Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho

Unck1

Režisér Guy Ritchie, kte­rý se může pochlu­bit, mimo jiné, úspěš­ný­mi fil­my o Sherlocku Holmesovi, vyu­žil své schop­nos­ti k nato­če­ní dal­ší­ho fil­mu, kde se dělí o pří­zeň divá­ků hned dva sym­pa­tič­tí her­ci. V roli agen­ta CIA svá­dí ženy neo­do­la­tel­ný Henry Cavill a v roli agen­ta sovět­ské KGB kro­tí svůj šarm Arnie Hammer, kte­rý už před­ve­dl svou nehyb­nou tvář ochrán­ce záko­na ve fil­mu Osamělý jez­dec. Unck1Tihle dva mla­dí páno­vé pomoh­li vnést do fil­mu dosta­tek ener­gie i suve­re­ni­ty, jak se dá nato­čit vtip­ná retro paro­die na akč­ní fil­my z prv­ní polo­vi­ny šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Byla to doba plná agen­tů, kdy se bojo­va­lo na všech fron­tách, a nepří­tel číhal v kaž­dém autě. V uta­je­ných mís­tech číhá odpor­ný zlo­duch, kte­rý chce zni­čit celý svět, a jeho úchyl­ní pomoc­ní­ci s tupý­mi moz­ky ope­ru­jí nezbyt­ný­mi mučí­cí­mi nástro­ji. Nic z toho ve fil­mu nechybí.Scénáristé Scott Z. Burns a David Campbell Wilson napsa­li pří­běh, kte­rý je sro­zu­mi­tel­ný, i když při­ná­ší neče­ka­né zvra­ty a neob­vyk­lé situ­a­ce.

Unck2Režisér vyu­žil spo­lu s her­ci prak­tic­ky všech­ny mož­nos­ti, jak divá­ka vtip­ně poba­vit a sou­čas­ně udr­žet napě­tí. Je nespor­né, že se tvůr­ci při pří­pra­vě fil­mu pořád­ně zapo­ti­li a nic nene­cha­li na „prv­ní dobrou“. Každá scé­na má přes­né tem­po, roze­hrá­ní a gra­da­ci, kdy po vypoin­to­va­ném závě­ru při­chá­zí ješ­tě dru­hý, důraz­něj­ší. Tak je kon­ci­po­va­ná honič­ka v autě, na moto­ro­vém člu­nu nebo scé­na u elek­tric­ké­ho křes­la. Herci per­fekt­ně ladí a všich­ni doko­na­le zapa­da­jí do svých rolí. Dvojice Henry Cavill a Arnie Hammer se pro­mě­ňu­jí pod­le potře­by na nepřá­te­le i přá­te­le. Jejich herec­ká sou­hra je však patr­ná a oba mají stej­ný odstup a nad­hled ke svým posta­vám.

Unck3Mužnou dvo­ji­ci dopl­ňu­je drob­ná Alicia Vikander v roli Gaby Tellerové, kte­rá se pro­sa­zu­je nejen v akč­ních scé­nách, ale komic­ky zabo­du­je při scé­ně svá­dě­ní v hote­lo­vém poko­ji. Probudila ve mně vzpo­mín­ku na scé­nu z fil­mu Pravdivé lži. Nebyla bych pře­kva­pe­ná, kdy­by se tahle tro­ji­ce her­ců sešla při dal­ším řeše­ní fil­mo­vé­ho pří­pa­du s novým kry­cím jmé­nem.
Retro styl ve fil­mu nemá chy­bu. Automobilové vete­rá­ny z NDR stří­da­jí spor­tov­ní autíč­ka sme­tán­ky kde­si na stře­do­moř­ském pobře­ží. Nechybí roz­to­mi­lé miniša­ty a vyče­sa­né drdo­ly. Kdo to zažil, ten zamáčk­ne slzu v oku. Tahle doba měla svůj půvab a fil­ma­ři ji pat­řič­ně doce­ňu­jí.

Potěšilo mě, že film má sviž­né tem­po a je stá­le na co se dívat. Asi se mi nepo­da­ři­lo všech­ny drob­né nuan­ce a vti­py postřeh­nout, a tak se na film někdy příš­tě zase podí­vám.

Hodnocení: 70 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Krycí jméno U.N.C.L.E. - Superman v režii Guy Ritchieho
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […]
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli?10. června 2019 Podivuhodný případ Benjamina Buttona - Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli? Možná by byli šťastnější, možná ne. Ale co když se takhle narodí jediný chlapec? Co když se narodí jako zvláštní anomálie ve světě, kde všichni žijí a umírají podle obyčejných pravidel? To […]
  • Henry Cavill se stane Geraltem v seriálu Zaklínač – představte si jeho 5 nejlepších filmů4. září 2018 Henry Cavill se stane Geraltem v seriálu Zaklínač – představte si jeho 5 nejlepších filmů První hereckou hvězdou, která je obsazena do seriálu Zaklínač od Netfixu je Henry Cavill. Jeho nejslavnějšími postavami, které si zahrál, byl Superman a August Walker z nejnovějšího […]
  • Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis2. března 2019 Teorie všeho - Stephen Hawking má svůj životopis Onemocnět ve 21. letech závažnou chorobou a očekávat konec do dvou let, to není žádná výhra. S takovou prognózou je těžké rozhodovat o budoucnosti, ale je také možné se zamilovat a žít, […]
  • Dánská dívka - 65 %1. února 2016 Dánská dívka - 65 % Život není procházka růžovým sadem a na každého padne trocha trápení a zkoušek, se kterými se musí vypořádat. Někdo má málo peněz, jiný se trápí láskou a někdo má problémy se svým […]
  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 %24. března 2016 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 % Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali až teď v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti […]
  • Henry Cavill jako Zaklínač31. října 2018 Henry Cavill jako Zaklínač https://www.facebook.com/henrycavill/videos/536560453438340/
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • Muž z oceli - 75%16. června 2013 Muž z oceli - 75% Po pět a třiceti letech se znovu vrací Superman. Pod tvůrčím dohledem Christophera Nolana a v režii Zacka Snydera. Film je to povedený, ale má několik ale, které sráží jeho kvalitu. Zack […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]