Fantastická čtyřka - neúspěch po čtvrté

F4 093

Tak jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zre­cen­zo­val jeden neú­spěš­ných fil­mů roku 2015. Fantastická čtyř­ka je k tomu urče­ná. Komiks, kte­rý má svo­jí slav­nou his­to­rii, je kon­ku­ren­tem Iron-mana, Spidermana a dal­ších fil­mů z Marvelu.

X-meni jsou vel­mi úspěš­ní a čeká se o nich mega­úspěch. Od loň­ské Fantastické čtyř­ky se čeka­lo mno­hé, ale to, že budou neú­spěš­né, to se asi neče­ka­lo. Režisér (Josh Trank), kte­ré­ho pozna­li fanouš­ci fil­mů v Kronice z roku 2012, se oprav­du sna­žil. Ale bohu­žel nemá tolik slá­vy na to, aby si udě­lal film pod­le svých před­stav. Natož pro­ti pro­du­cen­tům, kte­ří na roz­díl od reži­sé­ra mají hlav­ní slo­vo.

Film se nepo­ve­dl. Asi to bude tím, že byl pře­tá­čen a do fil­mu se dosta­ly scé­ny, kte­ré nato­či­li jenom pro­du­cen­ti bez reži­sé­ra. Mně se nelí­bil dlou­hý úvod. Když jsem si na HBO pus­til Fantastickou čtyř­ku, kte­rá došla do kin v roce 2007, tak ta původ­ní je zábav­něj­ší a více mně bavi­la.

Je prav­da, že tech­no­lo­gie pokro­či­la více, a tak si tvůr­ci moh­li v loň­ském roce dovo­lit více. Vytvořili i celou CGI posta­vu, kte­rá je ve fil­mu srov­na­tel­ná se živý­mi her­ci.  Ale to nevy­lep­šu­je cha­bý pří­běh, kte­rý je dovr­šen vel­mi sla­bým finál­ním sou­bo­jem se zlým bos­sem.

To asi scé­náris­té nevy­mys­li nic lep­ší­ho, než se zno­vu zopa­ko­vat prv­ní film z roku 2005? Tentokrát s del­ším úvo­dem, hor­ší­mi her­ci (méně zábav­něj­ší­mi), a samo­zřej­mě s tím, že se tvá­ří, jako o dost lep­ší než jeho před­chůd­ci. Jediné, co se mi tak na fil­mu líbi­lo, tak je řádě­ní zápo­rá­ka ve ¾ fil­mu, kde jsem si  koneč­ně oddych od neko­neč­né nudy.

Jestli se nato­čí tak­to sla­bě i dvoj­ka za rok, tak na to už nikdo nepů­jde. Herci se sice sna­ží, ale bohu­žel nic naplat. Sexi dok­tor­ka a jedi­ný herec, kte­rý by stál za zmín­ku (Jamie Bell) film nevy­lep­ší.

Ale  Blu-ray, tele­vi­zi a 5.1 rep­rá­ky na sobot­ní večer, kdy nedá­va­jí v tel­ce (to mám doma více 100 pro­gra­mů) mi vysta­čil, popí­jel jsem u toho vín­ko, dělal veče­ři a ani mi tře­ba neva­di­lo, že něja­ký malý kus fil­mu unik­ne. Ale do kina bych na to nešel, i kdy­by to bylo v IMAXu. Na domá­cí pouš­tě­ní, kdy v tel­ce nic nedá­va­jí, je to ten pra­vý film.

Bonusy

 • Superschopnosti Fantastické Čtyřky
 • Kvantové brá­ny
 • Planeta nula
 • Hudba
 • Pracovní náčr­ty
 • Kurýr: Restart
 • Upoutávka

Bitrate

Fantasticka4

Screeny z Blu-ray


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Fantastická čtyřka počtvrté10. srpna 2015 Fantastická čtyřka počtvrté Po více než půl století od vydání komiksové předlohy přichází Fantastická čtyřka ve filmovém zpracování počtvrté a kdybychom známkovali, tak to má rejža Josh Trank za čtyři.    „Před […]
 • House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák22. prosince 2018 House of Cards začal jako král seriálového světa a skončil jako nějaký šupák Jako bych sledoval artovou telenovelu z politického prostředí, která byla zároveň jakousi nepovedenou parodií svých úvodních sérií. Asi tak bych jednou větou popsal závěrečnou řadu dříve […]
 • Rezistence - druhý díl volné trilogie12. května 2019 Rezistence - druhý díl volné trilogie Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
 • Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller8. listopadu 2018 Sedm - David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow a Kevin Spacey = nejlepší mysteriózní thriller V dnešní recenzi odhlédnu od hororů a podívám se na film z žánru, který je s hororem mnohdy spojován a někdy se s ním často plete. Ono se stává, že je těžké určit, zda daný film patří do […]
 • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […]
 • Whiplash - Taková nabídka se neodmítá!17. května 2019 Whiplash - Taková nabídka se neodmítá! Zahrát si ve školní kapele pod vedením profesora Terence Fletchera (J.K. Simmons) je pro mladého studenta Andrewa Neimana (Miles Teller) toužebné přání. Je tu však jeden  zásadní problém. […]
 • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]
 • S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení12. prosince 2003 S.W.A.T. Jednotka rychlého nasazení Člověk by řekl, že film, ve kterém se interpretují hlášky typu "kotouly se dělají ve snímcích Johna Woo, ne ve skutečnosti" a v němž jsou veškeré postupy řádně promyšleny a skrz naskrz […]
 • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
 • Krotitelé duchů - 60 %27. července 2016 Krotitelé duchů - 60 % Erin Gilbertová je mladá žena, která učí na univerzitě v New Yorku fyziku a je zcela oddána vědě. Jednoho dne ji ale navštíví Ed Mulgrave, který potřebuje ověřit, zda v domě Aldridgeových […]