. Do toho mu býva­lá man­žel­ka ozna­mu­je, že nenajde-li si v nej­bliž­ší době prá­ci, zaká­že Larrymu vídat syna. Vybíravsost není luxu­sem, kte­rý si může nešťast­ný hrdi­na dovo­lit.

Vzápětí už ho vidí­me jako noč­ní­ho hlí­da­če v Přírodovědném muzeu, kte­ré­mu tři sta­ří­ci, prá­vě vyho­ze­ní před­chůd­ci, před odcho­dem domů nechá­va­jí zuby času řád­ně ožvý­ka­ný Manuál a přes rame­no trou­sí cosi ve smys­lu „Nikoho nevpouš­tět dovnitř, niko­ho nevy­pouš­tět ven!“ Ničemu z toho Larry nevě­nu­je pří­liš­nou pozor­nost.

Hlavní vchod se zaví­rá - pří­běh může začít!

Muzeum je zvlášt­ní mís­to a dělat v něm hlí­da­če není tako­vá „Havaj“, jak by se moh­lo zdát. Přes den polo­prázd­ná budo­va, ve kte­ré je sly­šet ako­rát rozzlo­be­ný a stá­le nespo­ko­je­ný hlas ředi­te­le McPheeho. Přes noc se ale muze­um zapl­ňu­je obživlý­mi expo­ná­ty, kte­ré si vět­ši­nou nemí­ní zacho­vá­vat his­to­ric­kou důstoj­nost. K vidě­ní, sly­še­ní a cítě­ní je T-Rex, pro­je­vu­jí­cí ště­ně­čí hra­vost, krve­žíz­ni­ví zástup­ci exo­tic­ké fau­ny, mini­a­tur­ní kov­bo­jo­vé a římští legi­o­ná­ři, Neandertálci, Teodor Roosevelt, indi­án­ská prin­cez­na, mumie mla­dé­ho fara­o­na a jed­na pro­tiv­ná opič­ka Dexter (ve sku­teč­nos­ti se jme­nu­je Crystal)... Vztahy s ní byly napja­té už od začát­ku, vze­šla z toho cel­kem sluš­ná fac­ko­va­ná. Ztratit prá­ci se Larrymu nechce. Ztratit syna - jakbys­met. Nezbývá, než se s tím poprat.

Jde o kla­sic­kou rodin­nou podí­va­nou. Kdosi kam­si utí­ká, kdo­si cosi volá, kdo­si jak­si dělá ksich­tí­ky (vět­ši­nou je to Ben Stiller), pár odleh­če­ných dia­lo­gů (Owen Wilson se osvěd­ču­je), žád­ný fekál­ní humor (RODINNÁ podí­va­ná). Navíc se po tvůr­cích ani nemů­že poža­do­vat his­to­ric­ká věro­hod­nost, tak­že je to pocho­pi­tel­ně svá­dě­lo bavit se prá­vě na účet his­to­rie. Baví se i divák. Proč také ne, když vidí obá­va­né­ho Atillu, jak bre­čí při vzpo­mín­ce na těž­ké dět­ství bez lás­ky a hře­ji­vé­ho slo­va, pozo­ru­je Neandertálce hlta­jí­cí pěnu z hasi­cí­ho pří­stro­je, domo­rod­ce z Velikonočního ost­ro­va, jež obje­vi­li zázrač­nou osvě­žu­jí­cí chuť žvý­ka­ček nebo Tyranosaura pobí­ha­jí­cí­ho v par­ku jako nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka?

Šlo z kniž­ní před­lo­hy Milana Trence dostat víc? To už se nedo­ví­me. Byl by výsle­dek lep­ší, kdy­by se režie ujal původ­ně oslo­ve­ný Chris Columbus mís­to Shawna Levyho? Ani to se nedo­ví­me. A chce­me to vůbec vědět?

Přestože „vel­ké finá­le“ půso­bí jako pozván­ka do muzea (návštěv­nost Národního muzea v New Yorku se údaj­ně zved­la o 20 % během násle­du­jí­cích prázd­nin po uve­de­ní fil­mu) a nápad „když spo­jí­me síly a bude­me stát při sobě, doká­že­me coko­liv“ není zrov­na nej­čer­s­tvěj­ší, film je ve výsled­ku doce­la kou­ka­tel­ný. Dětské pub­li­kum Noc v muzeu téměř jis­tě poba­ví. Od dospě­lých si navíc žádá jed­nu las­ka­vost - pří­liš nero­ze­bí­rat vidě­né, neboť hro­zí, že se před­čas­ně a potup­ně vrá­tí do DVD oba­lu.


 • Název: Noc v muzeu (pův. angl. Night at the Museum)
 • Žánr: Komedie / Rodinný / Fantasy
 • Země: USA
 • Rok: 2006
 • Délka: 104 minut
 • Režie: Shawn Levy
 • Hrají: Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs, Jake Cherry, Ricky Gervais, Robin Williams, Kim Raver, Rami Malek, Pierfrancesco Favino, Charles Q. Murphy, Steve Coogan, Mizuo Peck, Matthew Harrison, Paul Rudd, Anne Meara, Meshach Peters, Brad Garrett, Owen Wilson

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […]
 • Jeho fotr, to je lotr! - recenze3. března 2005 Jeho fotr, to je lotr! - recenze Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […]
 • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!25. srpna 2004 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […]
 • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]
 • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […]
 • Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy!22. května 2019 Rivalové - Nejtěžší okamžiky Nikiho Laudy! Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
 • Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně1. dubna 2019 Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně Romantické komedie táhnou do kin diváky v nemalém počtu. Jenže obvykle spíše dívčí populaci, protože muži až tak neocení, když se na ně z plátna valí jedno láskyplné klišé za druhým, […]
 • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […]
 • Život brouka - Bug's Life18. září 2018 Život brouka - Bug's Life Probrav se nabídkou filmů usoudil jsem, že nejlepším snímkem pro onu chvíli bude něco pro děti. Ano, milí čtenáři, Váš hnidopišský recenzent, druhdy bažící po prudké akci a temném […]
 • Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!6. dubna 2019 Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme! Filmové přepisy historických románů jsou zřejmě nějak v módě. Měsíc se s měsícem sešel a po Čtyřech pírkách tu máme další. Režisér Peter Weir si vzal na paškál dvacetidílnou románovou řadu […]