Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

MarsNahl

Ještě než začne­te nadá­vat, že už to s těma ufouna­ma moh­lo sta­čit, že Mars úto­čí! je pěk­ně blbý název, pří­pad­ně že už nic hor­ší­ho než Den Nezávislosti a Příchod nešlo nato­čit, věz­te. Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! -- ale ten­to­krát to má sku­teč­ně být prča, včet­ně toho blbý­ho názvu.


Tim Burton napl­ňu­je odkaz všech pod­řad­ných sci-fi fil­mů 50. a 60. let, kte­ré se syro­vou ver­vou zpo­dob­ňo­va­ly inva­ze mimo­zemš­ťa­nů. Do hrn­ce vho­dí­me divo­ce vyhlí­že­jí­cí ufou­ny, jejich podiv­né kos­mic­ké lodi, navíc pár legrač­ních lid­ských postav, a dusí­me ve vlast­ní šťá­vě. Rozdílem u Mars Attacks! je ten, že film sám sebe nebe­re váž­ně, a pak jsou tu, ovšem, parád­ní zvlášt­ní efek­ty a bez­vad­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce.

U.S. President „Chtěl bych, aby všich­ni lidi vědě­li, že ze tří čás­tí naší vlá­dy stá­le dvě čás­ti fun­gu­jí, a to není tak zlý.“

James Dale, President USA

Jak už je v kra­ji zvy­kem, mar­ťa­ni při­šli zahu­bit lid­ské oby­va­tel­stvo Země, aby ji tak zís­ka­li pro sebe, a jsou v tom vel­mi zruč­ní. Namísto měl­kých postav - obě­ta­vých obrán­ců, sna­ží­cích se zachrá­nit celé lid­stvo - Mars úto­čí! nám nabí­zí tu apa­tic­ké­ho výrost­ka, onde zma­te­nou vyzna­vač­ku new age, támhle pre­zi­den­to­vu dce­ru, kte­rá musí po Bílém domě cho­dit okli­kou, pro­to­že tudy prou­dí turis­tic­ké exkur­ze. Většina postav nemá vůbec páru, o co jde, a to je nesko­na­le zábav­něj­ší než by byla hrst­ka doko­na­le čitel­ných odhod­lan­ců pro­bí­je­jích se před­ví­da­tel­ným a děra­vým dějem.

Professor Kessler Obsazení je tak obrov­ské, že si film může dovo­lit sma­žit hrdi­ny od začát­ku do kon­ce. Tak se nám před oči­ma repor­tér Jason Stone (Michael J. Fox) pro­mě­ní v zele­né­ho kost­liv­ce a jeho žena Nathalie Lake (Sarah Jessica Parker) si díky vyspě­lé mar­ťan­ské chi­rur­gii vymě­ní hla­vu a tělo se svým psí­kem. Tyto a podob­né gagy jsou hna­cí silou fil­mu, a jeden lep­ší než dru­hý, nutí­ce nás ptát se, co asi dal­ší­ho nové­ho ty potvo­ry vymys­lí.

Martian babe Skutečnými hrdi­ny jsou však samot­ní mar­ťa­ni. Ve vět­ši­ně fil­mů je vlast­ně nikdy pořád­ně neu­vi­dí­me, a když, tak jsou to sli­zouni buď done­ko­neč­na opa­ku­jí­cí nápad z Vetřelce, nebo nato­lik huma­no­id­ní, že by jim dneš­ní člo­věk nanej­výš na chod­ní­ku vyhnul. Jen se nech­te pře­kva­pit, jak živě se může ani­ma­ce mísit s lid­ský­mi posta­va­mi.

Mars Attacks! byl hotov už v létě, ale musel počkat až do Vánoc kvů­li úspě­chu a (údaj­né) podob­nos­ti s Dnem Nezávislosti. Vězte však, že je to úpl­ně jiná par­ke­ta.
Dětem se urči­tě bude líbit, tře­ba­že jim někte­ré poin­ty asi unik­nou. Navíc by jim (nebo vám) moh­lo vadit sice jen ani­mo­va­né, ale pře­ce jen nási­lí, horro­ro­vé scé­ny s kostra­mi a zele­nou hmo­tou mozko­vou explo­du­jí­cí v prů­hled­ných příl­bách. Jinak Mars úto­čí! zejmé­na na naše brá­ni­ce, a srdeč­ně jej dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří jste při­pra­ve­ni nechat se unést na bláz­ni­vou pro­jížď­ku.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ


Shaking handsHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

To je zádrhel - na šíle­né kome­dii se sko­ro nic nedá zkri­ti­zo­vat - kixy jsou sou­čás­tí scé­ná­ře.

 • Proč jsou mar­ťa­ni tak úpl­ně pito­mí? Nojo, já vím, to by neby­la ta prča.
 • Proč je z obra­zu niče­né Země zase vyne­chá­no Rusko (OK, 60. léta - Sovětský svaz)?
 • Kde bere pro­fe­sor Kessler hlas, když nemá plí­ce?

Ach jo, je to mar­né. Všechno jsou to gagy. Přeji pří­jem­nou zába­vu.


Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.
Hodnocení: 2.5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět?4. července 2019 Sex ve městě - Má Charlotte šanci konečně otěhotnět? Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevázaně jako muži, se po šesti úspěšných sezónách v televizi vrací – a rovnou na plátna kin. Jsou […]
 • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
 • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […]
 • JUMANJI: THE NEXT LEVEL1. července 2019 JUMANJI: THE NEXT LEVEL Dnes měl premiéru trailer na 3. díl filmové série Jumanji - JUMANJI: THE NEXT LEVEL. Hlavní čtyři role si zopakuje čtveřice herců Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black a Kevin Hart, […]
 • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
 • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
 • Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?27. dubna 2019 Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh? Jak tenká je hranice mezi tím, co se stalo, a tím, co bychom chtěli, aby se stalo? Jaký je rozdíl mezi skutečností a sny, pokud je člověk natolik sebevědomý a odvážný („Pravda je, že já […]
 • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […]
 • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
 • U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni!8. března 2019 U Konce světa - Jsme tady, abychom byli zničeni! Začalo to v roce 2004, kdy se spojila trojice Edgar Wright, Simon Pegg a Nick Frost. Jejich první film Soumrak mrtvých (Shaun of the Dead) nejenže složil poctu žánru zombie hororů, ale […]