Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“.

Navzdy

Mladí novo­man­že­lé Paige (Rachel McAdams) a Leo (Channing Tatum) jsou jak párek zami­lo­va­ných hrd­li­ček . Samé slad­ké pohle­dy, souzně­ní a leh­ké názna­ky ero­ti­ky. Láska umě­lec­ky zalo­že­ných mla­dých lidí se pře­de­vším pro­je­vu­je cud­ným vrká­ním a žád­ným sexem. Báječný spo­leč­ný život pře­trh­ne neče­ka­ná udá­lost. Jedné zim­ní noci za půvab­né­ho sně­že­ní nara­zí do jejich autíč­ka neu­r­va­lý nákla­ďák. A to se chce Paige prá­vě milo­vat v autě. Dokonce si už ode­pnu­la bez­peč­nost­ní pásy. Ach, jak snad­no je mož­né při­jít k těž­ké­mu úra­zu. Oba kon­čí na nemoc­nič­ním lůž­ku. Leo se uzdra­ví rych­le a hned jak je mu lépe, cho­dí navště­vo­vat Paige. Její zra­ně­ní hla­vy se hojí hůř. Než se Paige zce­la pro­be­re, může­me se Leo těšit ze vzpo­mí­nek na sezná­me­ní  a jejich krás­né sou­ži­tí.

Zranění Paige však není bez násled­ků a pro­je­ví se ztrá­ta pamě­ti. Ale není to tak jed­no­du­ché. Paige si nepa­ma­tu­je Lea a jejich man­žel­ství. Prostě ta báječ­ná zami­lo­va­ná léta. Ale pama­tu­je si své škol­ní léta, kama­rád­ky, rodi­nu a své­ho býva­lé­ho milen­ce. A Leo je najed­nou ved­le, jak ta jed­le. Ale on to nevzdá­vá a sna­ží se Paige při­po­me­nout spo­leč­ně strá­ve­né chví­le, cho­vá se tak, jak to měla dří­ve ráda. Snaží se zapů­so­bit svým šar­mem i bojov­nos­tí ‚ale výsle­dek je nula. Paige si nevzpo­mí­ná, nic se jí nevy­ba­vu­je. Vypadá to bez­na­děj­ně a tak se Leo musí vyrov­nat s tím, že Paige ho už nemi­lu­je.

Leo začne nový život. Stejně tak nově začí­ná i Paige. Jak to dopad­ne? To by nikdo nedo­ká­zal odhad­nout! Pro divá­ka je při­pra­ven sku­teč­ně neče­ka­ný roman­tic­ký konec. Paige a Leo se set­ka­jí. A opět se tak slad­ce díva­jí do očí, nesmě­le kon­ver­zu­jí a na uli­ci tiše pada­jí sně­ho­vé vloč­ky. Ach, jak dojem­né.

Scénář nedá­vá her­cům moc mož­nos­tí zahrát posta­vy věro­hod­ně, a to je inspi­ro­ván sku­teč­nou udá­los­tí. Nevím si nějak rady. Věřím tomu, že ztrá­ta pamě­ti může výraz­ně zasáh­nout do fun­gu­jí­cí­ho vzta­hu, ale tenhle pří­běh vypa­dá jak zami­lo­va­ná roman­ce pro budou­cí novo­man­že­le pro­mí­ta­ná v neděl­ní ško­le. Výrazně to pod­po­ři­ly výko­ny hlav­ní herec­ké dvo­ji­ce. Není se čím chlu­bit. V hlav­ní žen­ské roli mla­dé Joyge, kte­rá je posti­že­ná ztrá­tou pamě­ti, se sna­ží ze sebe vykře­sat věro­hod­ný herec­ký výkon Rachel Mc Adams. V Sherloku Holmsovi si zahrá­la tajem­nou Irene Adler a teh­dy jí tem­pe­ra­ment­ní posta­va šla lépe. Stále zami­lo­va­né­ho Lea hra­je Channing Tatum se sna­hou, ale v pod­sta­tě bez šťá­vy. Ještě dvě zná­mé herec­ké tvá­ře sto­jí za zmín­ku. V roli otce uvi­dí­me stro­hé­ho Sama Neilla . V něko­li­ka málo scé­nách půso­bí stu­de­ně a odta­ži­tě. Obdobně půso­bil tak jako kar­di­nál Wosley v seri­á­lu Tudorovci. Jeho ostře řeza­ná tvář už od počát­ku nebu­dí důvě­ru , a to patr­ně vyu­ži­li tvůr­ci fil­mu Navždy spo­lu. Zpočátku ráz­nou mat­ku Paige a poz­dě­ji trpi­tel­skou man­žel­ku si zahrá­la Jessica Lange. Její vrás­či­tou tvář si jen těž­ko spo­jí­me s naiv­ně důvě­ři­vou Julií, kte­rou si pama­tu­je­me z výbor­né kome­die Tootsie z roku 1982. Jak ten čas letí!

