Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

Mars úto­čí! - Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! - ale ten­to­krát to má sku­teč­ně být prča, včet­ně toho blbý­ho názvu.
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.

Ještě než začne­te nadá­vat, že už to s těma ufouna­ma moh­lo sta­čit, že Mars úto­čí! je pěk­ně blbý název, pří­pad­ně že už nic hor­ší­ho než Den Nezávislosti a Příchod nešlo nato­čit, věz­te. Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! -- ale ten­to­krát to má sku­teč­ně být prča, včet­ně toho blbý­ho názvu.


Tim Burton napl­ňu­je odkaz všech pod­řad­ných sci-fi fil­mů 50. a 60. let, kte­ré se syro­vou ver­vou zpo­dob­ňo­va­ly inva­ze mimo­zemš­ťa­nů. Do hrn­ce vho­dí­me divo­ce vyhlí­že­jí­cí ufou­ny, jejich podiv­né kos­mic­ké lodi, navíc pár legrač­ních lid­ských postav, a dusí­me ve vlast­ní šťá­vě. Rozdílem u Mars Attacks! je ten, že film sám sebe nebe­re váž­ně, a pak jsou tu, ovšem, parád­ní zvlášt­ní efek­ty a bez­vad­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce.

U.S. President „Chtěl bych, aby všich­ni lidi vědě­li, že ze tří čás­tí naší vlá­dy stá­le dvě čás­ti fun­gu­jí, a to není tak zlý.“

James Dale, President USA

Jak už je v kra­ji zvy­kem, mar­ťa­ni při­šli zahu­bit lid­ské oby­va­tel­stvo Země, aby ji tak zís­ka­li pro sebe, a jsou v tom vel­mi zruč­ní. Namísto měl­kých postav - obě­ta­vých obrán­ců, sna­ží­cích se zachrá­nit celé lid­stvo - Mars úto­čí! nám nabí­zí tu apa­tic­ké­ho výrost­ka, onde zma­te­nou vyzna­vač­ku new age, támhle pre­zi­den­to­vu dce­ru, kte­rá musí po Bílém domě cho­dit okli­kou, pro­to­že tudy prou­dí turis­tic­ké exkur­ze. Většina postav nemá vůbec páru, o co jde, a to je nesko­na­le zábav­něj­ší než by byla hrst­ka doko­na­le čitel­ných odhod­lan­ců pro­bí­je­jích se před­ví­da­tel­ným a děra­vým dějem.

Professor Kessler Obsazení je tak obrov­ské, že si film může dovo­lit sma­žit hrdi­ny od začát­ku do kon­ce. Tak se nám před oči­ma repor­tér Jason Stone (Michael J. Fox) pro­mě­ní v zele­né­ho kost­liv­ce a jeho žena Nathalie Lake (Sarah Jessica Parker) si díky vyspě­lé mar­ťan­ské chi­rur­gii vymě­ní hla­vu a tělo se svým psí­kem. Tyto a podob­né gagy jsou hna­cí silou fil­mu, a jeden lep­ší než dru­hý, nutí­ce nás ptát se, co asi dal­ší­ho nové­ho ty potvo­ry vymys­lí.

Martian babe Skutečnými hrdi­ny jsou však samot­ní mar­ťa­ni. Ve vět­ši­ně fil­mů je vlast­ně nikdy pořád­ně neu­vi­dí­me, a když, tak jsou to sli­zouni buď done­ko­neč­na opa­ku­jí­cí nápad z Vetřelce, nebo nato­lik huma­no­id­ní, že by jim dneš­ní člo­věk nanej­výš na chod­ní­ku vyhnul. Jen se nech­te pře­kva­pit, jak živě se může ani­ma­ce mísit s lid­ský­mi posta­va­mi.

Mars Attacks! byl hotov už v létě, ale musel počkat až do Vánoc kvů­li úspě­chu a (údaj­né) podob­nos­ti s Dnem Nezávislosti. Vězte však, že je to úpl­ně jiná par­ke­ta.
Dětem se urči­tě bude líbit, tře­ba­že jim někte­ré poin­ty asi unik­nou. Navíc by jim (nebo vám) moh­lo vadit sice jen ani­mo­va­né, ale pře­ce jen nási­lí, horro­ro­vé scé­ny s kostra­mi a zele­nou hmo­tou mozko­vou explo­du­jí­cí v prů­hled­ných příl­bách. Jinak Mars úto­čí! zejmé­na na naše brá­ni­ce, a srdeč­ně jej dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří jste při­pra­ve­ni nechat se unést na bláz­ni­vou pro­jížď­ku.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ


Shaking handsHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

To je zádrhel - na šíle­né kome­dii se sko­ro nic nedá zkri­ti­zo­vat - kixy jsou sou­čás­tí scé­ná­ře.

 • Proč jsou mar­ťa­ni tak úpl­ně pito­mí? Nojo, já vím, to by neby­la ta prča.
 • Proč je z obra­zu niče­né Země zase vyne­chá­no Rusko (OK, 60. léta - Sovětský svaz)?
 • Kde bere pro­fe­sor Kessler hlas, když nemá plí­ce?

Ach jo, je to mar­né. Všechno jsou to gagy. Přeji pří­jem­nou zába­vu.

Sid Páral

Související příspěvky:

 • Recenze: Sex ve městě11. července 2008 Recenze: Sex ve městě Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevázaně jako muži, se po šesti úspěšných sezónách v televizi vrací – a rovnou na plátna kin. Jsou […]
 • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […]
 • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
 • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
 • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
 • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]
 • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]
 • Star Wars II - Klony útočí13. října 2018 Star Wars II - Klony útočí Tak Obchodní federace byla zničena a Qui-Gon Jinn před deseti lety zemřel, z Padmé se stala senátorka, a objevují se separatisté, kterým vládne hrabě Dooku. A v tuto dobu přijíždí Padmé na […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - ZŮSTAT PODIVNÝM             Zůstat podivným. Toto téma, nejen přijetí našich odlišností, ale hrdost na ně, zaujalo filmové tvůrce nejvíce. Je to dvojslovné vyjádření vize filmu, že  že být odlišný je […]
 • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *