Kokain - Návod na to, jak sklidit, vyrobit a pašovat drogy do Kalifornie.

Kokain

Film pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu George Junga, kte­rý v 70. letech vytvo­řil nej­vět­ší paše­rác­kou obchod­ní ces­tu pro export koka­i­nu z Kolumbie do USA. „Tohle je prv­ní jakost, 100% čis­tý kolum­bij­ský koka­in, dámy a páno­vé, Disco shit - čis­tý jako pad­lý sníh“.

Během titul­ků fil­mu je nám názor­ně před­ve­de­na skli­zeň koky, výro­ba koka­i­nu a jeho pašo­vá­ní do Kalifornie. Následuje krát­ká pasáž, kde je nám popsá­no Georgovo (Johnny Depp) dět­ství. Pak už se časo­vě pře­su­ne­me do obdo­bí, kdy si mla­dý George s nej­lep­ším kámo­šem Tuňákem (Ethan Suplee) pro­najmou malý byt na plá­ži v Kalifornii, čímž se, jak poz­dě­ji uvi­dí­me, radi­kál­ně změ­ní jejich život.

Kalifornie se od rod­né­ho Bostnu pod­stat­ně liší. Lidé jsou nezá­vis­lí, plní nových nápa­dů, ženy jsou krás­né a všech­ny jsou letuš­ky. A všich­ni jsou tam zhu­le­ný. George s Tuňákem se sezná­mí Derekem Forealem (Paul Reubens), kte­rý je záso­bu­je mari­hu­a­nou, kte­rou pak pro­dá­va­jí na kali­forn­ské plá­ži. Vtipná scé­na je, když se jich Derek ptá, jest­li náho­dou nejsou poli­caj­ti, s tím, že kdy­by byli, muse­li by mu to říct, pro­to­že jinak by to byl pod­vod 🙂

Později je navští­ví jejich kama­rád z dět­ství Dulli (Max Perlich), kte­rý se s nimi tak zhu­lí, že se roz­hod­ne jejich zbo­ží pro­dá­vat na východ­ním pobře­ží USA. S pomo­cí Georgovi pří­tel­ky­ně Barbary (Franka Potente), kte­rá je pocho­pi­tel­ně letuš­ka, začnou mari­hu­a­nu v leta­dle posí­lat Dullimu. Vydělají balík peněz. Pak ale udě­la­jí chy­bu a George je zatčen za drže­ní 660 liber mari­hu­a­ny s úmys­lem jí pro­dat. Je odsou­zen na dva roky věze­ní. Během té doby jeho pří­tel­ky­ně Barbara zemře a vše se pro George náh­le změ­ní.

Když se George dosta­ne z věze­ní, dosta­ne se díky své­mu spo­luvěz­ni Diegovi (Jordi Molla) ke kolum­bij­ské­mu koka­i­no­vé­mu boso­vi a tím se dosta­vá­me k hlav­ní­mu téma­tu fil­mu - pašo­vá­ní koka­i­nu z Kolumbie do Kalifornie. Vše tak začne nano­vo. George vydě­lá ješ­tě vět­ší pení­ze, kou­pí si vel­ký dům, ože­ní se a je opět zatčen atd.

Závěr: Kokain má veli­ce chytla­vý děj, kte­rý si udr­ží vaší pozor­nost od začát­ku do kon­ce. První část fil­mu je tak nějak zábav­něj­ší, zatím­co dru­há dra­ma­tič­těj­ší. Přestože hlav­ním téma­tem je pašo­vá­ní drog, není to kla­sic­ká gags­ter­ka z dro­go­vé­ho pod­svě­tí, ale vyprá­vě­ní o člo­vě­ku, kte­rý chtěl moc a nako­nec mu nezů­sta­lo nic a kte­ré­ho vyni­ka­jí­cím způ­so­bem zahrál Johnny Depp.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vražda v Orient expresu1. června 2017 Vražda v Orient expresu První teaser nového filmu Vražda v Orient expresu v režii Kennetha Branagha. https://youtu.be/QI5dSBCymMI
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu12. prosince 2018 Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […]
  • Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy21. prosince 2018 Bournův mýtus - Matt Damon a Karel Roden na návštěvě Moskvy Matt Damon se znovu vrátil k postave Jasona Bourne. Tentokrát se mstí za smrt své přítelkyně. A samozřejmě se znovu snaží vzpomenout na to, kdo vlastně byl, a proč si nepamatuje, co […]
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […]
  • Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott18. října 2018 Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou filmy, které od něj přímo nesnáším a „Hannibal“ je pořád na vrcholu tohoto žebříčku. Blízko v závěsu […]
  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii28. prosince 2018 Bourneovo ultimátum - třetí díl, který měl zakončit trilogii Agent bez minulosti (2002) a Bournův mýtus (2004) ukázali, že ve vodách špionáže se neumí čvachtat jen Bond, James Bond, ale jsou tu i jiné „ryby“. A jednou z těch nejlepších byl i Jason […]
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […]