Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen

DejinyNasili

Vážení čte­ná­ři, při­chá­zí­me s repor­tá­ží o ame­ric­kém hrdi­no­vi Tomovi Stallovi, kte­rý se nevá­hal posta­vit ban­di­tům, kte­ří při­šli do jeho baru, a doká­zal se s nimi vypo­řá­dat. Nastavujeme zrca­dlo a při­ná­ší­me zaru­če­ně jedi­nou správ­nou a objek­tiv­ní recen­zi!


Když ke sklon­ku prv­ní půl­ho­di­ny fil­mu nechá reži­sér hlav­ní­ho hrdi­nu Toma Stalla zabít oba dva gau­ne­ry, nezna­me­ná to bohu­žel o moc víc vzru­chu v tom­to poma­lém, nudí­cím a prak­tic­ky nic neře­ší­cím fil­mu. Obrat to ale zna­me­ná pro Toma. Namísto idy­lic­ké­ho rodin­né­ho živo­ta, s jehož vykres­lo­vá­ním se reži­sér patlal v úvo­du, vtrh­nou do jeho sou­kro­mí mafi­á­ni z Philadelphie. Zahlédli ho v tele­vi­zi, když ho vychva­lo­va­li coby hrdi­nu, a pozna­li v něm své­ho býva­lé­ho kum­pá­na. Je ale otáz­kou, jest­li je to omyl, ane­bo jest­li má Tom za sebou oprav­du zabi­jác­kou minu­lost…

Přiznám se, že jsem od Dějin nási­lí čekal pod­stat­ně víc než klid­né ply­nu­tí děje až do momen­tu zvra­tu a násled­né klid­né ply­nu­tí děje až do kon­ce bez výraz­něj­ší­ho výky­vu (nepočítám-li něja­kou tu bit­ku, u kte­ré bez­tak víte, jak dopad­ne).


Cronenberg schvál­ně nad­sa­zu­je a dělá si legra­ci: napří­klad pocti­vě budu­je atmo­sfé­ru idy­lic­ké­ho vzta­hu a uta­hu­je si z gau­ne­rů. Jsou to ale momen­ty, kte­ré by vyzdvih­ly kva­lit­ní film s dějěm, ale ne něco, čehož děj lze shr­nout do dvou vět… Především v jed­nom momen­tě ale Dějiny nási­lí urči­tě poba­ví: když při mafi­án­ské rvač­ce zůsta­ne hlav­ní boss ven­ku, zatím­co se jiní dva perou v domě. Zabouchly se mu dve­ře, kru­ci… no naštěs­tí má klí­če. Pech je, že prá­vě když klí­če vyta­hu­je, dve­ře se samy ote­vřou a na hla­vu mu míří bou­chač­ka…

Více na Kritiky.cz
Filmové hity ve Valdštejnské zahradě Hudba z Harryho Pottera, Sedmi statečných či Pyšné princezny – takové hity si 27. srpna Pra...
Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub. O druhé světové válce bylo napsáno nespočet knih a zdá se, že žádné téma nebylo zapomenu...
Film Příliš mladá noc si odbude svou americkou premiéru v soutěži na Los Angeles Film Festival Film Příliš mladá noc slovinského režiséra Olma Omerzu si odbude svoji americkou premiéru v...
Throne of Joy | Quest #ForTheThrone - Dusk ...
Komiks 4 ...


K „vrcho­lům“ fil­mu bez­po­chy­by pat­ří natu­ra­lis­tic­ky nato­če­né sexu­ál­ní scé­ny. Jsou dvě: při prv­ní kon­čí hlav­ní pro­ta­go­nis­ti fil­mu v polo­ze 69, ve dru­hé násil­nic­ky na scho­dech. Obě jsou nata­ho­va­né přes míru, až si divá­ci vymě­ňu­jí udi­ve­né pohle­dy. Na to nejsme z fil­mů, natož ame­ric­kých, vůbec zvyklí.

Takže sečte­no a pod­tr­že­no: Dějiny nási­lí ne, pošle­te je do pro­pad­liš­tě dějin!

Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen
Hodnocení: 4.4 - ‎5 hl.


|

Související příspěvky:

  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
  • Pátá vlna - 45 %11. dubna 2016 Pátá vlna - 45 % Když se šestnáctiletá Cassie Sullivan snaží získat potraviny na opuštěné benzínové pumpě, tuší, že jí nepozornost může stát život. Ztratila už oba rodiče a snaží se najít svého bratra […]
  • Vesnice (The Village) – Ztráta času12. října 2018 Vesnice (The Village) – Ztráta času Komedie? Ne. Dobrodružný? Ne. Romantický? Ne. Sci-fi nebo fantasy? Ne. Akční? Ne. Thriller? Ne? Drama? Ne. Horor? To už vůbec ne! Tak co tedy? Přiznám se dobrovolně a zcela bez nátlaků, […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Prisoners (Zmizení), 20133. března 2014 Prisoners (Zmizení), 2013 Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […]
  • RECENZE: Zelená kniha19. února 2019 RECENZE: Zelená kniha    Peter Farrelly je režisér, který se proslavil především jako polovina bratrské režisérské dvojice, která má na svědomí komedie jako Blbý a blbější, Něco na té Mary je nebo Já, mé druhé […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Příchozí - OBSAH/O FILMU11. listopadu 2016 Příchozí - OBSAH/O FILMU             OBSAH              Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *