Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu

The Art and Making of Hotel Transylvania

Bram Stoker, autor slav­né­ho romá­nu o nej­zná­měj­ším upí­ro­vi všech dob, se musel ve svém hro­bě nejen obra­cet, on v něm musel pří­mo roto­vat, když reži­sér Genndy Tartakovsky udě­lal z jeho hra­bě­te Drákuly rapu­jí­cí­ho nešťast­né­ho otce dospí­va­jí­cí dce­ry.

Ptám se proč, pro­bo­ha živé­ho proč musí být v ani­má­cích téměř vždy mega­lo­man­ská pár­ty, kde všech­ny posta­vič­ky zpí­va­jí, tan­čí a bohu­žel v pří­pa­dě toho­to fil­mu i rapu­jí na top hity, drží­cí se v době vzni­ku fil­mu na špič­kách hit­pa­rád. Je to nemíst­né, trap­né a sha­zu­je to film, byť by byl sebe­lep­ší, někam do odpa­do­vé sto­ky. A Hotel Transylvánie (2012) navíc roz­hod­ně není ani sebe­lep­ší, on se nedá zařa­dit ani mezi ty lep­ší ani­má­ky.

Děj fil­mu není nijak slo­ži­tý, prá­vě nao­pak, je to neu­stá­le to stej­né omí­la­né done­ko­neč­na ze všech stran a úhlů pořád a pořád doko­la. O lás­ce, kte­ré jedi­ný rodič nepře­je a dělá vše pro to, aby neby­la napl­ně­na. Ale nako­nec se vše v dob­ré obrá­tí a prav­da a lás­ka zase zví­tě­zí nad lží a nená­vis­tí.

Hrabě Drákula při­chá­zí během požá­ru, kte­rý zalo­ži­li nená­vist­ní lidé o svo­ji milo­va­nou man­žel­ku a z pla­me­nů zachra­ňu­je jejich jedi­né dítě – dce­ru Mavis. Zapřísahá se, že ji bude neu­stá­le ochra­ňo­vat a zni­čí kaž­dé­ho, kdo by jí chtěl ublí­žit. Založí pro­to v Transylvánii hotel, kam jez­dí na dovo­le­nou jen most­ra, zom­bie, fran­ken­sta­i­no­vé, mumie atd. Tento svět je tím jedi­ným, kte­rý dovo­lí svo­jí dce­ři zpřístup­nit, pro­to­že je pře­svěd­če­ný o tom, že všech­ny lid­ské bytos­ti jsou kru­té a zlé. Čáru přes roz­po­čet mu ale udě­lá puber­tál­ní mla­dí­ček Jonathan, kte­rý se při dobý­vá­ní ská­ly v rumun­ských Karpatech dosta­ne na zaká­za­né a před vněj­ším svě­tem ukry­té úze­mí hote­lu. Aby Drákula zata­jil před ostat­ní­mi mon­st­ry, že se do „jejich“ teri­to­ria dostal vetře­lec v podo­bě člo­vě­ka, přestro­jí ho za bra­tran­ce Frankensteina a dělá vše pro to, aby se hoch nese­tkal s jeho dce­rou. Setkání ale samo­zřej­mě pro­běh­ne a s ním pocho­pi­tel­ně i lás­ka na prv­ní pohled, ať se tomu Drákula sna­ží zabrá­nit, jak může. V prů­bě­hu času navíc pozná­vá, že se ve svém názo­ru mýlil a že ten Jonathan je vlast­ně správ­ný chla­pík..

Více na Kritiky.cz
Zombik – 21 ...
Jo Nesbø - norský král spisovatelů Bez nadsázky se dá s jistou říci, že Jo Nesbø je nejenom, že nejslavnější norský spisova...
Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe Autorka tohoto speciálu časopisu ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je publicistkou, lektorkou a oso...
Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný „V rozporu s tím, co občas slyšíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůl...
Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly ...

V rám­ci zacho­vá­ní objek­ti­vi­ty musím kaž­do­pád­ně uznat, že film má i něko­lik hod­ně pove­de­ných a nápa­di­tých míst, někte­ré vtíp­ky se tvůr­cům oprav­du poved­ly a donu­tí divá­ka od srd­ce se zasmát. Dalo by se dokon­ce říct, že jeho prv­ní čtvr­ti­na si udr­žu­je sviž­ný ryt­mus s mis­tr­ně dáv­ko­va­nou smrští vti­pů a čer­né­ho humo­ru. Pak už to nicmé­ně jde bohu­žel víc a víc dolů.

Co mě ale zara­zi­lo, a to nejsem žád­ný šíle­ný geo­graf, je věta, kte­rou pro­ne­se Jonathan, zatím­co uka­zu­je Mavis na stře­še hra­du východ slun­ce. Vydechne obdi­vem nad krá­sou roman­tic­ké chví­le i výhle­du na měs­to pod hra­dem a zašeptá – „Budapešť“. Což vzhle­dem k tomu, že hra­bě Drákula žil (tak mě napa­dá, že tohle slo­ve­so není pro bytí upí­ra asi to pra­vé oře­cho­vé) v Transylvánii, což je část Rumunska a tím pádem, pokud by teo­re­tic­ky mělo být vidět pod hra­dem něja­ké měs­to, měla by to být Bukurešť, niko­li Budapešť.

Prostě a jed­no­du­še dal­ší ani­mo­va­ný film s hez­ky vytvo­ře­ný­mi posta­vič­ka­mi, nud­ným a  stá­le stej­ným pří­bě­hem, něko­li­ka oprav­du dob­rý­mi vtíp­ky a kře­čo­vi­tou sna­hou o zapo­je­ní hlav­ních hrdi­nů do feno­mé­nu – „I v nemrtvých se může skrý­vat muzi­kál­ní talent“. Pokud se chce­te pře­svěd­čit, jest­li se v nich oprav­du skrý­vá, smě­le do toho, ale na rozuz­le­ní této záha­dy si bude­te muset počkat až do úpl­né­ho kon­ce.

Více na Kritiky.cz
Tři případy tří detektivů V povídkovém souboru Expres do Plymouthu se skrývají ti detektivní povídky Agathy Christie. V...
Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších Na MFF Praha - Febiofest přijedou další slavní hosté – mezi nimi například režisér Em...
Nastartujte mozek za 60 sekund Čtyřtýdenní program na vyčištění vašeho mozku Máte rádi svůj mozek a chtěli byste, aby vám co nejdéle vydržel v té nejlepší formě? Pak...
Pro Evolution Soccer 2017 DEMO Uživatelé nejnovějších konzolí si od včerejška můžou stahovat Pro Evolution Soccer 2017 DE...
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Dlouho očekávaný pirátský velkofilm s rozporuplným očekáváním je tady…...

Hodnocení: 60 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Hotel Transylvánie
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […]
  • Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%]30. září 2015 Hotel Transylvánie 2 | Hotel Transylvania 2 [70%] Parta strašidel nestvůr a krvežíznivých stvoření v zábavné podobě pro dětské publikum se vrací. Od včerejšího dne naleznete v nabídce tuzemských i slovenských kin pokračování úspěšné […]
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […]
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […]
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […]
  • Machři 2 - 55 %20. srpna 2013 Machři 2 - 55 % Lenny (A.Sandler) se po letech vrací z Los Angeles do svého rodného města na východním pobřeží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a třemi dětmi ve velkém domě na předměstí. […]
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […]
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) 28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […]
  • 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů7. srpna 2018 8 rozdílů, kterými se Brooklyn 99 liší od ostatních detektivních seriálů Detektivních seriálů jsou plné obrazovky, proto si asi řeknete, proč bych se měl dívat zrovna na Brooklyn 99. Přinášíme vám hned 8 důvodů, proč jsou detektivové z newyorského okrsku lepší […]
  • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]