Více na Kritiky.cz
Star Trek: Do neznáma - “50 mimozemských druhů” Kromě Jaylah a Kralla vytvořili maskéři a kostyméři více než 50 unikátních mimozemských d...
Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, ne...
Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se s...
Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově Letošní šestý ročník udílení Cen České filmové kritiky se konal 23. Ledna, kdy filmový k...
Festival Jeden svět V pondělí 2.března začne v Praze v kině Lucerna festival dokumentárních filmů o lidských ...

Film Navždy spo­lu není žád­né vel­ké dra­ma. Je to nená­roč­ný a milouč­ký film o hle­dá­ní sama sebe a lás­ky. Citlivé dušič­ky budou držet Leovi a Paige pal­ce a film je nezkla­me. Jistě, dalo nato­čit ješ­tě něco slad­ší­ho a zami­lo­va­něj­ší­ho. Já jsem se nudi­la a těši­la se na konec. Nevěrohodné zpra­co­vá­ní pří­bě­hu, prů­měr­né herec­ké výko­ny a nic, co by mě oslo­vi­lo. Takové malé dra­ma v „cuk­ro­vé vatě“ .

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Navždy spo­lu
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray

Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“.
Hodnocení: 3.8 - ‎4 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jurský park 3 - Virtuální dinosauři se vracejí aneb, jak by to vypadalo, kdyby Flinstounovi přitvrdili….26. dubna 2019 Jurský park 3 - Virtuální dinosauři se vracejí aneb, jak by to vypadalo, kdyby Flinstounovi přitvrdili…. Když před několika málo lety vznikl film Jurský par, vyvolal doslova poprask. Lidé v němém úžasu sledovali „oživlé“ dinosaury, kteří se proháněli po filmovém plátně. Steven Spielberg a […]
  • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film […]
  • G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ Z prvního dílu se vrací postava DUKEA, mladého amerického vlastence, vojáka, který sebevědomě, s precizností a patřičnou hrdostí vede svůj tým. DUKE, oddaný a loajální, udělá cokoli, aby […]
  • Jurský park - Film, který změnil kinematografii.14. dubna 2019 Jurský park - Film, který změnil kinematografii. Paleontologie dosáhla vrcholu zájmu veřejnosti na počátku 20. století; po obou světových válkách počal na tuto velice zajímavou vědu o historii naší planety upadat prach zapomnění. Roku […]
  • Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně28. září 2018 Válka světů - H. G. Wells na filmovém plátně Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • Rachel McAdamsová23. července 2015 Rachel McAdamsová Rachel McAdamsová, nepřechýleně Rachel McAdams (* 17. listopadu 1978 Londýn, Ontario) je kanadská herečka. Přelomovou se pro ni stala role „včelí královny“ Reginy George ve filmu Protivný […]
  • Zakletý v čase - Další z love stories obohacená tentokrát o motiv cestování v čase.4. března 2019 Zakletý v čase - Další z love stories obohacená tentokrát o motiv cestování v čase. Henry a Clare se poznali, když Clare bylo šest a Henrymu třicet šest a vzali se, když bylo Clare dvacet dva a Henrymu třicet… Pouze další z love stories obohacená tentokrát o motiv […]
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […]
  • Vedlejší účinky - 60 %9. dubna 2013 Vedlejší účinky - 60 % Když se kamera zaměří na jedno z oken vysokého činžáku, čeká na diváka v poklidném bytě kaluž krve a krvavé stopy.  V manhattanském bytě se hraje hra o život. Ale než dojde ke zločinu, […]
  • LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět31. ledna 2019 LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […]