Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu

Likvidator

John Kruger (1)Dejme tomu, že máte smlou­vu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titul­ní roli v akč­ním fil­mu, a vůbec žád­ný nápad. Co s tím? Nezbývá než opi­so­vat, kde se dá, a stvo­řit tak sle­pe­nec. Eraser je v toli­ka scé­nách doslo­va vystři­že­ný z Mission: Impossible, až to bučí. Tady v Americe byl Nemožný úkol uve­den na jaře, dáv­no před čer­ven­co­vým Likvidátorem, v Česku pak tomu je nao­pak, ale nenech­te se uvést v omyl, kte­rý z nich je plagi­át. Však taky Arnold je v celém fil­mu tak nějak „na půl huby“. Čeští dis­tri­buč­ní pře­klad­ní­ci navíc vyba­vi­li sní­mek názvem při­po­mí­na­jí­cím mi spí­še hlav­ní­ho účet­ní­ho. Nadále se osmě­lu­ji občas se držet vlast­ní­ho pře­kla­du: Vymazávač.

Lee CullenDěj je ohra­ný jak deska Yesterday v moto­res­to­vém džu­bo­xu. Zlí busi­nessma­ni, samo­se­bou zčás­ti na vyso­kých vlád­ních mís­tech, živí se pro­de­jem nej­no­věj­ších zbra­ňo­vých tech­no­lo­gií tero­ris­tům, což je nea­me­ric­ké. Patriotka Lee Cullen (Vanessa Williams), zřej­mě nedo­s­ti pla­ce­ná sekre­tář­ka, svě­ři­la se se s tou­to sku­teč­nos­tí FBI, jež po ní chce důka­zy a svě­dec­tví. Lee na plán při­stou­pí, je však odha­le­na a jen tak tak se jí poda­ří unik­nout. Na scé­nu nastu­pu­je John Kruger (Arnold Schwarzenegger), agent pro­gra­mu pro ochra­nu svěd­ků, kte­rý má Lee nejen chrá­nit, ale také ji při­pra­vit na kom­plet­ní změ­nu iden­ti­ty.

Robert and JohnV týmu agen­tů je však zrád­ce (opět uši­tý pod­le vzo­ru Mission: Impossible), navíc si zis­kuchti­ví pikl­ní­ci neda­jí pokoj a přes pozor­nost tis­ku hod­la­jí zásil­ku super­ku­lo­me­tů, pra­cu­jí­cích na prin­ci­pu elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho vymrš­ťo­vá­ní pro­jek­ti­lů, dodat tero­ris­tům na loď s pří­znač­ným názvem POBĚDA. Brzy je nám (bez poku­su o nejed­no­znač­nost) naser­ví­ro­ván jako zlý muž Krugerův uči­tel Robert Deguerin (James Caan) - zase plagi­át.

Film je, prav­da, akč­ní, a tak akce stří­dá akci, Arnold zázrač­ně odo­lá­vá drob­ným i závaž­něj­ším pora­ně­ním, Vanessa běhá jako vypla­še­ná sle­pič­ka, kam ji mazák pošle, dokon­ce pou­če­na si i vystře­lí, ztrát na stra­ně zlo­sy­nů při­bý­vá.

John Kruger (2)Jediným sku­teč­ně svět­lým mís­tem fil­mu je zaan­ga­žo­vá­ní Johnnyho C. (Robert Pastorelli), býva­lé­ho „vyma­za­né­ho“ svěd­ka, kte­rý se radost­ně ujme pří­le­ži­tos­ti opla­tit Krugerovi záchra­nu živo­ta. Johnny a celá jeho ital­ská rodi­na jsou posta­vy, kte­rým se může­me i v nej­váž­něj­ší situ­a­ci srdeč­ně zasmát, a věř­te, je to dost tře­ba, neboť zby­tek fil­mu je séri­o­vá řezni­či­na.

I zatvr­ze­lí Arnoldovi vyzna­va­či budou se u Likvidátora šklí­bi­ti; jak jsem se již zmí­nil, hlav­ní pro­ta­go­nis­ta včas roze­znal, že díru do svě­ta neu­dě­lá, a tak roli věno­val mini­mum úsi­lí. Dá se na to jít, ale před­tím dob­ře zvaž­te, zda­li sku­teč­ně nemá­te něco lep­ší­ho.

Hodnocení: UJDE
AquariumHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Více na Kritiky.cz
Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna Jak jste vnímala dobu před 21. srpnem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neuvěřitelné, proto...
Díky této rostlině se budete moci zhluboka nadechnout! Možná, že ji máte doma a ani o tom nevíte! Všichni, kteří máte neustále ucpaný nos nebo alergii, doporučujeme si pořídit tuto rostli...
Martin Hatala o behaní a turistike ...
Predátor: Evoluce - STARGAZER             Predátoři přišli na Zemi už před časem a lidi loví už nějakou dobu,...
Grilované kuře podle šéfkuchaře: Ďábelsky dobrá specialita! Máte rádi jídla, která mají říz? Tak to je dnešní lahůdka přesně pro vás! Připravte ...
 • Tak nám Arnold, vise na padá­ku, sko­ro sestře­lí tří­mo­to­ro­vý střed­ně tlus­tý tryskáč, a to pis­to­lí ráže ne více než .45″. Safra.
 • Jakákkoli vol­no­myš­len­kář­ská spe­ku­la­ce na téma míři­del zmí­ně­né­ho super­ku­lo­me­tu musí roz­tá­čet páně Roentgena v hro­bě, až to sviští.
 • Pravím: Dost bylo roz­bi­tých olb­římích akvá­rií! Dost bylo (téměř) nedo­byt­ných počí­ta­čů v ostře stře­že­ných kob­kách!
  Vymyslete si, kle­tě, něco nové­ho!

Likvidátor - Děj je ohraný jak deska Yesterday v motorestovém džuboxu
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

 • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […]
 • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
 • Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“3. října 2018 Spider-Man - „Who am I? I’m Spider-Man!“ Rok 2002 je už zajímavý přinejmenším tím, že do světových kin vstoupily hned dva filmy, jejichž uvedení očekávaly milionové zástupy fanoušků a jejichž režie se ujali dva muži s „krvavou“ […]
 • Spider-Man8. května 2003 Spider-Man Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?!28. září 2018 Křižovatka smrti - Chris Tucker a Jackie Chan jako policejní parťáci?! Dobře natočených akčních komedií je dnes opravdu málo. Nevím, co se stalo, zda-li si tvůrci myslí, že tento typ filmu není pro diváka příliš atraktivní či co, ale prostě je tomu tak. […]
 • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […]
 • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […]
 • Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.28. listopadu 2018 Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu. Ještě než začnete nadávat, že už to s těma ufounama mohlo stačit, že Mars útočí! je pěkně blbý název, případně že už nic horšího než Den Nezávislosti a Příchod nešlo natočit, vězte. […]
 • Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-)15. ledna 2019 Hulk - Eric Bana je první a dokonce i nejlepší :-) Tak tady máme další Marvelovský počin. Hulk!!!! Jedna zelená příšerka, která se zjevuje pouze když je naštvaná a v klidovém stavu je z ní pohledný metr osmdesát dlouhý sympatický mladík, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *