Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.

MarsNahl

Ještě než začne­te nadá­vat, že už to s těma ufouna­ma moh­lo sta­čit, že Mars úto­čí! je pěk­ně blbý název, pří­pad­ně že už nic hor­ší­ho než Den Nezávislosti a Příchod nešlo nato­čit, věz­te. Ano, mar­ťa­ni při­chá­ze­jí! -- ale ten­to­krát to má sku­teč­ně být prča, včet­ně toho blbý­ho názvu.


Tim Burton napl­ňu­je odkaz všech pod­řad­ných sci-fi fil­mů 50. a 60. let, kte­ré se syro­vou ver­vou zpo­dob­ňo­va­ly inva­ze mimo­zemš­ťa­nů. Do hrn­ce vho­dí­me divo­ce vyhlí­že­jí­cí ufou­ny, jejich podiv­né kos­mic­ké lodi, navíc pár legrač­ních lid­ských postav, a dusí­me ve vlast­ní šťá­vě. Rozdílem u Mars Attacks! je ten, že film sám sebe nebe­re váž­ně, a pak jsou tu, ovšem, parád­ní zvlášt­ní efek­ty a bez­vad­ná počí­ta­čo­vá ani­ma­ce.

U.S. President „Chtěl bych, aby všich­ni lidi vědě­li, že ze tří čás­tí naší vlá­dy stá­le dvě čás­ti fun­gu­jí, a to není tak zlý.“

James Dale, President USA

Jak už je v kra­ji zvy­kem, mar­ťa­ni při­šli zahu­bit lid­ské oby­va­tel­stvo Země, aby ji tak zís­ka­li pro sebe, a jsou v tom vel­mi zruč­ní. Namísto měl­kých postav - obě­ta­vých obrán­ců, sna­ží­cích se zachrá­nit celé lid­stvo - Mars úto­čí! nám nabí­zí tu apa­tic­ké­ho výrost­ka, onde zma­te­nou vyzna­vač­ku new age, támhle pre­zi­den­to­vu dce­ru, kte­rá musí po Bílém domě cho­dit okli­kou, pro­to­že tudy prou­dí turis­tic­ké exkur­ze. Většina postav nemá vůbec páru, o co jde, a to je nesko­na­le zábav­něj­ší než by byla hrst­ka doko­na­le čitel­ných odhod­lan­ců pro­bí­je­jích se před­ví­da­tel­ným a děra­vým dějem.

Professor Kessler Obsazení je tak obrov­ské, že si film může dovo­lit sma­žit hrdi­ny od začát­ku do kon­ce. Tak se nám před oči­ma repor­tér Jason Stone (Michael J. Fox) pro­mě­ní v zele­né­ho kost­liv­ce a jeho žena Nathalie Lake (Sarah Jessica Parker) si díky vyspě­lé mar­ťan­ské chi­rur­gii vymě­ní hla­vu a tělo se svým psí­kem. Tyto a podob­né gagy jsou hna­cí silou fil­mu, a jeden lep­ší než dru­hý, nutí­ce nás ptát se, co asi dal­ší­ho nové­ho ty potvo­ry vymys­lí.

Martian babe Skutečnými hrdi­ny jsou však samot­ní mar­ťa­ni. Ve vět­ši­ně fil­mů je vlast­ně nikdy pořád­ně neu­vi­dí­me, a když, tak jsou to sli­zouni buď done­ko­neč­na opa­ku­jí­cí nápad z Vetřelce, nebo nato­lik huma­no­id­ní, že by jim dneš­ní člo­věk nanej­výš na chod­ní­ku vyhnul. Jen se nech­te pře­kva­pit, jak živě se může ani­ma­ce mísit s lid­ský­mi posta­va­mi.

Mars Attacks! byl hotov už v létě, ale musel počkat až do Vánoc kvů­li úspě­chu a (údaj­né) podob­nos­ti s Dnem Nezávislosti. Vězte však, že je to úpl­ně jiná par­ke­ta.
Dětem se urči­tě bude líbit, tře­ba­že jim někte­ré poin­ty asi unik­nou. Navíc by jim (nebo vám) moh­lo vadit sice jen ani­mo­va­né, ale pře­ce jen nási­lí, horro­ro­vé scé­ny s kostra­mi a zele­nou hmo­tou mozko­vou explo­du­jí­cí v prů­hled­ných příl­bách. Jinak Mars úto­čí! zejmé­na na naše brá­ni­ce, a srdeč­ně jej dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří jste při­pra­ve­ni nechat se unést na bláz­ni­vou pro­jížď­ku.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ


Shaking handsHNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

To je zádrhel - na šíle­né kome­dii se sko­ro nic nedá zkri­ti­zo­vat - kixy jsou sou­čás­tí scé­ná­ře.

 • Proč jsou mar­ťa­ni tak úpl­ně pito­mí? Nojo, já vím, to by neby­la ta prča.
 • Proč je z obra­zu niče­né Země zase vyne­chá­no Rusko (OK, 60. léta - Sovětský svaz)?
 • Kde bere pro­fe­sor Kessler hlas, když nemá plí­ce?

Ach jo, je to mar­né. Všechno jsou to gagy. Přeji pří­jem­nou zába­vu.

Mars útočí! - Ano, marťani přicházejí! - ale tentokrát to má skutečně být prča, včetně toho blbýho názvu.
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

 • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […]
 • Recenze: Sex ve městě11. července 2008 Recenze: Sex ve městě Čtveřice kamarádek z New Yorku, které se kdysi rozhodly, že si budou užívat sex stejně nevázaně jako muži, se po šesti úspěšných sezónách v televizi vrací – a rovnou na plátna kin. Jsou […]
 • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […]
 • Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi25. února 2019 Spider-Man 3 - Tobey Maguire proti Sandmanovi a Venomovi Vznikl kultovní comics, oblíbený kreslený seriál (je mi 25 a stejně se na něj rád na Foxu kouknu), logicky se tak objevil i na stříbrném plátně. Ten, který měl dost odvahy představit […]
 • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
 • Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera20. října 2018 Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů - Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera Nadešel den, kdy se třicetiletý kruh Hvězdných Válek George Lucase uzavřel. Tragédie se završí Anakinovou přeměnou v Darth Vadera a my se konečně dozvíme, jak to přesně bylo. Pomsta Sithů […]
 • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]
 • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
 • Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi13. října 2018 Thor - Asgardský princ poprvé navštíví Zemi Thor, syn vládce říše Asgard Odina, je poněkud vznětlivý mladý muž. V den jeho korunovace jako nástupce na trůnu však do království proniknou nepozorovaně nepřátelské jednotky, které […]
 • Star Wars II - Klony útočí13. října 2018 Star Wars II - Klony útočí Tak Obchodní federace byla zničena a Qui-Gon Jinn před deseti lety zemřel, z Padmé se stala senátorka, a objevují se separatisté, kterým vládne hrabě Dooku. A v tuto dobu přijíždí Padmé na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *